Ledig stilling

Tynset kommune

PP-rådgiver ved PP-tjenesten/logopedtjenesten i Nord-Østerdal

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Da vil dette kanskje være drømmejobben for deg!
Tynset kommune har ledig 100 % fast stilling som PP-rådgiver, med arbeidssted Pedagogisk Psykologisk Tjeneste/logopedtjenesten i Nord-Østerdal.

PP-tjenesten/logopedtjenesten har stort fokus på inkludering, tilpasset opplæring, mestring, forebygging og tidlig innsats. Dette sikrer vi gjennom profesjonsfellesskap og utvikling i barnehager og skoler, og godt tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenester i kommunene. Vi søker nå etter en engasjert, kunnskapsrik og endringskompetent PP-rådgiver, som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge i Nord-Østerdal. Den ledige stillingen vil i hovedsak være tilknyttet barnehagene.

Du vil få engasjerte kollegaer med høy fagkompetanse og interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i samarbeid med barnehager og skoler. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø. Du vil få intern opplæring og veiledning etter behov.

Kort om stillingen:
PP-tjenesten har to lovfestede oppgaver:

-       PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger når loven krever det
-       PP-tjenesten skal hjelpe skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov

Om oss:
PP-tjenesten/logopedtjenesten i Nord-Østerdal er interkommunal tjeneste som betjener 6 kommuner, med Tynset som vertskommune.
PP-tjenesten/logopedtjenesten har 10 ansatte fordelt på 9 årsverk inkludert merkantil og leder. Det er ansatte med høy kompetanse som jobber i fellesskap, og som er opptatt av et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide sakkyndige vurderinger
 • Kompetanse- og organisasjonsutvikling i barnehager og skoler
 • Veiledning/rådgiving/samarbeid med barnehager, skoler, foresatte og barn/elever
 • Samtaler med barn/elever med fokus på barnets beste/barnets stemme
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Bidra i utvikling av PP-tjenesten/logopedtjenestens profesjonelle læringsfelleskap og utviklingen av en fremtidsrettet PP-tjeneste/logopedtjeneste

Oppgavene er utfordrende og varierte, og gjennomføres på individ, gruppe- og systemnivå. Det med regnes med endringer i oppgaver, ansvarsområder og organisasjonsmessige tilpasninger som følge av kontinuerlig utvikling av tjenesten framover.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå innen spesialpedagogikk eller pedagogikk, psykososialt arbeid/sosialt arbeid, logopedi, psykologi eller tilsvarende
 • Bachelorgrad og relevant tilleggskompetanse/erfaring kan kompensere for mastergrad
 • Utrednings- og testkompetanse
 • Gode språklige ferdigheter både muntlig og skriftlig
 • God samhandlingskompetanse.
 • Relevant arbeidserfaring fra PPT, barnehage og eller skole vil bli vektlagt
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, men samtidig ha evne til å arbeide selvstendig
 • Engasjert i barn/i elevens læring og læringsmiljø
 • Beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Du motiveres av - og viser den tryggheten som trengs for å stå i krevende samarbeid og til å holde kurs/grupper
 • Arbeider kunnskaps- og forskningsbasert
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Pågangsmot og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet og godt humør
 • Vilje og evne til fornyelse og endring

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med varierte oppgaver
 • Et godt tverrfaglig miljø og muligheter for etterutdanninger/kurs
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med mye kompetanse, engasjerte kollegaer og høy trivsel
 • Tjenesten disponerer 4 biler
 • Fleksitidsordning
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (KLP)

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av lover, reglement, og tariffavtaler.

Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste,  dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.