• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940837685
 • Antall ansatte
  1185
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Torvgata 1
  2500  TYNSET

Tynset kommune oppføring hos:

Tynset kommune

Tynset kommune er et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Miljøarbeider TFF

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingene: Tynset kommune har ledig to 100 % faste stillinger som miljøarbeider i turnus. Arbeidssted er for tiden ved Tjenesten for funksjonshemmede. Stillingen er ledig fra august 2024. Eventuell ytterligere ledighet tas med i søkerrunden. Vi ønsker oss engasjerte, dyktige og nytenkende medarbeidere som kan være bidragsytere til å utvikle vår…

Miljøterapeut TFF

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingene: Tynset kommune har ledig to 100 % faste stillinger som miljøterapeut i turnus. Arbeidssted er for tiden ved Tjenesten for funksjonshemmede. Ledig fra august 2024. Eventuell ytterligere ledighet tas med i søkerrunden. Vi ønsker oss engasjerte, dyktige og nytenkende medarbeidere som kan være bidragsytere til å utvikle vårt framtidige t…

Åpen søknad barnehageåret 2024/2025

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-barnehagene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.   Dersom søker ønsker å res…

Åpen søknad skoleåret 2024/2025

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-skolene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.   Dersom søker ønsker å reserve…

Åpen søknad øvrige tjenesteområder 2024

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i Tynset kommune. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Spesifiser gjerne hvilke(t) tjenesteområde(r) du søker til. (For åpen søknad til skole, barnehage og helse/omsorg, se egne utlysninger.) Arb…

Åpen søknad tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 2024

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i tjenesten for funksjonshemmede (TFF). Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Arbeidsoppgaver: Relevant opplæring vil bli gitt Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattes…

Åpen søknad institusjonstjenesten 2024

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i institusjonstjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Om tjenesteområdet: Institusjonstjenestens avdelinger: Korttidsavdelingen Kongsheim (turnus) Kontaktperson: Marita Leet Skjerm…

Åpen søknad helsetjenesten 2024

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i helsetjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi deg til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Om tjenesteområdet: Helsetjenestens avdelinger: Ergoterapitjenesten/dagsenteret Kontaktperson: Katrine Bredesen Legesenteret Kont…

Åpen søknad hjemmetjenesten 2024

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i hjemmetjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet.  For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Om tjenesteområdet: Hjemmetjenestens avdelinger: Utegruppa (hjemmesykepleie): Kontaktperson: Elisabeth Åsvang Tilrettelagte boliger…

Brukerstyrt personlig assistent BPA - midlertidig stilling og tilkallingsvikar

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Vi ønsker oss vikarer i BPA-tjenesten, både for midlertidige stillinger og tilkallingsvikarer  Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) Tynset kommune har ansvar for BPA-ordning til flere innbyggere i kommunen. BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. BPA er en samlet tjeneste av ulike tjenester. Dette er blant annet praktisk b…

Åpen søknad barnehageåret 2023/2024

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-barnehagene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.   Dersom søker ønsker å res…

Åpen søknad skoleåret 2023/2024

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-skolene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.   Dersom søker ønsker å reserve…

Åpen søknad øvrige tjenesteområder 2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i Tynset kommune. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Spesifiser gjerne hvilke(t) tjenesteområde(r) du søker til. (For generelle søknader til skole, barnehage og helse/omsorg, se egne utlys…

Åpen søknad tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i tjenesten for funksjonshemmede (TFF). Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.   Arbeidsoppgaver Relevant opplæring vil bli gitt.   Særskilte krav til stillingen Ved tilsettin…

Åpen søknad institusjonstjenesten 2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i institusjonstjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.   Om tjenesteområdet Institusjonstjenestens avdelinger:   Korttidsavdelingen Kongsheim (turnus) Kontaktperson: S…

Åpen søknad hjemmetjenesten 2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i hjemmetjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.   Om tjenesteområdet Hjemmetjenestens avdelinger: Utegruppa (hjemmesykepleie) Kontaktperson: Susanne Raabe Tilrettelagte…

Åpen søknad Tynset-skolene skoleåret 2019/2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-skolene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Særskilte krav til stillingen Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Åpen søknad Tynset-barnehagene barnehageåret 2019/2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-barnehagene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.   Særskilte krav til stillingen Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.