• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  940837685
 • Antall ansatte
  1185
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Torvgata 1
  2500  TYNSET

Tynset kommune oppføring hos:

Tynset kommune

Tynset kommune er et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Prosjektstilling som arealplanlegger

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tynset og Alvdal står foran store oppgaver innen areal- og samfunnsutvikling og trenger å styrke planenheten med en ny medarbeider. Hos oss vil du få jobbe med samfunnsutvikling og arealplanlegging både i Tynset by, Alvdal sentrum, i tettsteder, hytteområder og i kommunene for øvrig. Det er høyt tempo på samfunnsutviklingen for tida- og stadig nye spennende …

Ergoterapeut

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Ergoterapitjenesten har ledig 80 % vikariat som ergoterapeut fra dags dato-31.08.2023. Stillingen vil være en del av det kommunale ergoterapitilbudet til brukere i alle aldre med varierte ergoterapifaglige arbeidsoppgaver.  Ergoterapitjenesten er en avdeling i helsetjenesten og består av kommuneergoterapi, kommunefysioterapi, kommunal…

Erfaringskonsulenter/miljøarbeidere ved aktiviteten - 2 stillinger

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Aktiviteten er et lavterskeltilbud innen psykisk helsetjeneste og holder til pr i dag i Frivilligsentralens lokaler. Aktiviteten er et trivelig fellesskap og innholdet utarbeides i samarbeid mellom brukere og ansatte. Hovedoppgavene er måltidsfellesskap og ulike aktiviteter.  Aktiviteten har ledig inntil 50 % stilling erfaringskonsulent/miljøarbeider. Kor…

Konsulent lønn

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tynset kommune har ledig stilling som konsulent lønn/lønnsmedarbeider. Stillingen er tilknyttet lønns-/regnskapsavdelingen med regnskapsleder som nærmeste overordnede. Stillingen er i utgangspunktet en 100 % fast stilling, men kan hvis ønskelig reduseres etter nærmere avtale.  Sentrale arbeidsoppgaver: Ansvarlig for det daglige lønnsarbeidet i kom…

Helsesykepleier/sykepleier - helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Helsestasjonen har ledig til sammen 110 % vikariat som helsesykepleier ev. sykepleier. Periode: 02.01.-31.08.2023. Oppgi ønsket stillingsbrøk i søknaden. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene vil være varierte, og kan innebære blant annet helsestasjon 0-5 år, foreldrekurs, skolehelsetjeneste på grendeskoler og Covid-vaksinering. Krav …

Prosjektleder sentrumsutvikling

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100 % prosjektstilling i 1 år, med mulighet for forlengelse. Sentrumsutvikling er et satsningsområde for Tynset og Alvdal kommuner. I den forbindelse søker vi etter en prosjektleder som kan drive prosessen i dette arbeidet. Det er viktig med et bredt og forpliktende samarbeid med de offentlige aktørene om de langsiktige løsningene knyttet til areal- og t…

Åpen søknad barnehageåret 2022/2023

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-barnehagene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder. NB! Søkere må aldri oppgi Bank…

Åpen søknad skoleåret 2022/2023

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-skolene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder. NB! Søkere må aldri oppgi BankID-i…

Åpen søknad øvrige tjenesteområder 2022

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i Tynset kommune. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Spesifiser gjerne hvilke(t) tjenesteområde(r) du søker til. (For åpen søknad til skole, barnehage og helse/omsorg, se egne utlysninger.) Arb…

Åpen søknad tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 2022

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i tjenesten for funksjonshemmede (TFF). Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Arbeidsoppgaver: Relevant opplæring vil bli gitt Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattes…

Åpen søknad institusjonstjenesten 2022

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i institusjonstjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Om tjenesteområdet: Institusjonstjenestens avdelinger: Korttidsavdelingen Kongsheim (turnus) Kontaktperson: Solvor Ruud Rehder …

Åpen søknad hjemmetjenesten 2022

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i hjemmetjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet.  For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Om tjenesteområdet: Hjemmetjenestens avdelinger: Utegruppa (hjemmesykepleie): Kontaktperson: Elisabeth Åsvang Tilrettelagte boliger…

Åpen søknad helsetjenesten 2022

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen: Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i helsetjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi deg til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Om tjenesteområdet: Helsetjenestens avdelinger: Dagsenteret Kontaktperson: Katrine Bredesen Legekontoret Kontaktperson: Hege Vang…

Åpen søknad øvrige tjenesteområder 2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i Tynset kommune. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Spesifiser gjerne hvilke(t) tjenesteområde(r) du søker til. (For generelle søknader til skole, barnehage og helse/omsorg, se egne utlys…

Åpen søknad tjenesten for funksjonshemmede (TFF) 2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i tjenesten for funksjonshemmede (TFF). Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.   Arbeidsoppgaver Relevant opplæring vil bli gitt.   Særskilte krav til stillingen Ved tilsettin…

Åpen søknad institusjonstjenesten 2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i institusjonstjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.   Om tjenesteområdet Institusjonstjenestens avdelinger:   Korttidsavdelingen Kongsheim (turnus) Kontaktperson: S…

Åpen søknad hjemmetjenesten 2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i hjemmetjenesten. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.   Om tjenesteområdet Hjemmetjenestens avdelinger: Utegruppa (hjemmesykepleie) Kontaktperson: Susanne Raabe Tilrettelagte…

Åpen søknad Tynset-skolene skoleåret 2019/2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-skolene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse. Særskilte krav til stillingen Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Åpen søknad Tynset-barnehagene barnehageåret 2019/2020

Tynset kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillingen Her kan du registrere en åpen søknad om stilling ved Tynset-barnehagene. Er søknaden din relevant vil du bli kontaktet. For øvrig oppfordrer vi til å følge med på utlyste stillinger og å søke på disse.   Særskilte krav til stillingen Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.