• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  21.05.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622094
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Personalrådgiver 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Enhet for botjenester for utviklingshemmede i Bergenhus og Årstad og Enhet for avlastningstjenester gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i  bofellesskap, botiltak, avlastningstjeneste, samlokaliserte boliger og private hjem. Begge enheter tilhører Etat for tjenester til utviklingshemmede og er samlokalisert i nye lokaler på Bontelabo i Bergen sentrum. Totalt har enhetene pr nå 534 årsverk fordelt på 36 tjenestesteder og vi er i vekst. 

Vi har nå ledig 100 % stilling som personalrådgiver i Botjenester Bergenhus/ Årstad  og Enhet for avlastningstjenester. Personalrådgiver betjener pr nå  begge enheter, men er organisatorisk underlagt enhetsleder for botjenester i Bergenhus og Årstad og inngår i etaten sin personalrådgivergruppe. 

Vi søker deg som brenner for å sikre gode tjenester til utviklingshemmede igjennom å bidra til et godt personalarbeid i tett samarbeid med avdelingsledere. Du er faglig dyktig, engasjert, motiverende og ønsker å bidra til at kvaliteten er i høysetet. Som personalrådgiver er du opptatt av å skape tillit, å bidra til at ansatte kan oppleve mestring og motivasjon, samt å skape en kultur med fokus på et godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

Arbeidsoppgaver:

 • Være rådgiver og bistå enhetsleder, stabsleder og avdelingsleder i personalfaglige spørsmål, og personalsaker
 • Inngå i etatens personalrådgivergruppe
 • Være ledernes bindeledd inn mot etaten i vanskelige/- og viktige saker innen personalfeltet
 • Bistå enhetsleder i omstilling- og omorganiseringsprosesser
 • Være rådgiver for ledere i saker vedrørende overføring av ansatte, fortrinnsrett, utprøving ved annet arbeidssted o.l.
 • Bistå med opplæring til ledergruppen innen ulike områder av personalfeltet
 • Bistå ledere innen sykefraværsoppfølging
 • Saksbehandle og kvalitetssikre dokumentasjon i personalsaker
 • Ha kunnskap om lønnsforhold i henhold til retningslinjer i Bergen kommune
 • Håndtering av retningslinjer og reglement på personalområdet, og personalspørsmål som arbeidstid/permisjoner, lønnsplassering, ferielov mm.
 • Kvalitetssikre formalia ved skadetilfeller
 • Bistå enhetsleder, stabsleder og avdelingsledere i rekrutteringsprosesser
 • Ha særlig fokus på arbeidsmiljø og være pådriver i nærværsarbeid
 • Kvalitetssikre at rutiner fra HR-seksjonen blir videreformidlet og fulgt i organisasjonen
 • Sikre godt samarbeid med NAV, Bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, verneombud og andre aktuelle samarbeidspartnere
 • Oppfølging av HMS-arbeidet og delta i enhetenes AMG gruppe
 • Delta og bidra i etatens ressursgrupper innen personalområde
 • Andre delegerte arbeidsoppgaver fra leder

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høyskole eller universitetsutdanning innen administrasjon/organisasjon/ledelse/jus
 • Ønskelig med relevant videreutdanning
 • God kunnskap om gjeldende lov og avtaleverk innen personalområdet
 • Fortrinnsvis erfaring fra saksbehandling innen offentlig eller privat sektor
 • Gode kommunikasjonsferdigheter samt god skriftlig og muntlig formidlingsevne er en forutsetning.
 • Må ha god relasjonell kompetanse
 • Personlig egnethet er avgjørende
 • Gode datakunnskaper
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 test i norsk

Personlige egenskaper:

 • God evne til å tenke og handle strategisk og analytisk
 • Løsningsorientert og kan vise til gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Du bidrar aktivt til å skape og opprettholde gode relasjoner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig mot gitte mål og tidsfrister
 • God til å prioritere i en hektisk hverdag og har høy arbeidskapasitet
 • Personlig og faglig trygghet 
 • Handlekraftig og tydelig
 • Må ha høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon
 • Bidrar positivt i arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr et godt og aktivt arbeidsmiljø på tvers av enhetene
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Nettverk med andre personalrådgivere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn som rådgiver etter lokale lønnsbestemmelser og utdanningsnivå
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  21.05.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622094
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune