• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964338531
 • Antall ansatte
  28610
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Bergen kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgaten 10
  5014  BERGEN

Bergen kommune oppføring hos:

Bergen kommune

Over 18.000 mennesker jobber i Bergen kommune, og kommunen er den klart størte arbeidsgiveren i regionen. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester innbyggerne i Bergen.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Støttekontakt søkes for hyggelig og velfungerende mann

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Støttekontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger bistand til å få en mer aktiv fritid . Som støttekontakt skal du tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter, samtidig som innholdet i tjenesten skal tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos tjenestemottakeren. Dette utføres i tett dialog med beboer selv, samt eventuell…

Vikariat ved Krohnengen og Eventyrskogen SFO

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Krohnengen skole er en barneskole i Bergenhus bydel i Bergen med ca. 400 elever. Elevene er fordelt i to bygg, hvorav rundt 330 går på Krohnengen skole fra 1.-7.trinn, mens rundt 70 går på avdeling Eventyrskogen fra 1.-4. trinn.  Krohnengen og Eventyrskogen SFO består av  fem avdelinger, som pr idag har 200 barn. Vi har høy fokus på trivsel og læring av sos…

Lærer 1.trinn - 10.trinn med tegnspråk

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nattland oppveksttun er en kombinert skole med beliggenhet i Sædalen i Bergen kommune. Oppveksttunet er tilrettelagt for hørselshemmede, og gir hørselshemmede elever et likeverdig og inkluderende heltids opplæringstilbud med høy hørselsfaglig kompetanse. Skolen har cirka 750 elever fordelt på 1.-10. trinn og et personale på cirka 120 ansatte. Oppveksttunet …

Assistent helgestilling Olsvik bofellesskap

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Olsvik bofellesskap har nå ledig tre assistentstillinger på helg.  Vi søker etter engasjerte medarbeidere som ønsker å gi gode tjenester og bidra til en meningsfull hverdag for tjenestemottakerne våre. Det er for tiden to ledige stillinger på 16% med vanlige vakter hver tredje helg, og en ledig stilling på 21% med langvakter hver fjerde helg. Stillingene e…

Helsefagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester Fyllingsdalen og Laksevåg har ledige 100% stillinger som helsefagarbeider   Enheten består av i dag av 7 avdelinger som gir hjemmesykepleie, 2 Omsorg pluss avdelinger og en avdeling for hjemmehjelp. Hjemmesykepleieavdelingene er lokalisert på i Krokatjønnveien (Fyllingsdalen) og Janaflaten Hjemmebaserte tjenester Fyllingsdalen og L…

Kulturetaten søker ringevikarer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kulturetaten søker ringevikarer Kulturetaten tilhører byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering. Kulturetaten består av fire kulturkontor, avdeling for bydekkende kulturaktivitet, Kulturskolen, administrasjon og team for kommunikasjon og samhandling. Kulturetaten har blant annet ansvar for drift og utleie av lokale kulturbygg, kontakt og bista…

Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bidra til et tryggere samfunn for innbyggerne våre og kommende generasjoner? Samfunnssikkerhetens hus har 2 stillinger ledig, herunder en fast stilling som rådgiver, i tillegg til 1 års heltid vikariat som rådgiver.   Samfunnssikkerhetens hus (SSH) er en etat i byrådsleders avdeling i Bergen kommune. Etaten har ansvar for kommunens arbeid innen …

Senter for migrasjonshelse søker psykolog/psykologspesialist

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsevernenheten er en del av Etat for helsetjenester og består av Senter for migrasjonshelse, Miljørettet helsevern, Smittevernkontoret og Frisklivssentralen. Senter for migrasjonshelse har blant annet ansvar for helseundersøkelse, lavterskel oppfølging og gruppetiltak for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente til flyktninger. På Senter for migrasj…

Helsefagarbeider 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å jobbe i et aktivt og spennende fagmiljø?  På Lyngbøtunet bo- og servicesenter har vi ledig tre faste stillinger som helsefagarbeider.  Lyngbøtunet bo- og servicesenter er en givende arbeidsplass med faglige utfordringer i et godt læringsmiljø. Her får beboerne behandling og omsorg av høy kvalitet. Vi søker deg som har interesse for å arbei…

Arna dagsenter søker vernepleier/miljøterapeut 100% vikariat

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dagsentertjenesten er en byomfattende resultatenhet, er fordelt på 12 tjenestesteder. Vi har spesialkompetanse innen fagområdet aktivitetstilbud til utviklingshemmede. På dagtid gir vi aktivitetstilbud til unge og voksne, og på ettermiddager og lørdager gir vi timeavlastningstilbud til barn og unge voksne. Arna dagsenter holder til i Indre Arna, og har go…

Avdelingsleiar skule

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig vikariat som avdelingsleiar for mellomtrinnet (5.-7.trinn) på Lone skule frå 01.01.24 til 01.01.25 med moglegheit for forlenging. Lone skule er ei borneskule med ca.270 elevar og om lag 50 tilsette. Skulen ligg i landlege omgjevnader, med kort veg til busshaldeplass om lag 20 minutter frå Nesttun og 15 minutt frå Arna stasjon. Lone skule er ei…

Tilkallingsvikarer til bofellesskap sentralt i Bergen

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester Bergenhus og Årstad er en bydelsomfattende enhet med 360 årsverk fordelt på 27 tjenestesteder. Vi gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. I vår enhet har vi mange dyktige ansatte og høy grad av tverrfaglighet. Vi leter nå etter deg som har engasjement for br…

Avdelingsleder ungdomstrinn - Nattland oppveksttun

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nattland oppveksttun er en skole med beliggenhet i Sædalen i Bergen kommune. Skolen har cirka 730 elever fordelt på 1.-10. trinn og et personale på rundt 120 ansatte. SFO har omtrent 190 elever og 16 ansatte. Oppveksttunet ble åpnet i 2017 og er bygget med fleksible læringsarealer. Skolen er særskilt tilrettelagt for hørselshemmede og har opplæring i og på …

Avdelingssykepleier -  100% fast stilling med dagarbeid ved Ladegården sykehjem

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsgiver/arbeidssted: Bergen kommune, Ladegården sykehjem Stilling: Autorisert sykepleier med lederutdanning, 100% fast stilling som avdelingssykepleier ved post 2 fom 04.12.2023 Sted: Ladegården sykehjem, Ladegårdsgaten 65, 5033 Sandviken Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser og er sentralt plassert i Sandviken med kort avstand til offentlig ko…

Konsulent vernepleier/sykepleier i 100% fast stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Faglig spennende jobb i rusfeltet for vernepleier/sykepleier med høyskoleutdanning til MO-Gyldenpris sin Dagavdeling. MO-Gyldenpris er en bydekkende enhet og yter en rekke sosiale tjenester og helsetjenester. Målgruppen er personer over 18 år med alvorlig avhengighet og problemer knyttet til bruk av illegale narkotiske stoffer, ofte i blanding med legemidle…

Fast 100% Helsefagarbeider 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en helsefagarbeider som  ønsker å jobbe helhetlig med pasienter og ønsker faglig utvikling innen eldreomsorgen? Løvåsen sykehjem er et langtidshjem med 128 plasser.  På sykehjemmet møter du et trygt og positivt fagmiljø, med god struktur og godt samarbeid. Hos oss får beboerne pleie og behandling av høy kvalitet. Vi jobber tverrfaglig og har leger h…

Helsefagarbeider- vikariat med mulighet for fast ansettelse

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en helsefagarbeider som  ønsker å jobbe helhetlig med pasienter og ønsker faglig utvikling innen eldreomsorgen? Løvåsen sykehjem er et langtidshjem med 128 plasser.  På sykehjemmet møter du et trygt og positivt fagmiljø, med god struktur og godt samarbeid. Hos oss får beboerne pleie og behandling av høy kvalitet. Vi jobber tverrfaglig og har leger h…

Miljøterapeuter fast og vikariat i 100% Miljøterapeuter/miljøarbeidere

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å være en ressurs for barn og foreldre, da må du se her! Bergen kommune har et viktig samfunnsoppdrag ved å tilby helsehjelp i form av avlastning til foreldre som har barn med sammensatte vansker og behov. Foreldre er de viktigste omsorgspersonene for sine barn, og mange vil ha behov for avlastning for å kunne klare mer omsorgsoppgaven det ofte m…

Saksbehandler

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Saksbehandling Kvalifikasjoner: Krav om bachelor utdanning i sykepleie eller vernepleie med autorisasjon.  Krav om erfaring fra offentlig forvaltningsarbeid som saksbehandler. Krav om gode datakunnskaper og ha god kjennskap og erfaring til fagsystemet Profil. Krav om videreutdanning innenfor psykisk helse og/eller rus eller tilsvarende.Krav om førerkort kl.…

Koordinator for støttekontakt- og avlastningstjenester/saksbehandler

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Saksbehandling Kvalifikasjoner: Krav om bachelor utdanning i sykepleie eller vernepleie med autorisasjon.  Krav om erfaring fra offentlig forvaltningsarbeid som saksbehandler. Krav om gode datakunnskaper og ha god kjennskap til og erfaring fra fagsystemet Profil. Krav om videreutdanning innenfor psykisk helse og/eller rus eller tilsvarende.Krav om førerkort…

Hjemmehjelp 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I vår hjemmehjelpsavdeling har vi høy aktivitet, og søker etter to nye kollegaer. Vi har ledig to 100 % faste stillinger som hjemmehjelp. Vi søker etter kandidater som motiveres av oppgavene presentert og det samfunnsoppdraget som er beskrevet.    Hjemmebaserte tjenester i Bergenhus er tilbyder av en rekke ulike tjenester. Vi leverer blant annet hjemmehje…

Lærar Ytre Arna skule

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli ein del av team YA? Ein av våre dyktige småtrinnslærarar går ut i morspermisjon, og vi har difor ledig eit lærarvikariat frå 1.desember 2023 og ut skuleåret 23/24. Ytre Arna skule er ein barneskule i Arna bydel, og er kun ein kort køyretur unna både Åsane senter og Øyrane torg. Vi har 50 tilsette og om lag 230 elevar, og vi har velkomstklasse for…

Produksjonsleder Vanndistribusjon 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vann er verdens viktigste ressurs, og årlig produseres i underkant av 31 milliarder liter deilig Bergens drikkevann til innbyggerne våre. Vi søker nå etter produksjonsledere til å lede sonene som distribuerer drikkevannet til kommunene Bergen og Bjørnafjorden. Stillingen er organisert i avdeling Vannforsyning, seksjon for Vanndistribusjon, og har ansvar for…

Fagleder Vanndistribusjon 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vann er verdens viktigste ressurs, og årlig produseres i underkant av 31 milliarder liter deilig Bergens drikkevann til innbyggerne våre. Vi søker nå etter fagleder til seksjonen som distribuerer drikkevannet til kommunene Bergen og Bjørnafjorden. Stillingen er organisert i avdeling Vannforsyning, seksjon for Vanndistribusjon, og har ansvar for drift og ved…

Er du ungdom mellom 14 og 19 år?

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ungdom over 14 år og synes det virker spennende å jobbe med sosiale medier? Vi søker redaksjonsmedlemmer til Bergen kommunes ungdomsredaksjon, som ved hjelp av sosiale medier skal spre informasjon om tjenestene våre og kommunisere med barn og unge på en måte de kan kjenne seg igjen i, og i de sosiale kanalene de bruker. Vi er på jakt etter deg som e…

Ringevikar i Langvaktsturnus

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mildeveien 119 bofellesskap trenger flere gode medarbeidere, som kan jobbe ved behov. Mildevegen ligger i naturskjønne omgivelser ytterst på Hjellestad, like ved Arboretet. Mildeveien er et døgnbemannet bofellesskap for beboere med ulik grad av utviklingshemming og psykiske lidelser. Bofellesskapet har 5 beboere. Tre beboere har 2:1 bemanning, og to beboer h…

Helsefagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker engasjert helsefagarbeider 75 % stilling med langvakter hver 4 helg ved vår demensavdeling. Frieda Fasmer har 66 plasser fordelt på 3 ulike avdelinger. 2 avdelinger for somatiske korttidspasienter, og 1 avdeling for korttidspasienter med demens sykdom.  Flertallet av våre pasienter kommer direkte fra sykehusopphold og har behov for medisinsk oppf…

Helsefagarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker engasjerte medarbeider i ett års 100% svangerskapsvikariat fra 04.12.23 Frieda Fasmer har 66 plasser fordelt på 3 ulike avdelinger. 2 avdelinger for somatiske korttidspasienter, og 1 avdeling for korttidspasienter med demens sykdom.  Flertallet av våre pasienter kommer direkte fra sykehusopphold og har behov for medisinsk oppfølging. Pasientene t…

Rektor ved grunnskole for voksne

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for inkludering er organisert innunder Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering. Formålet til Etat for inkludering er å samle og videreutvikle tjenestene som jobber med bosetting av nyankomne flyktninger og kvalifisering til deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vi skal også gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrer…

Teamleder BASE

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for idrett har ledig en fast 100 % stilling som Teamleder for "base". "Base" utfører driftsoppgaver på tvers av alle anlegg i etatens portefølje. Normal arbeidstid vil være fra kl. 07.00-14.30. Ved arrangementer kan man bli pålagt å jobbe utover normal arbeidstid, også ettermiddag og helg. Vi søker en person som vil lede et team med ansvar for varierte…

Vedlikeholdstekniker

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for bygg og eiendom er en av Norges største eiendomsforvaltere  med ca. 550 ansatte og forvalter over 1000 bygg og 1,3 million kvadratmeter bygningsmasse. Etatens ansvar er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer som i hovedsak består av skoler, barnehager, sykehjem, kontorbygg, havnebygg, brannstasjoner, parkeringsanlegg og…

Avdelingsleder 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg søker etter ny avdelingsleder til vår hjemmehjelpsavdeling. Avdelingen består av ca 13 årsverk, der ansatte jobber dagvakter gjennom ukedagene. Avdelingen har lokaler i Krokatjønnveien 11C, Fyllingsdalen. Hjemmehjelpsavdelingen gir tjenester (etter søknad og vedtak) til de som følge av sykdom eller funksjo…

Vi søker lønnskonsulent i 100% stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebaserte tjenester i Fyllingsdalen og  Laksevåg som er i omorganisering vil fra november bestå av 12 avdelinger hjemmesykepleie: 2 Helseteam, 7 Omsorgsteam, 2 omsorg pluss boliger og en avdeling  hjemmehjelp. Som lønnskonsulent inngår du i enhetens administrative stab, med enhetsleder som nærmeste leder. Administrasjonen er satt sammen av to lønnskonsu…

Barnehagelærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vadmyra barnehage holder til i et moderne og flott bygg i Vadmyra. Vadmyra barnehage er en mangfoldig barnehage med barn og ansatte med ulike bakgrunn, kultur og morsmål. For oss er dette en stor ressurs i vårt arbeid. I Vadmyra barnehage har vi som mål å møte alle barn og foreldre med likeverd og respekt. Et godt og nært foreldresamarbeid med god kommunik…

Trafikkbetjent

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med på å gjøre Bergen til en trygg og fremkommelig by? Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag – og om 100 år. For å få dette til må vi sørge for å drifte veier, parker, byrom, friområder og kommunal skog. Vi leder arbeidet med nullutslipp og fornybare drivstoffer for å redusere kli…

Teknisk ansvarlig for 110 Vest

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen brannvesen er kommunens brann- og redningskorps med ca. 300 ansatte. Brannvesenet består av beredskapsavdelingen, brannforebyggende avdeling, 110 Vest og felles stab. Vi søker nå teknisk ansvarlig for 110 Vest. 110 Vest består av 38 deltakerkommuner med rundt 600 000 innbyggere i Vestland. Totalt omfatter dette 33 brannvesen med til sammen 94 branns…

Barne- og ungdomsarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Indre Arna barnehage er sentralt plassert i Arna bydel med 5 minutters gange fra Arna togstasjon, og dermed kort vei fra Bergen sentrum med tog. Med barnehagens nærhet til stasjonen er det kort vei til sentrum og kulturelle tilbud og aktiviteter, noe som vi benytter oss av så ofte vi kan. Vi har også gangavstand til ulike naturområder og sjøen for utflukter…

Faglærer i fransk - ungdomstrinn

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skranevatnet skole har ledig et vikariat som lærer i fransk på ungdomstrinnet fra snarest og ut skoleåret. Skranevatnet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Ytrebygda bydel med rundt 674 elever og 90 ansatte. Ett av trinnene på ungdomsskolen er i erstatningslokaler i Sandslimarka. Skolen ligger naturskjønt til med tilgang til gode idrettsanlegg og…

Avdelingsleder ungdomstrinn

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skranevatnet skole har ledig en fast stilling som avdelingsleder på ungdomstrinnet. Stillingen er ledig fra 01.01.24. Skranevatnet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med 675 elever og 90 ansatte. Det er fire paralleller på hvert av trinnene 8.-10. Ett av trinnene på ungdomsskolen er i erstatningslokaler i Sandslimarka. Skolen ligger naturskjønt til…

Barne og ungdomsarbeider / barneveileder ved Lyshovden oppveksttun - SFO

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lyshovden Oppveksttun-skole er en barneskole i Fyllingsdalen bydel, med 212 elever og 35 ansatte. Av disse går 109 elever i SFO.   Oppveksttunet ligger i et vakkert område i Fyllingsdalen med variert bebyggelse- eneboliger, rekkehus og blokker. Uteområdene er store, varierte og passer godt for barn på alle alderstrinn. Skolen er opprinnelig bygget i 1969,…

Rådgiver musikk

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byrådsavdeling for kultur, frivillighet og inkludering arbeider for en mangfoldig og inkluderende by med et kulturtilbud av høy kvalitet hvor alle kan delta. Byrådsavdelingen har ledig stilling som rådgiver i Seksjon for kunst og kulturutvikling, med særlig vekt på musikkfeltet. Seksjonen er en del av kommunaldirektørens stab. Staben er sekretariat for by…

Kunderådgiver HR

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye kunderådgiver innen HR? Vi trenger en serviceinnstilt kunderådgiver innen HR faget som liker å veilede, gi gode brukeropplevelser og finne gode løsninger. Ansattservice sitt Servicesenter består i dag av vel 35 medarbeidere innen ulike områder som IT, HR, Økonomi og e-helse. Den vi ansetter blir en del av Servicesenter HR som er kontaktpunkt …

Barne- og ungdomsarbeider skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Holen skole er en kombinert skole med ca. 550 elever fordelt på 1.-10.trinn. Skolen ble ferdigstilt i årsskiftet 2021/22 og fremstår som et av Norges mest moderne skolebygg med fleksible areal. Bygget strekker seg over 8 etasjer oppover fjellsiden på Laksevåg, i nydelige omgivelser og utsikt over byfjorden og Bergen. Det er gode bussforbindelser til skolen. …

Vikariat som Vedlikeholdstekniker

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for bygg og eiendom er en av Norges største eiendomsforvaltere  med ca. 550 ansatte og forvalter over 1000 bygg og 1,3 million kvadratmeter bygningsmasse. Etatens ansvar er forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer som i hovedsak består av skoler, barnehager, sykehjem, kontorbygg, havnebygg, brannstasjoner, parkeringsanlegg og…

Fagrådgiver forvaltningen barn og unge - Fast 100%

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Forvaltning barn og unge er en byomfattende tjeneste med ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak om helse- og omsorgstjenester til barn og unge under 18 år. Søknadene er knyttet til barnas psykiske helse tilstand, og eksempler på tjenester det søkes om kan være støttekontakt, ulike typer avlastningstilbud og omsorgsstønad. Tjenesten er en del av de…

HR-rådgiver

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse barn og unge, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten, fosterhjemsveiledning og - tilsyn, Barne- og familiehjelpen  og SLT-arbeid. Virksomheten er delt inn i fire byområder og to byomfattende e…

Hvilende nattevakt til Svartediksveien bofellesskap 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Bergenhus og Årstad yter tjenester til beboere i bofellesskap, bo-sameier samt til tjenestemottakere i private hjem. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. Vi vektlegger samarbeid mellom tjenestestedene i våre botjenester…

Barne-og ungdomsarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Li skole er en barneskole i Åsane bydel. Dette skoleåret er vi ca. 265 elever ved skolen og vi har ca. 50 ansatte. Skolen ligger i fine omgivelser og med rikelig boltreplass for ulike aktiviteter. Skolen er en tradisjonell klasseromsskole, men vi har fokus på trinnsamarbeid, slik at alle elevene blir «våre elever». Les mer om oss på skolens hjemmesider. Sk…

Prosjektleder /-medarbeider - Blågrønn utvikling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bymiljøetaten leverer tjenester og kompetanse innen byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, naturforvaltning, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier. Vi skal endre bergensernes transportvaner i retning av sykkel, gange og delemobilitet. Vi planlegger for god byutvikling, fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler for å utvikle byen, og by…

Fysioterapeut

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge gir tjenester til barn og unge med et bredt spekter av behov for ergo- og fysioterapi.  Vi søker nå etter fysioterapeut med erfaring fra jobb med barn og unge til fast 100% stilling. Fysioterapeuten vil få ansvar for oppfølging av barn og unge i alderen 0-18 år, i tett samarbeid med foreldre, ergoterapeuter, an…