• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964338531
 • Antall ansatte
  28610
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Bergen kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgaten 10
  5014  BERGEN

Bergen kommune oppføring hos:

Bergen kommune

Over 18.000 mennesker jobber i Bergen kommune, og kommunen er den klart størte arbeidsgiveren i regionen. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester innbyggerne i Bergen.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Lærer i grunnleggende norsk - vikariat

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Slettebakken skole har ledig vikariat for lærer i 50-80% i perioden 01.08.22 - 31.12.22, med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver: Undervisning i grunnleggende norsk for elever på barnetrinnetKvalifikasjoner: Godkjent lærerutdanning for 1. til 7. trinn Videreutdanning i andrespråkspedagogikk eller tilsvarende og/ eller erfaring med undervisning i grun…

Saksbehandler forvaltningen barn og unge

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Forvaltning barn og unge er en byomfattende tjeneste med ansvar for å behandle søknader og fatte vedtak om helse- og omsorgstjenester til barn og unge under 18 år. Søknadene er knyttet til barnas psykiske helse tilstand, og eksempler på tjenester det søkes om kan være støttekontakt, ulike typer avlastningstilbud og omsorgsstønad. Tjenesten er en del av de b…

Lærerstillinger på Flaktveit skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Flaktveit skole ligger i naturskjønne omgivelser på Flaktveit i Åsane bydel. Skolen har ca. 305 elever fordelt på 17 klasser og en stab på 55 ansatte. Flaktveit skole ønsker å være en skole der læring og trivsel er i fokus. Vår visjon er «Mennesker i samhandling, vekst og glede». Flaktveit skole satser på implementering av ny læreplan LK20, samt Bergen komm…

Er du vernepleieren/sykepleieren vi ser etter?

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i 27 bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. Med fokus på et godt arbeidsmiljø, myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere jobber vi for at den enkelte tjenestemottaker trives og opplever selvbestemmelse, mestring og utvikling. Søren Ja…

barnehagelærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solheimslien barnehage har 2 ledige stillinger som barnehagelærere, som følge av bystyrevedtak om en forsøksordning med økt bemanning i barnehagen. Prosjektets varighet er 01.09.2022  - 31.05.2023.  Solheimslien barnehage ligger flott til ved Løvstien, og har gangavstand til sentrum. Vi bruker nærområdet aktivt og barna blir godt kjent med fjell og byen vår…

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solheimslien barnehage ligger flott til ved Løvstien, og har gangavstand til sentrum. Vi bruker nærområdet aktivt og barna blir godt kjent med fjell og byen vår. Barnehagen har 75 barn og 21 ansatte. Barna er fordelt på tre  hjemmeområder, som ledes av pedagogiske ledere. Barnehagen har mer enn tyve språk representert blant familier og ansatte. Vu er partner…

Helsefagarbeider våken nattevakt

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i 27 bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. Med fokus på et godt arbeidsmiljø, myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere jobber vi for at den enkelte tjenestemottaker trives og opplever selvbestemmelse, mestring og utvikling. Søren …

Avdelingsleder 4.-7. trinn

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Liland skole er en barneskole i Ytrebygda bydel med ca. 290 elever og 40 ansatte. Skolen ligger i flotte omgivelser og med rikelig boltreplass for ulike aktiviteter. Det er gode muligheter til å bruke ulike læringsarenaer – både ute og inne. Vi har også en flott skolehage. Skolen har et aktivt samarbeid med HVL gjennom desentralisert kompetanseutvikling, hv…

Helsefagarbeider på natt 47%

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ø nsker du å jobbe med engasjerte og dyktige medarbeidere, på en arbeidsplass hvor du får mulighet til å utvikle deg? Ulset Sykehjem er et kommunalt drevet sykehjem som åpnet i mai 2008. Vi er et sykehjem med høy fagkompetanse og mye hjertevarme. Her får beboerne pleie og behandling av høy kvalitet. Vår visjon er å gi trygg og aktiv omsorg med fokus på god…

Barnehagelærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kristianborg barnehage flyttet inn i nye lokaler i Conrad Mohrsvei fra årsskiftet 2020/2021. Vi ligger fint til ved Kristianborgvannet på Minde. Vi har  plass til 80 barn fordelt på 5 hjemmeområder. Barnehagen sitt hovedmål er "I Kristianborg barnehage blir hvert enkelt barn sett, hørt og påvirker egne leke- og læringsprosesser. Vi har en visjon som sier "M…

Barne- og ungdomsarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kristianborg barnehage flyttet inn i nytt permanent barnehagebygg i Conrad Mohrsvei januar-21. Vi ligger fint til ved Kristianborg vannet på Minde. Vi har plass til 80 barn på 5 hjemmeområder. Barnehagen sitt hovedmål er "I Kristianborg barnehage blir hvert enkelt barn sett, hørt og påvirker egen leke- og læringsprosesser.  Vi har en visjon som sier "Magisk…

Barne og ungdomsarbeider SFO

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 1-2 stillinger som barne- og ungdomsarbeider/assistent i skolefritidsordningen (SFO) ved Midtun skole i 50 % vikariat fra august 2022. Varighet til 31.12.2022 med mulighet for forlengelse. Arbeidsoppgaver: Gi barna omsorg og skape trivsel Veilede barn i lek og fritidsaktiviteter ute og inne Bidra i planleggingen av innholdet i SFO i tråd m…

Jægermyren bofellesskap søker flink Miljøterapeut 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging  til mennesker med ulikt funksjonsnivå i 27 bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. I vår enhet har vi mange flinke ansatte og vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst til å bidra til vårt fellesskap. Med fokus på et godt arbeidsmiljø, myndiggjorte og ans…

Lærer i kunst og håndverk

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vår mangeårige hovedlærer i faget kunst og håndverk, vil kommende skoleår være i permisjon. Vi har et akutt behov for å finne en erstatning. I første omgang i et årsvikariat, men med mulighet for senere fast stilling. Arbeidsoppgaver: Undervisning i kunst og håndverk, mindre grupper og hele klasser Klasseledelse, læringsledelse og vurderingsarbeid Samarbeid…

Vi søker etter en engasjert psykiatrisk sykepleier/vernepleier med erfaring i rus og psykiatri

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Behandling, bo og ressursveiledning (BBR) er en enhet under Etat for psykisk helse og rustjenester. Enheten består av 140 årsverk, med ca 330 ansatte fordelt på 8 bosenter og en administrasjon. Alle bosenter i enheten arbeider ut fra en recoveryorientert tilnærming. Å møte brukernes individuelle behov på en faglig god måte er sentrale mål for tjenesteytinge…

Barne- og ungdomsarbeider SFO

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bønes skole er en barneskole i Fyllingsdalen. Skolen ligger på Øvre Kråkenes med Løvstakken og Nordåsvannet som nærområder. Skolen har 370 elever fra 1. - 7. trinn og 190 barn på SFO.  Vi er til sammen 50 ansatte. Vår visjon er «Muligheter og mestring for alle» #duskafåendagimårå. Våre verdier er samspill, medvirkning, inkludering og læring. Vi ønsker at B…

Helsesykepleier

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og ergo-fysiotjenesten for barn og unge. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnev…

Helsesykepleier / Sykepleier

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og ergo-fysiotjenesten for barn og unge. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnev…

Styrer i Laksevåg barnehage

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

"En barnehage for alle - med rom for den enkelte" Laksevåg barnehage er den eldste kommunale barnehagen i Bergen, sentralt plassert på Melkeplassen i Laksevåg bydel. Barnehagen ligger mellom Løvstakken og Damsgårdsfjellet, og har fint utgangspunkt for gode naturopplevelser. I tillegg benytter barnehagen Fysakhallen og Frøyabanen til fysisk aktivitet. Laksev…

Barne- og ungdomsarbeider / Assistent SFO og skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nattland oppveksttun består av en kombinert skole og en barnehage med beliggenhet i Sædalen i Bergen kommune. Oppveksttunet er tilrettelagt for hørselshemmede. Skolen har cirka 730 elever fordelt på 1.-10. trinn og et personale på cirka 120 ansatte. SFO har ca. 170 elever og 16 ansatte Oppveksttunet ble åpnet i 2017 og er en sammenslåing av tidligere Nattla…

Vi søker dyktig Miljøterapeut i 100% stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 23 bofellesskap, samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov, og er spredt rundt i hele Arna og Åsane. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse og mest…

Er du vår nye sykepleier?

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst til å arbeide i et miljø preget av høy trivsel, refleksjon og kompetanse? Har du erfaring eller interesse for geriatri? Liker du å jobbe sammen med engasjerte kolleger i et arbeidsmiljø med høy sykepleierdekning? Øvsttunheimen sykehjem er lokalisert i naturskjønne omgivelser på Øvsttun i Fana. Her bor 74 beboere fordelt på 8 grupper. Hver gruppe…

Barne- og ungdomsarbeider

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en ny kollega på Kringlebotn SFO. Vi har ledig en stilling med arbeidstid hver dag mellom kl 11.30 og 16.30. Stillingsprosenten vil være mellom 42 og 45 %. Kringlebotn skole er en barneskole med ca 250 elever fordelt på 7 trinn. Skolen har et inkluderende arbeidsmiljø som legger til rette for samarbeid og felles opplevelser. Vi vektlegger trygge ba…

Lærer Kringlebotn skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kringlebotn skole er en barneskole som ligger i nærheten av Nesttun. Vi har ca 250 elever og er ca 40 ansatte. Vi er i hovedsak en to- parallell skole. Kringlebotn skole har samling for alle elever hver fredag og har et fokus på musikk/kreative fag. Kringlebotn skole bruker Zippys venner og SmArt i arbeidet med livsmestring og sosial kompetanse. Vi har ledi…

Lærer - Kyrkjekrinsen skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På Kyrkjekrinsen skole skal elevene ha det trygt, trives, lære å samarbeide, undre seg og oppleve mestring. De skal møte trygge, rause voksne og de skal lære på ulike måter og arenaer med fokus på dialog og forståelse av egen læring. For at elevene skal få et godt grunnlag for å mestre livet sitt videre satser vi på utvikling av sosiale ferdigheter og ferdig…

Helsefagarbeider 100 % 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fyllingsdalen behandlingssenter innehar 151 plasser. Behandlingssenteret er moderne, nyskapende og aktivt og tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor helse og omsorg, fordelt på et Korttidssenter og et Demenssenter. Korttidssenteret har 96 plasser og består av somatiske korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og akuttplasser. Demenssenteret drifter Ber…

Vi søker sykepleier/vernepleier 

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Vi søker DEG som har lyst til å jobbe i et nyskapende, engasjerende og spennende fagmiljø. Ved Fyllingsdalen behandlingssenter finner du en engasjerende og givende arbeidsplass i et godt læringsmiljø. Behandlingssenteret tilbyr et bredt spekter innenfor omsorg og helsetjenester, fordelt på et Korttidssenter og et Demenssenter. Vi har en ung og aktiv ansa…

Ergoterapeut - Responssenteret

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Responssenteret er Bergen Kommune sitt kompetansesenter for mottak og analysering av alarmer og varslinger fra ulike velferdsteknologiske løsninger. I tillegg jobber ansatte på senteret med videreutvikling av velferdsteknologiske tjenester i Bergen Kommune, spesielt rettet mot hjemmeboende. Responssenteret er organisert under Enhet for aktivitet og mestring…

Sommervikar/ringevikar

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester Bergenhus og Årstad er en bydelsomfattende enhet med 360 årsverk fordelt på 27 tjenestesteder. Vi gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. I vår enhet har vi mange dyktige ansatte. Vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst til å bidra til …

Økonomikonsulent

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker dyktig og fleksibel økonomikonsulent til sykehjem i Bergen. Stillingen innebærer oppgaver på tre ulike sykehjem, fordelt på ulik stillingsprosent. Sykehjemmene søker etter økonomikonsulent på Ulset sykehjem, Åstveit sykehjem og et tredje sykehjem på sikt. Arbeidsstedet er fleksibelt og kan tilpasses i samarbeid med leder på de ulike arbeidsstedene.…

Assistent/Barne- og ungdomsarbeider vikariat

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig 100 % vikariat og 60 % vikariat (med mulighet for mer) som assistent/barne- og ungdomsarbeider. Gullstølsbotn barnehage er en kommunal barnehage som ligger sentralt på Bønes. Barnehagen ligger i fine omgivelser med flott turterreng. Vi er organisert med 6 avdelinger som deles i små og store barns team som samarbeider tett. Våre satsingsområder er "Dig…

Fast 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO, Landås skole

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Landås skole er en barneskole med 480 elever og nesten 90 ansatte. Det er i overkant av 200 elever i SFO. Vi søker etter barne- og ungdomsarbeider i en fast 100% stilling.  Stillingen består av arbeid i skole og SFO. Landås skole legger vekt på å utvikle trygge og gode læringsmiljøer gjennom  en tydelig og positiv voksenrolle. Personlig egnethet vil bli vekt…

Sommervikarer til Arna og Åsane hjemmehjelpstjeneste

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmehjelpstjenesten i Arna og Åsane holder til på Nyborg i Åsane. vi søker sommervikarer med interesse for renhold og hjemmehjelpsarbeid. Personer med erfaring fra lignende arbeid er spesielt velkommen til å søke, men personer med annen passende bakgrunn kan også søke. Arbeidsoppgaver: Vi har ledig sommervikararbeid i perioden 18.07.2022 - 14.08.2022. Ar…

Spennende ledige sykepleierstillinger

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sykepleier og ønsker deg en fast 100 % stilling med gode kolleger og spennende oppgaver? I Hjemmebaserte Tjenester i Arna og Åsane er det nå ledig to faste 100 %  sykepleierstillinger, men andre størrelser kan avtales hvis det er ønskelig. Vi har flere avdelinger, og det er ledig stilling både i Åsane området og i Arna området. Skriv gjerne hvor du øn…

Saksbehandler/veileder

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV Bergen nord sosialtjeneste har ledig en fast 100% stilling  som saksbehandler/veileder fra d.d. NAV Bergen nord sosialtjeneste er en integrert del av NAV Bergen nord, som dekker bydelene Arna og Åsane. Vi er 136 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 69 stillinger. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene innebærer: Saksbehandling etter Lov om sosiale tje…

Helsefagarbeider søkes

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har nå ledig en 50 % fast stilling for helsefagarbeider fra 01.09.22. Vi gleder oss til å motta din søknad! Har du lyst til å arbeide i et miljø preget av høy trivsel, refleksjon og kompetanse? Har du erfaring eller interesse for geriatri? Liker du å jobbe sammen med engasjerte kolleger i et arbeidsmiljø med høy fagdekning? Øvsttunheimen sykehjem er loka…

Rådgiver i økonomi og internkontroll

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du økonomiutdannet, søker nye utfordringer og ønsker å utvide fagfeltet ditt? Vi har opprettet en ny og spennende stilling i Etat for spesialpedagogiske tjenester. Etat for spesialpedagogiske tjenester har ansvar for store deler av det spesialpedagogiske arbeidet i Bergen kommune, blant annet åtte byomfattende enheter med cirka 450 ansatte. Etaten er l…

Styrer i Solheimslien barnehage

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Solheimslien barnehage åpnet i februar 2015 og er en veldrevet barnehage som ligger sentralt til ved foten av Løvstakken. Vi er en mangfoldig barnehage med 23 ansatte og har plass til 75 barn i alderen 0-6 år. I tillegg har vi studenter fra HVL og ulike praksisplasser. Barnehagen har cirka 60% minoritetsspråklige barn. Vi har fokus på at alle barna i barneh…

Logoped, vikariat med mulighet for forlengelse og fast ansettelse

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter en engasjert medarbeider som ønsker å arbeide innen et spennende og utfordrende arbeidsfelt i Bergen kommune. Etat for vurdering og rehabilitering har i dag ansvaret for Avdeling for logopedi og synspedagogikk i Enhet for koordinering og rehabilitering. Tjenesten er byomfattende. Vi gir tilbud til voksne med læringsutfordringer i rehabiliterin…

Helsefagarbeider i 100% stilling. Langvakter

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjene…

Vikariat - Helsefagarbeider i 100% stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Botjenester i Fana og Ytrebygda er en bydelsomfattende enhet med ca. 450 årsverk fordelt på 26 tjenestesteder. Enheten yter tjenester til voksne med utviklingshemming, og har spesialkompetanse innen fagområdet utviklingshemming, utfordrende adferd og kombinasjonsproblematikk. Enheten arbeider med å legge til rette for en meningsfull hverdag for våre tjene…

Vernepleier/sykepleier søkes til 100% fast stilling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester Arna og Åsane er samlokalisert og har til sammen 24 bofellesskap, samt ett hjemmeteam for utviklingshemmede. Boligene er varierte med beboere som har ulik grad av hjelpebehov.  Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte beboer har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse og mestring tillegges stor vekt. Vi har som mål…

Avdelingsleder

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye kollega? Ønsker du å arbeide med skoleledelse i et inspirerende og trivelig arbeidsmiljø? Vi har ledig fast stilling som avdelingsleder. Ansvarsområde neste skoleår er 3.-4. trinn. Avdelingsleder skal samarbeide med resten av skolens lederteam. Lederteamet består av rektor, fem avdelingsledere i skolen og avdelingsleder SFO. Avdelingsleder s…

Klubbleder/instruktør i tilbud tilrettelagt for personer med utviklingshemming

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Team aktivitet er organisert under Kulturetaten og har ansvar for kommunale fritidstilbud til følgende målgrupper: Familier, barn, ungdom, mennesker med psykiske helseplager og personer med utviklingshemming. Team aktivitet driver flere tilbud tilrettelagt for personer med utviklingshemming i Bergen, og trenger nå flere instruktører og klubbledere som samme…

Boligkonsulent

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for boligforvaltning har ansvar for etablering av utleieboliger og andre botilbud for vanskeligstilte, samt forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Etaten har ansvar for ca 5300 kommunale utleieboliger og har 48 ansatte. Etaten har pr dags dato tre identiske stillinger som boligkonsulent hvorav en vil være ledig til høsten. Boligkonsulenten tilhører…

Boligleder

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Etat for boligforvaltning har ansvar for etablering av utleieboliger og andre botilbud for vanskeligstilte, samt forvaltning, drift og vedlikehold av disse. Etaten har ansvar for ca 5300 kommunale utleieboliger og har 48 ansatte. Etaten har pr dags dato tre identiske stillinger som boligleder hvorav en vil være ledig ved nyttår. Boliglederne tilhører etaten…

Barne- og ungdomsarbeider - Inntil tre vikariater ved forsterket avdeling

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Loddefjord skole er en relativt liten barneskole med ca 150 elever fordelt på 1-7.trinn og 33 elever på vår forsterkede avdeling. Vi er en multikulturell skole hvor elevene våre kommer fra familier med bakgrunn fra ca 25 ulike land rundt om i verden. Vi har et rikt mangfold av elever og en stor ansattgruppe, selv om vi er en liten skole i Bergenssammenheng.…

Spennende 100% helsefagarbeider stilling på avdeling for personer med rusrelaterte skader

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Har du lyst å jobbe i et nyskapende, aktivt og spennende fagmiljø? På B-sykehuset finner du en engasjerende og givende arbeidsplass med faglige utfordringer i et godt læringsmiljø. Vi søker deg som deler vår visjon om å gi trygg og aktiv omsorg med fokus på god livskvalitet.   B-sykehuset er et unikt behandlingssenter som gir tilbud til personer med rusr…

Digitaliseringsrådgiver

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bymiljøetaten har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag – og om 100 år. Dette gjør vi blant annet gjennom å drifte byrom, parker, friområder, kommunale veier og skogsområder. Vi utvikler byen, og fremforhandler og gjennomfører utbyggingsavtaler. Vi bygger infrastruktur som byrom, lekeplasser, torg, fortau og ve…

Barnehagelærer

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bjerknesparken barnehage søker en barnehagelærer i 100% vikariat som ønsker å arbeide i barnehage med 65 nysgjerrige barn og 17 engasjerte og faglige dyktige ansatte fra 01.09.22 til 31.12.22. Bjerknesparken barnehage åpnet i 2015 og ligger sentralt til i Årstad bydel, i et åpent og lyst område av Slettebakken. I nærheten av barnehagen finner du blant annet…