• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1064, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680644
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Pedagogisk leder

Offentlig forvaltning

Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell! Vi byr på spennende dager i et stort faglig fellesskap
bestående av 190 barnehagelærere og ca 220 andre dyktige medarbeidere fordelt på 25 barnehager.
Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på
forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. For oss er det viktig å
være i utvikling mot stadig høyere kvalitet i barnehagene. Gjennom fokus på hverdagspedagogikkens
betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter. Bydelen
bruker det digitale verktøyet TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy for
å styrke og kvalifisere arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen.
Barnehageenheten har en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning.
Spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og allmennlærere er målgruppa, og i dag har vi 15
fagpedagoger fordelt på 7 barnehager. Med bakgrunn i byrådets mål om at barnehagebarn skal møte
medarbeidere med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn, jobber vi for at
bemanningstettheten skal være så høy som mulig innenfor vår definerte kjernetid på 5 timer hver dag.
Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna!

Vi har nå 3 faste stillinger ledige. Disse er i:

Lia barnehage

Karihaugen barnehage

Plassen barnehage

Alle stillingene er ledige fra 01.08.2022.

Arbeidsoppgaver:

Hovedansvar for planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og
enkeltbarn
Ansvar for ledelse av vurderings- og dokumentasjonsarbeidet på avdelingen/basen
Ansvar for å opparbeide, utvikle og ivareta god samhandling og samarbeid med foreldre
Være en del av barnehagens pedagogiske lederteam og delta i felles faglig utvikling av barnehagen
Pådriver i det systematiske språkarbeidet
Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning av personalet innenfor eget ansvarsområde
Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og PPT
Aktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 Godkjentbarnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven

Gode leder-og samarbeidsevner

God muntligog skriftlig framstillingsevne

Gyldigpolitiattest kreves ved tiltredelse

Mennoppfordres til å søke

Vedgodkjent utenlandsk utdanning, kreves dokumentasjon på bestått norsk på nivåB2. Dokumentasjon

pågodkjenning av utdanning og bestått norskkrav må vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper:

 Ser hvertenkelt barn og har en anerkjennende praksis

Ser degselv og barnehagen som et ledd i en lærende organisasjon

Leken oglærende

Løsningsorientertog fleksibel

Ønske om ågjøre en forskjell i barns hverdag

Ønske omfaglig og personlig utvikling.

Vi tilbyr:

 Enhetligfaglig fokus, mål og retning

Fellesfaglige fora på tvers av barnehagene, og bydel

Veiledningav nyutdannede og nyansatte

Vitilrettelegger for relevant videreutdanning

Kurs ogopplæring i tråd med bydelens satsingsområder

Femplanleggingsdager i året, hvorav en felles for alle ansatte i barnehageenheten

Som ansatti Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter

nettolønnsordningen,dvs. at det ikke trekkes 2% av din lønn til pensjonsinnskudd

Ltr. 31-44

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.07.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1064, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680644
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune