• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  958935420
 • Antall ansatte
  507
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Oslo kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusplassen 1
  0037  OSLO

Oslo kommune oppføring hos:

Oslo kommune

Jobb for byen vår

Vi har over 50 000 ansatte og tilbyr spennende muligheter for faglig utvikling og karriere. Bruk kompetansen din til økt livskvalitet for byens innbyggere.

Løs fremtidens oppgaver

Oslo vokser. Vi må også i fremtiden levere tjenestene innbyggerne trenger. Digitalisering av tjenester og miljøvennlige løsninger er store satsinger i kommunen


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Spesialpedagog med undervisningskompetanse

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Spesialpedagog med undervisningskompetanse. Stillingen er lagt til 1.-2.trinn På Stenbråten samarbeider vi på trinnet, og i profesjonsfellesskapet for øvrig, om planlegging, gjennomføring og oppfølging av elevers kompetanseutvikling. Stenbråten skole er læringsarena for 508 elever og 92 ansatte, og har gode fasiliteter for læring ute og inne. Stenbråten sko…

Engasjerte og omsorgsfulle ressurslærere

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Engasjerte og omsorgsfulle lærere er velkomne til å søke ledig lærerstilling på Stenbråten skole. Stillingen er ledig fra 01.08.2023. På Stenbråten samarbeider vi på trinnet, og i profesjonsfellesskapet for øvrig, om planlegging, gjennomføring og oppfølging av elevers kompetanseutvikling. Stenbråten skole er læringsarena for 508 elever og 92 ansatte, og har…

Miljøterapeut 100%   

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du en meningsfull jobb der du bidrar til å bedre livskvaliteten til voksne mennesker? Da kan du være vår neste kollega. Harry Fetts vei bolig er et bo- og omsorgstilbud for mennesker over 18 år med psykiske lidelser. Noe rus kan forekomme. De som bor her er i behov av et heldøgns botilbud med bemanning. Som miljøterapeut hos oss vil du jobbe tett på …

3-årig Miljøterapeut i 100 % stilling  

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

En unik mulighet til å opparbeide seg kompetanse  innen utviklingshemming og aldring I Bryn Bolig bor det 7 hyggelige eldre beboere med utviklingshemming i alder 55 -78 år. De har egne rom og bad men deler kjøkken, stue og vaskerom. Beboerne har ulike medisinske utfordringer og omfattende bistandsbehov. Flere av beboerne er avhengig av rullestol og andre …

 Assisterende styrer 

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Verdens beste jobb er ledig, bli assisterende styrer i Holmenveien barnehage! Vi søker deg som er opptatt av å skape god kvalitet i barnehagen, er kreativ og løsningsorientert, og som sammen med styrer og personal vil være med å skape praksisendring og stabile arbeidsvilkår for de ansatte. Holmenveien barnehage består av 12 avdelinger med i alt 183 barn. B…

Skole- og AKS assistent

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Godlia skole har ca. 500 elever fordelt på 1.-7. trinn og ligger idyllisk til i nærheten av Østmarka og Oppsal Arena. Nå søker vi etter engasjerte og omsorgsfulle assistenter på alle trinn og aktivitetsskolen. Vi tilbyr læringsstøttende aktiviteter som underbygger det elevene lærer på skolen, i tillegg til å ha fokus på sosial ferdigheter og trivsel. Assist…

Vi søker vernepleiere til nyopprettet skjermet demensavdeling på helsehuset

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Ullern helsehus har ledige stillinger som vernepleier i nyopprettet skjermet korttidsavdeling på Ullern helsehus Ullern helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune. Vi gir tilbud til innbyggere med behov for korttids- og rehabiliteringsopphold, med mål om at pasienten kan utskrives til eget hjem. Pasientene våre har et bredt spekter av diagnoser og der…

Assisterende rektor på Klemetsrud skole

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Har du hjerte for elevene, og evner å motivere og lede pedagogisk utvikling? Ønsker du nye utfordringer på en inkluderende og engasjert skole? Da håper vi du søker stillingen som assisterende rektor hos oss. Klemetsrud skole er en barneskole i bydel Søndre Nordstrand. Vi har 200 elever og 40 ansatte. Klemetsrud skole er en gammel ærverdig skole som ligger i…

Lærer 1.-3. trinn

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Munkerud skole er en 1-7 skole i Nordstrand bydel med 745 elever. Læring og mestring i trygge omgivelser er skolens visjon. Skolen er en treningsarena hvor elever, foresatte og ansatte blir møtt med tillitt, respekt og krav. Profesjonsfellesskapet engasjerer og bygger et inkluderende læringsmiljø som gjør at elevene erfarer at de er betydningsfulle deltakere…

Kunstformidler

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Formidlingsavdelingen ved MUNCH jobber med entusiasme for å skape gode og nyskapende møter mellom publikum og kunst. Dette gjør vi blant annet gjennom et bredt spekter av arrangementer, omvisninger, digitalt innhold, utstillinger, verksteder i samarbeid med spennende samtidskunstnere, og tekster som forteller engasjerende om kunsten vi stiller ut. Vi er e…

Barne- og ungdomsarbeider  

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe i en barnehage der faglig kompetanse og utvikling står i sentrum til det beste for barna? Da har vi jobben for deg. Vi ønsker deg på vårt team som er opptatt av å utvikle deg barnehagefaglig og være en bidragsyter på eget team og for hele barnehagen. Vi søker en barne- og ungdomsarbeider som tør å by på seg selv, og som setter pris på at h…

Vedlikeholdsplanlegger

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Kan du se inn i fremtiden? Vi trenger en god vedlikeholdsplanlegger. Godt vedlikehold er å vite hva vi trenger før vi trenger det. Er du vår nye planlegger? Haraldrud energigjenvinningsanlegg er Norges eldste – det ble tatt i bruk allerede i 1967. Og det er fortsatt liv i 56-åringen: Driften går døgnet rundt, og hvert år blir 120 000 tonn avfall gjort om …

Spesialrådgiver – trafikk og mobilitet

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Biltrafikken i Oslo skal reduseres med en tredjedel innen 2030. Samtidig skal kollektivtilbudet styrkes og flere skal sykle og gå. Oslo skal bli en enda bedre by å bo og ferdes i. For å lykkes med dette, må vi gjøre mye nytt, og vi må forsterke og utvide de tiltakene som fungerer. Vil du være med på dette spennende og komplekse arbeidet? Vi trenger deg som …

Spesialrådgiver - virksomhetsstyring

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Er du en erfaren byråkrat med hjerte og nysgjerrighet for Oslo? Som vil videreutvikle den gode styringsdialogen og ryddige prosesser for samarbeid på tvers? Vi søker nå en spesialrådgiver i fast stilling til vår etatsstyring av Brann- og redningsetaten. I stillingen ligger det også strategiske oppgaver knyttet til videreutvikling av brann- og redningstjenest…

Vil du jobbe med byutvikling?

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Oslo kommune arbeider med en rekke interessante byutviklingsoppgaver. Oslo skal vokse innenfra- og ut, og langs banenettet, i tråd med prinsipper for arealeffektiv og klimavennlig byutvikling. Stillingen er plassert i plan- og utbyggingsseksjonen og opprettet som ledd i målsetningen om bedre forebygging og håndtering av naturfarer, herunder kvikkleire. Seks…

Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna!

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

 Vi byr på spennende dager i et stort faglig fellesskap bestående av 170 barnehagelærere og ca 200 andre dyktige medarbeidere fordelt på 25 barnehager. Barnehageenheten har en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning. Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebygg…

Prosjektleder

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Prosjektleder med kompetanse om frivillig sektor Vi ser etter en motivert prosjektleder til å lede og videreutvikle et nettverksprosjekt for, og i tett samarbeid med, frivilligheten. Prosjektets mål er å skape åpne og inkluderende møteplasser, og motvirke ensomhet, passivitet og utenforskap blant barn og unge i bydelen, samt å styrke frivilligheten. Som pr…

Undervisningsstilling engelsk og samfunnskunnskap

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole. Vi har fem ulike avdelinger, der alle elevene har forskjellige utgangspunkt og mål. Derfor er vår visjon at elevene, ut fra sine forutsetninger, skal ha mulighet til "å nå så langt de kan”. Vi er opptatt av mangfold og vårt motto er “Vær den du er”. Les mer om Nydalen videregående skole her https://nydale…

Smestad Barnehage søker pedagogiske ledere / barnehagelærere fra august 2023

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

"GOD START – BARNETS FREMTID» Smestad barnehage søker pedagogisk ledere/barnehagelærere fra august 2023 i vikariater og faste stillinger.  Vi søker  pedagogiske ledere/barnehagelærere med stort faglig engasjement, som vil være med å bidra til at barnehagen er et sted for utvikling og læring for barn og voksne. Smestad barnehage har 31 årsverk og 126 barn. …

Bosetter med saksbehandler oppgaver

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Klar for en spennende hverdag, der du gjør en forskjell?  NAV søker 2 bosettere  med saksbehandler oppgaver som vil jobbe med  bosettingsarbeid og saksbehandling for flyktninger. Er du en trygg og positiv person som tar utfordringer på strak arm? Er du i tillegg en pådriver som trives med å jobbe med mennesker? Da kommer du til å passe godt hos oss! Nå ser…

Assisterende seksjonsleder - vikariat

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Velferdsetaten åpnet i april 2019 Ljabruveien bo- og behandlingsenhet, med 10 nybygde og spesialtilpassede boliger for rusavhengige menn med alvorlige psykiske lidelser og atferdsutfordringer knyttet til blant annet vold, trusler og skadeverk. Boligene er tilknyttet en døgnbemannet personalbase. Formålet med botilbudet er å gi personer i en vanskelig livss…

Ny medarbeider til vår vaktsentral

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Vi har en ledig stilling til vår vaktsentral som er endel av vakt- og kundeseksjonen.i Vann- og avløpsetaten (VAV). For å kunne ivareta vårt viktige samfunnsoppdrag har vi en døgnbemannet vaktsentral som bidrar til å sikre trygg og sikker leveranse av vann- og avløpstjenester i Oslo. Medarbeidere i vaktsentralen er et viktig bindeledd mellom etatens operati…

AKS-assistent

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Vestli AKS er på jakt etter dyktige assistenter i 44% fast stilling med oppstart i august. Stillingen innebærer arbeid hver ukedag i tidsrommet 13-17, vi har også åpent i skoleferier. Vestli skole er en 1-7-skole med ca. 600 elever, beliggende rett ved Vestli T-banestasjon. Elevgrunnlaget vårt speiler verden. 1.mars 2021 flyttet vi inn i Oslos nyeste og fin…

Engasjert og fremoverlent undervisningsinspektør

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Skal du være med på laget og forme verdens beste skole i Norges flotteste skolebygg? Det nærmer seg! Skoleåret 24/25 flytter vi inn i splitter nye lokaler, tilpasset fremtidens pedagogikk. Der har vi parsellhage og skøytebane på taket, skaperverksted med nyskapende fasiliteter, innendørs og utendørs skolekjøkken og store arealer inne og ute, perfekt tilpa…

Skole-/AKS-assistent(kombinert stilling)

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Det nærmer seg! Skoleåret 24/25 flytter vi inn i splitter nye lokaler, tilpasset fremtidens pedagogikk. Der har vi parsellhage og skøytebane på taket, skaperverksted med nyskapende fasiliteter, innendørs og utendørs skolekjøkken og store arealer inne og ute, perfekt tilpasset fremtidens skole.  Vi har også et stort idrettsanlegg i umiddelbar nærhet til skol…

Faste stillinger som Barnehagemedarbeider

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker 2 faste barnehagemedarbeidere i 100% stillinger fra 1.august!  I Holmenveien barnehage har vi fokus på mental helse og sosial kompetanse, og vårt mål er å skape et godt psykososialt miljø der alle barn føler seg velkommen og verdifull. Vi er opptatte av å fremme lekens egenverd, og å legge til rette for læring og utvikling av vennskap. Vi ligger …

Sommervikarer til våken nattvakt

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Er du Sykepleier, helsefagarbeider, under helsefaglig utdannelse eller har arbeidserfaring innenfor helsesektoren og vil ha byens beste sommerjobb, er bydel Vestre Akers nattjeneste helt perfekt for deg!  Vi trenger sommervikarer som kan jobbe på tilkalling i juni-september, men også ellers utover året.  Hjemmetjenesten i Bydel Vestre Aker består av 4 distri…

Pedagogisk leder i Bråtenalleen barnehage

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Vi skal lage en av Oslos beste og mest spennende barnehage, vil du bli med på vår reise? Vil du bli med på å bygge opp en ny barnehage er dette jobben for deg! Bråtenalléen barnehage har vært i drift i 5 år. Hos oss har vi stor takhøyde og gir deg frihet til å bruke deg selv og dine ressurser på en best mulig måte. Du er velkommen til å være med å sette…

Byutvikler

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Bydel Bjerke er en bydel i stor endring, både fysisk og demografisk. Bydelen består av mange større transformasjonsområder som i løpet av et par tiår skal utvikles til områder for bolig, næring og rekreasjon.  Bydel Bjerke jobber for at disse områdene skal bli gode nabolag, hvor bydelens nye innbyggere kan oppleve livskvalitet og fellesskap, og hvor det fin…

100% vikariat - Trinnleder - Ulsrud vgs

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Ulsrud videregående skole har ca 500 elever fordelt på programområdene studiespesialisering, helse- og oppvekstfag og idrettsfag. Skolen ligger rett ved marka i bydel Østensjø med kort avstand til T-bane og buss. Teamorganisering og fleksible læringsarenaer der samarbeid og evnen til å se muligheter er nøkkelord. Skolen ønsker å ansette pedagoger med erfari…

Fossum barnehage søker flere hverdagshelter

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Fossum barnehage er på jakt etter nye, gode pedagoger til vår barnehage på Stovner. Brenner du for barn i bevegelse og for å gi barn på Stovner en god barnehagehverdag? Er du faglig sterk, motivert, engasjert og med masse godt humør? Da er dette jobben for deg! Vi er på jakt etter flere dyktige pedagoger som vil være med å styrke vår barnehage.  Fossum barn…

Avd.leder hjemmetjenesten

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker avdelingsleder til en av våre distrikt i hjemmesykepleien. Har du er faring fra tillitsbasert ledelse eller endringsledelse og har lyst til å være med å skape fremtidsrettede tjenester, da ønsker vi at du sender oss en søknad. Hjemmetjenesten i Bydel Ullern er organisert med tre geografisk distrikt: Hoff, Bestum og Lilleaker, samt  en fagseksjon.…

Pedagogisk leder

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

  Tusindhuus & Portnerboligen er to samarbeidsbarnehager som ligger sentralt til på Frogner.  Tusindhuus består av tre småbarnsavdelinger med et variert og kupert uteområde. Med et nært foreldresamarbeid ønsker vi å skape en god tilknytning og gode relasjoner mellom barn og ansatte og mellom barna.  Portnerboligen med sine to storebarns avdelinger ligger n…

Vernepleier (autorisert) m/videreutdanning

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Sykehjemsetaten i Oslo har korttidsplasser til personer over 67 år med psykiske lidelser. De åtte plassene er samlet på Ullern helsehus, der vi skal ivareta denne pasientgruppen på best mulig måte gjennom å samle ekspertisen. Det er her du kommer inn i bildet – vi ønsker å tilføre ytterligere kompetanse i personalgruppen, ved å ansette en vernepleier med vi…

Sykepleier i mottaksavdeling

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe i vårt nyopprettede mottaksteam som består av mottakskoordinator, mottakssykepleiere og lege? I løpet av 2023 har helsehusene i Oslo fått tilført ekstra ressurser, og organisering av pasientene vil bli noe mer spesialisert, ved at helsehusene får autonomi i hvor pasientene blir lagt. Det opprettes mottaksteam for å ta imot og plass…

Vernepleier/sykepleier - Ila og Mølla bolig

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Ila og Mølla bolig er en veletablert bolig for 18 brukere med ulik grad av funksjonsnedsettelse, herunder utviklingshemmede, multihandikappede og personer med psykiske lidelser. Brukerne er i aldersspennet 20 til 70 år og med et svært variabelt bistandsbehov. Arbeidsstedet har 31 årsverk fordelt på 51 faste stillinger i turnus, inkludert to teamledere og e…

Barne- og ungdomsarbeider eller  miljøarbeider søkes til Grindbakken skole

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Grindbakken skole er en barneskole med ca. 560 elever og 80 ansatte.  Skolens ledelse har som mål å føre gamle tradisjoner videre, samt ta fatt på nye og spennende oppgaver. Skolen er ambisiøs på læring og er opptatt av å skape et trygt og godt faglig og sosialt læringsmiljø for alle. Grindbakken skole er en praksisskole og tar imot studenter fra OsloMET.  …

Spansklærer

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Tokerud skole er en ungdomsskole i vekst. Skoleåret 2023-24 har vi fem paralleller på 8. og 10. trinn og fire paralleller på 9. trinn. Vi har også en innføringsklasse for elever med kort botid i Norge.  Tokerud skoles identitet skal springe ut av glede, kompetanse og omsorg. I det ligger blant annet at lærerne på vår skole skal gjenkjennes på sitt elevsyn: A…

Assistent

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Nøklevann skole er en barneskole med ca. 350 elever og 70 ansatte i bydel Østensjø. Vi har to byomfattende spesialgrupper for elever med språk og sammensatte lærevansker og generelle lærevansker. Nøklevann skole har fokus på utvikling av fellesskapende undervisningsaktiviteter for å fremme et inkluderende læringsmiljø. Vi har nå nytt skolebygg som rommer 1.…

Spesialpedagogisk koordinator

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Årvoll skole - "Med blikk for alle!" Årvoll skole er en 1.-10. skole i bydel Bjerke med rundt 740 elever og 90 ansatte. Skolens visjon er "Med blikk for alle" og dette gjenspeiles i satsningsområdene våre hvor fellesskapet står i sentrum. Årvoll skole arbeider aktivt for å fremme elevenes trivsel og læring. Forskning viser at elever som trives på skolen h…

Ledig undervisningsstilling i geografi og naturfag

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Persbråten videregående skole er en studiespesialiserende skole med over 530 elever og 70 ansatte. Skolen tilbyr utdanningsprogram for studiespesialisering, studiespesialisering med toppidrett, idrettsfag, studieprogram for arbeidslivstrening og OT (Oppfølgingstjeneste). Persbråten videregående skole har en tydelig idrettslig profil hvor elevene skal kunne …

Seksjonssjef for Den kulturelle skolesekken (DKS) og elevtilbud

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Avdeling for pedagogisk kompetanseutvikling (PKU) består av fem seksjoner og ca. 65 medarbeidere. De fem seksjonene er: Seksjon for læringsmiljø, seksjon for AKS og DKS, seksjon for læring og vurdering 1, seksjon for læring og vurdering 2 og seksjon for mangfold, inkludering og norskspråklige ferdigheter. Seksjonssjefene rapporterer til avdelingsdirektør fo…

Prosjektleder for uttesting av effektkontrakter for arbeidsinkludering ved NAV Bjerke

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Har du engasjement og erfaring med å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom innovasjon og utvikling?  Vil du være med i et team, som skal gjennomføre et spennende utviklingsarbeid for at flere skal få mulighet til å komme ut i varig arbeid?  Vi er på jakt etter en medarbeider med kompetanse innen prosjektutvikling og med kjennskap til en målgruppe som har lit…

Språklærer i spansk

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Øraker skole er en ungdomsskole som ligger i bydel Ullern. Vi har ca. 420 elever og 50 ansatte. Skolen kjennetegnes ved at vi har dyktige ansatte som har høy kompetanse og som brenner for elevenes utvikling. Vi drifter også to mottaksklasser for elever som er nyankommet til Norge. Vi søker nå etter en dyktig lærer som kan undervise våre elever i spansk. Du…

Miljøterapeut

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Midtstuen skole har en avdeling for elever innen autismespekteret. Dette er et byomfattende tilbud og er derfor ikke omfattet av prinsippet om nærskole. Avdelingen har 8 elevplasser og tilbyr undervisning fra 8. til 10. trinn. På Midtstuen er vi spesielt opptatt av de psykososiale og mellomenneskelgi forholdene rundt elevenevåre. Undervisningen er lagt opp u…

Barnehagemedarbeider

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker deg som vil være med å gjøre en forskjell, skape hverdagsmagi for barn, og som trives i team fylt med lekne engasjerte kollegaer.  Vi er opptatt av relasjonskompetansen og kommunikasjon mellom mennesker, og de læringsprosesser som finner sted i leken. Gjennom lek og voksen støtte skal barna få oppleve læring, utvikling og mestring. Vi jobber for å g…

Barne- og ungdomsarbeider

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Akersløkka barnehage har en ledig fast stilling som barne- og ungdomsarbeider, for tiden med arbeidssted på en av våre aldersblandede avdelinger i stolmakergata.  Akersløkka barnehage består av to hus på nedre Grünerløkka. Torvbakkgata med to småbarnsavdelinger (1 - 2 år) og Stolmakergata med to aldersblandede avdelinger (2 - 6 år). Barnehagen har sentral …

Renholdsoperatør

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Bydel Gamle Oslo søker etter dyktige og engasjerte renholdere til å utføre daglige renholdsoppgaver ved bydelens tjenestesteder. Team Drift og renhold ble etablert i februar 2020 for å utføre renholdstjenester i egen regi, og vi ser nå etter nye kollegaer til dette teamet. Du vil bli en del av et større fagmiljø. Teamet er en del av bydelens stabsavdeling. K…

Veileder

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Bydel Gamle Oslo har to ledige stillinger som veileder i ressursteamet i barneverntjenesten. Gamle Oslo barneverntjeneste har i overkant av 100 stillinger, og er organisert etter spesialistmodell. Kontoret er organisert i åtte team. Et mottaksteam, et undersøkelsesteam, to tiltaksteam, et fosterhjemsteam, et ettervernsteam, et ressursteam og et kontorfaglig…

Miljøarbeider

Oslo kommune

Offentlig forvaltning

Vi ønsker oss en dyktige miljøarbeider som kan bidra til å opprettholde en god arbeidsplass og et faglig godt tilbud for beboerne. Vi yter bistand til åtte beboere, med sammensatt bistandsbehov. Arbeid annen hver helg, stillingen er på 21 %.  Kvalifikasjoner: Må ha erfaring med målgruppen.   Ha kjennskap til lovverk som regulerer helse- og omsorgstjenester…