Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri søkes til Barneseksjonen, psykisk helse

Offentlig forvaltning

Barneseksjonen, psykisk helse består av fire enheter. Barneseksjonen tilbyr behandling for barn i alderen 4-14 år og deres familier, og mottar henvisninger fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). Enhet A har døgnrammer, 5 dager i uken. Vi jobber etter en arenafleksibel modell, som innebærer at behandlingen skjer på de arenaene som er mest hensiktsmessige for det enkelte barn. Vi legger vekt på å drive moderne, tverrfaglig og evidensbasert behandling. I likhet med resten av Barneseksjonen samarbeider vi med en behandlingsstøttende institusjonsskole, Nordre Aker skole, avdeling Nydalen.

Enhet A har nå ett års ledig vikariat fom 02.09.19 tom 28.08.20. Ved behov kan det bli aktuelt med forlengelse.

Arbeidsoppgaver
 • Samarbeid i tverrfaglige team rundt hvert barn, med særskilt ansvar for å lede behandlingen (pasientansvar).  
 • Overordnet medisinsk ansvar, i samarbeid med øvrige leger i seksjonen.  
 • Internt og ekstern systemarbeid.
 • Deltagelse i avdelingens rullerende vaktordning.
 • Veiledning av lis-leger.
 • Delta i fagutvikling innenfor sykehusets retningslinjer og seksjonens målsetning.
 • Tilegne seg, anvende og bidra til oppdatert evidensbasert  praksis. 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege.
 • Søker må ha norsk spesialistgodkjenning i psykiatri, fortrinnsvis barne- og ungdomspsykiatri. Leger som er nær godkjent spesialitet vil bli vurdert.
Personlige egenskaper
 • Faglig trygghet og engasjement
 • Gode kliniske ferdigheter
 • Evne til å håndtere komplekse situasjoner  
 • Gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr et dynamisk og progressivt fagmiljø. Innen våre rammer har du mulighet til å jobbe intensivt med barn og deres familier, benytte faglige ferdigheter og vurderinger, og iverksette de tiltak som vurderes nødvendig.
 • Her er det rom for faglig utvikling og fordypning.
 • Et sosialt og godt arbeidsmiljø.