Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - Barne- og ungdomspsykiatri

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe med barn, ungdom og deres familier, bidra til bedret psykisk helse og gjøre en forskjell så anbefales du å søke denne stillingen. 

Ved BUPP Sarpsborg har vi ca. 22 behandlerstillinger totalt. Kollegene dine vil være psykologer, pedagoger, sosionomer eller tilsvarende og flere fra din egen faggruppe. Pr. i dag har vi en overlege og en LIS i fulle stillinger. De fleste i de andre faggruppene har klinisk videreutdanning/spesialisering innen psykisk helsevernarbeid for barn og unge eller har påbegynt spesialiseringen. 

Målgruppen vår er barn og unge i alderen 0 -18 år ved inntak. De må være i behov av hjelp som ikke kommunen kan ivareta. De har enten en kjent psykisk lidelse eller står i fare for å utvikle dette. Vi arbeider i tverrfaglige basisteam og du vil alltid ha kompetente kolleger å samarbeide med. Hos oss starter alle utrednings- og behandlingsforløp med to behandlere og  vi vurderer deretter videre behov.

For tiden arbeides det med å etablere et FACT-ung team i  samarbeid med Sarpsborg kommune. 20 % av denne stillingen kan bli aktuell å knytte til dette teamet.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter i henhold til nasjonale pasientforløp for barn og unge, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Poliklinisk og ambulant utredning og behandling. Ved behov for døgnbaserte tjenester henvises pasienten internt i avdelingen
 • Deltagelse i tverrfaglig samarbeid ved seksjonen
 • Samarbeid med andre seksjoner i avdeling BUP
 • Samarbeid med kommunale tjenesteytere
 • Samarbeid med kommunalt barnevern og barnevernsinstitusjoner

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Kjennskap til gjeldende faglige retningslinjer og nasjonale pasientforløp for barn og unge
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern for barn og unge 
 • Ønskelig med kjennskap til journalsystemet DIPS

Personlige egenskaper:

Du som søker stillingen bør:

 • Like å samarbeide med andre fagpersoner og samtidig mestre selvstendig arbeid
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet
 • Kunne bidra med egne meninger og kompetanse og samtidig være åpen for andres innspill og bruke disse til pasientens beste og egen læring
 • Være en stabil kollega som er til å stole på og samtidig evne å be om innspill, hjelp og bistand ved behov
 • Evne å innrette seg etter gjeldende regler og rutiner og samtidig være fri til å stille spørsmål og bidra til utvikling
 • Være åpen, respektere forskjeller og kunne trekke i lag ved å by på egen kunnskap og kompetanse   
 • Mestre en travel arbeidshverdag med høyt arbeidspress 
 • Ha interesse for å arbeide med barn og ungdom og deres familie/foresatte
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Være løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • Hyggelige og dyktige kolleger
 • Et godt faglig nivå og en god arena for læring og utvikling
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En aktiv og travel arbeidshverdag med meningsfylt innhold
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.