• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4359677
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 27.01.2022
Ledig stilling

Alver kommune

Open søknad - Ressursbank heimetenesta

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Det er oppretta ein Ressursbank for tenesteområdet heimetenesta. I Ressursbanken er det behov for sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, assistentar, sjukepleiar-/vernepleiarstudentar, medisinstudentar og vernepleiarar. I Ressursbanken har vi faste stillingar med fastsatt turnus, der du har arbeidsstad ut frå kvar det er behov. Arbeidsstad i heile kommunen må påreknast. Ressursbanken ligg under Alversund/Seim heimeteneste. 

For arbeid i Ressursbank heimetenesta får du eit funksjonstillegg på kr 20.000,-.

Om heimetenesta

"Heimetenesta til å stola på, ein arbeidsplass å vera stolt av".
Som medarbeidar hjå oss er du ein verdfull tilsett. Vi vonar du vil setja preg på, og vera med å utvikla tenestene til beste for brukarane. Eininga har avdelingar som er inndelte geografisk; Ostereidet, Knarvik sørvest, Knarvik nordaust, Lindås, Alversund /Seim, Frekhaug og Manger, i tillegg til Dagsenteravdeling. Avdelingane samarbeider tett.

Heimetenesta i Alver gjev tenester til brukarar som bur i eigen heim. Kvardagen hos oss er variert, med stor grad av sjølvstende og fagleg utvikling. Dei siste åra har det vore ei stor satsing på velferdsteknologi og kvardagsmeistring. Det er krav til at utførte tenester vert dokumentert i Profil. 

Vi søkjer

 • Sjukepleiar
 • Vernepleiar
 • Helsefagarbeidar
 • Studentar i helsefag
 • Assistentar

Det er viktig med gode samarbeidsevner og rette haldningar til arbeid med våre brukarar. Du må ha førarkort klasse B. 

Vi kan tilby

Gode pensjons- og forsikringsvilkår.
Løn etter gjeldande tariffavtale.

Politiattest

I tråd med helsepersonellova vert det stilt krav om godkjend politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt.  

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  31.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5914, ISDALSTØ
  ALVER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4359677
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
 • Oppdatert 27.01.2022