Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ønsker du muligheten til å lede en seksjon som løser et viktig samfunnsoppdrag?

Offentlig forvaltning

Vi søker avdelingssykepleier til vår ortopediske sengepost og poliklinikk.

Som vår nye leder vil du være med og skape betydelig livskvalitet hos våre pasienter, samt for dine ansatte. 

Avdeling for ortopedi og akuttmottak drifter ved Drammen og Kongsberg sykehus og er en av landets største virksomheter innenfor flere ortopediske fagområder. I tillegg har vi et stort akuttmottak i utvikling, og en veldreven dagkirurgisk enhet ved Drammen sykehus.

 Vi er lojale mot vårt samfunnsoppdrag og utvikler tjeneste med kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet.

Ansvar

 • Har et samlet drift- personal og økonomiansvar for seksjonen
 • Være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle seksjonen
 • Sikre god faglig kvalitet i sykepleie og pasientbehandling, med fokus på brukermedvirkning
 • Avvikshåndtering og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Stimulere til utvikling av personellets holdninger, ferdigheter, kunnskaper og kompetanse
 • Samhandling internt og eksternt

Arbeidsoppgaver

 • Mål og strategiarbeid i avdelingen i henhold til klinikkens føringer
 • Arbeider etter beskrevet system for kontinuerlig forbedring
 • Personal- og arbeidsgiverfunksjoner iht. lov- og avtaleverk
 • Personellogistikk og ressursfordeling
 • Opplæring og kompetanseutvikling
 • Økonomistyring og budsjettoppfølging
 • Systematisk oppfølging av avvik og sikre forankring av forbedringsarbeid hos de ansatte
 • Motivere medarbeidere og være samlende på tvers av faggrupper
 • Bidra til godt samarbeid og arbeidsmiljø
Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med: 

 • Helsefaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller annen relevant utdanning for seksjonsleder
 • Lederutdanning og/eller lederkompetanse
 • Erfaring med personalledelse- og oppfølging og ivaretakelse av medarbeidere
Personlige egenskaper
 • Vi ønsker deg med stort varmt hjerte, og som har store ambisjoner som leder
 • Er tydelig og ærlig i kommunikasjon, internt og eksternt 
 • Evne til å være fleksibel og kunne jobbe i et høyt tempo
 • Like utfordringer og evne til å jobbe selvstendig 
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Systematisk lederopplæring
 • Hardt, og svært meningsfullt arbeid
 • Svært god samarbeidskultur mellom leger og sykepleiere på sengeposten
 • Mulighet for å bidra aktivt for organisasjonsutvikling mot nytt sykehus 2025