• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Leikanger
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4702173
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sogndal kommune

Økonomirådgjevar - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du kontroll på tal og greier å sjå heilskapen? 

Me søker ein medarbeidar med god økonomikompetanse i botn som vil vera med å styrke og vidareutvikla kommunen. Du treng ikkje kunne kommunaløkonomi til fingerspissane, det vil dyktige og engasjerte medarbeidarar hjelpe deg å lære. Kommunen er inne i ei spennande tid, men gode tenester over tid forutset at me har orden i økonomien. I dette arbeidet vil du vere sentral og kan gjere ein skilnad i vår kommune! 

 
Økonomiavdelinga har ulike oppgåver innanfor budsjett, rekneskap, innkjøp og eigedomsskatt. Stillinga rapporterer til økonomisjef, med tett samhandling med kommunalsjefane og kommunedirektør.  

 

Arbeidsoppgåver:  

 • verksemdstyring og utvikling 

 • utarbeide årsbudsjett og økonomiplan 

 • økonomisk analyse 

 • rapportering 

 • økonomistyring, oppfølging, rettleiing 

 • innkjøp 

 • internkontroll 

 

Kvalifikasjonar: 

 • høgare utdanning med mastergrad i økonomi eller andre relevante fag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanning. 

 • gode IKT-kunnskapar 

 • god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk 

 • fordel med erfaring frå eller god kunnskap om offentleg forvaltning, lov- og avtaleverk 

 • nyutdanna vert og oppfordra til å søke 

 

 Eigenskapar: 

 • evne til å arbeide både strategisk og operativt 

 • er nøyaktig og strukturert 

 • har humor og arbeidsglede 

 • du får til samskaping og tek ansvar på tvers av fagområde 

 • er god til å formidle, forankre og få folk med på laget  

 • har analytiske eigenskapar og er utviklingsorientert 

 

Me tilbyr: 

 • eit fagleg miljø med utfordrande oppgåver, gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling og høve til å vere med å forme ein kommune i positiv utvikling og vekst 

 • gode pensjons- og forsikringsordningar 

 • gode velferdsordningar 

 • fleksible arbeidstidsordningar 

 • løn etter avtale 

 
Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

 
Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Søknad må leverast innan fristen og må sentast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.  

 

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  10.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Leikanger
  SOGNDAL
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4702173
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune