Detaljer

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  06.12.2020
 • Sted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3291211
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune

Nestleiar i HAFS interkommunale barnevernteneste

Vi søkjer etter ein engasjert og fagleg dyktig nestleiar i 100% stilling til barneverntenesta, då vår noverande nestleiar skal pensjonerast på nyåret. Som nestleiar ønskjer vi oss ein engasjert medarbeidar som vil få eit særskilt ansvar for arbeid med kompetanseutvikling i tenesta. Nestleiaren vil ha eit nært samarbeid med leiar av tenesta, både som diskusjonspartnar og i oppgåver i dagleg drift. I leiar sitt fråvær vil det og vere nestleiar som tek over leiinga av barneverntenesta.

I tett dialog med leiar vil du få eit særskild ansvar for oppgåver som introduksjon av nye tilsette og å sikre gode opplæringsplanar i tenesta. Det vil og ligge til stillinga å følgje opp kompetanse- og utviklingsplanar. Det er difor viktig at du trivast med faglege rettleiing og er oppteken av kompetanseutvikling.  

Barnevernfeltet er i stadig utvikling, og du som nestleiar vil vere ein viktig samarbeidspart for barnevernleiar for å sikre gode tenester til brukarane i HAFS.

Interessert i vite meir om oppgåvene og arbeidsplassen? Då håper vi du tek kontakt med oss. 

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for opplæring og kompetanseheving
 • Sakshandsaming etter barnevernlova
 • Systematisk arbeid med meldingar, undersøkingar og tiltak
 • Fosterheimsoppfølging
 • Samarbeid med andre instansar
 • Direkte tiltaksarbeid med barn og foreldre
 • Arbeid med akutte situasjonar/kriser
 • Oppfølging av oppdragstakarar i tiltak
 • Deltaking i interkommunal telefonvakt som er delt mellom 7 kommunar
 • Oppfølging av drift av barneverntenesta i samarbeid med leiar 

Kompetanse

 • Minimum 3-årig høgskuleutdanning, fortrinnsvis som barnevernspedagog eller sosionom
 • Brei erfaring frå relevant kommunalt/statleg barnevernsarbeid
 • God kompetanse på gjeldande rutinar og lovverk

Personlege eigenskapar

 • Gode rettleiingsevner
 • Kunne leie faglege møte både internt og eksternt
 • Stå stødig i vanskelege avgjersler
 • Ha godt overblikk over samarbeidsinstansar og -system
 • Gode samarbeidsevner internt og eksternt

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig løn etter lokal avtale
 • Gode pensjonsordningar
 • Rabatterte forsikringar i KLP

Vi gjer merksam på at søkjarliste med namn, kjønn, alder og noverande stilling i utgangspunktet er offentleg. Dersom det ikkje er særlege grunnar for å unnta offentleggjering, vil søkjaren verte kontakta og få høve til å trekke søknaden sin før søkjarliste vert gjort offentleg.