Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  09.08.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2985237
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Lege i skole og helsestasjon

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har fra 1. september 2020 til 31. desember 2020 et ledig vikariat i 100 prosent stilling for lege ved skolehelsetjenesten og i ulike helsestasjoner i Trondheim kommune. Det kan bli mulighet for å forlenge vikariatet.

Trondheim kommune har i dag 13 leger som arbeider i 20 - 100 prosent stilling ved helsestasjon- og skolehelsetjeneste.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden. 

Arbeidsoppgaver

Som skolelege:

 • Skal arbeidsoppgavene utføres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere for helsestasjonens og skolehelsetjenestens virksomhet, med mindre det eksisterer lokale, skriftlige omforente prosedyrer nedfelt i kommunens kvalitetssystem som tilsier fravikelse fra dette.
 • Bidra med å gi medisinske råd og informasjon til lærere, foreldregruppen, skoleledelse, helsesykepleiere og andre samarbeidspartnere i Barne- og familietjenesten (BFT) på de skolene man har som tjenestested.
 • Delta i det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten i samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og eventuelt øvrige ansatte i BFT. Skolelegen bør delta i årlige samarbeidsmøter med skolen, jamfør Samarbeidsavtalen med skolen.
 • Bidra i det systemrettede arbeidet med skolen sammen med de øvrige aktørene i skolehelsetjenesten.
 • Månedlige møter med legekolleger.

 Som helsestasjonslege:

 • Være kjent med vedtatt helsestasjonsprogram og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • Ha et forebyggende fokus.
 • Skal gjennom undersøkelsen fremme barnets helse og medvirke til å identifisere barn i risiko eller som det er bekymring for.
 • Samarbeide med fastleger og BUP St. Olav i følge samarbeidsrutiner.
 • Være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Bidra overfor ledelsen av helsestasjonen i forhold til planlegging og evaluering av driften av helsestasjonen, inkludert vurdering av avvik.
 • Bidra i faglig utviklingsarbeid
 • Månedlige møter med legekolleger
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med norsk turnustjeneste / LIS1.
 • Ønskelig med erfaring fra et eller flere av tjenesteområdene
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge og gjerne fra Trondheim.
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Flytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftlig.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.
 • Interesse for kjernefag, som amming, ernæring, motorikk, samspill og barns utvikling.
 • Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn fra 0 -18 år.
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter / internundervisning.
 • Faglig koordinerende lege i helsesatsjon og skolehelsetjensten.
 • Mulighet for kurs / kompetanseheving.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Kommunen vil legge til rette for at man når sine mål for spesialisering i allmennmedisin.