• Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4303596
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune

Leder for Skurva bofellesskap

Lillehammer kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområde tilrettelagte tjenester gir tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Vårt fokus er at den enkelte tjenestemottaker skal oppleve mestring og utvikling ut i fra egne forutsetninger. Tjenesten og kommunen sin innretning av tjenesten er under konstant endring og du får muligheten til å være med å jobbe med fremtidige løsninger. Vi har flere spennende utviklingsprosjekt gående; ny praksismodell med Høyskolen i Innlandet, implementering av velferdsteknologi, digitalisering av fagsystem, og etablering av nytt bygg for arbeid og opplæring fra våren 2022. Vi søker etter en engasjert leder for Skurva boefellesskap som er opptatt av målgruppa og faget, god kultur og godt arbeidsmiljø for ansatte. Skurva er et av de største bofelleskapene vi har med stort spenn i faglige utfordringer og en engasjert personalgruppe.

Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for daglig drift knyttet til fag, personal og økonomi
Ansvarlig for et helhetlig arbeidsmiljø 
Ansvarlig for drift og utvikling tjenenesten
Arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling
Sikre god og riktig kompetanse hos de ansatte
Være pådriver for nyskapning både i egen avdeling og i Tjenesteområdet som helhet

Kvalifikasjoner:

Høyskoleutdanning, fortrinnsvis treårig helse-sosialfaglig. Personer med annen høyskoleutdanning kan også bli vurdert
Ledererfaring med stor forståelse for lederrollen 
Erfaring og forståelse fra endring- og omstillingsarbeid
Kunnskap om målgruppa og målretta miljøarbeid, kjennskap til fag og strukturert faglig arbeid
IKunnskap og evne til samhandling på tvers av nivåer og fagfelt

Kompetanse på helse- og omsorgstjeneste loven §9, og saksbehandling av vedtak om tvang og makt
 God økonomiforståelse
 Kompetanse på turnusarbeid og turnusprogram
 God skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Personlige egenskaper:

Være en tydelig leder som tar beslutninger og setter tydelig retning
Opptatt av et godt arbeidsmiljø og kulturbygging
Samhandlingskompetanse og god kommunikasjonsevne
Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
Evne til å tenke helhet og utvikling
Løsningsorientert og kreativ
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

Blir leder for en avdeling med stor variasjon i faglige utfordringer
 Inngår i en ledergruppe med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning
 Lede egne utviklingsprosjekt
 Deltakelse i arbeidet med å utforme og utvikle gode tjenester
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, internt og eksternt
Lønn etter avtale, god pensjonsordning  
 • Bedrift
  Lillehammer kommune
 • Søknadsfrist
  21.01.2022
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4303596
 • Se her for andre jobber fra Lillehammer kommune