• Bedrift
  Gol og Herad Sokn
 • Søknadsfrist
  07.01.2022
 • Sted:
  GOL
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Foreninger og forbund - Religion og livssyn
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  norsk
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4239961
 • Se her for andre jobber fra Gol og Herad Sokn

Spørsmål rettes til

Anne Gerd Jorde
tlf: 32029135

Kyrkjeverge

Gol og Herad Sokn

Foreninger og forbund - Religion og livssyn

Gol kommune ligg i Hallingdal prosti og det er god forbindelse til både Oslo og Bergen. Her er gode høve til friluftsliv og det er eit aktivt kulturliv og idrettsmiljø i bygda. Gol har om lag 4 650 innbyggjarar. Det er to kyrkjer og eitt sokn i kommunen. I tillegg til soknekyrkjene Gol og Herad kyrkje, ligg også nye Gol stavkyrkje og Oset kapell i kommunen.  Det er ein del kyrkjelege handlingar i båe desse kyrkjene.

Kyrkjene i Gol og i Hemsedal kommune var frå gamalt eit prestegjeld og det er fortsatt ein del samarbeid mellom desse sokna. Det er felles trusopplærar og prestane har teneste i båe kommunane.  Ved Gol kyrkjekontor er det totalt 6,5 årsverk fordelt på 8 tilsette. Det er kontorlokale i kommunehuset.

Kyrkjeverje i  100%  fast stilling

Frå 1.mai 2022 er det ledig fast stilling som kyrkjeverje i Gol

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Dagleg leiar for fellesrådet si verksemd med ansvar for personalleiing, sakshandsaming, budsjettoppfølging og økonomistyring
 • Ansvar for drift, vedlikehald og utvikling av kyrkjer og gravplassar i kommunen
 • Vidareutvikle samarbeid og gode relasjonar med kommune, offentlege organ, sokneråd/fellesråd og andre samarbeidspartnerar i lokalsamfunnet og prostiet

Ved ein eventuell endring i Den norske kyrkja si organisering, kan oppgåvene bli noko endra.

Ønska kvalifikasjonar:

 • Relevant utdanning på universitets/høgskulenivå. Særleg relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskrav.
 • God kjennskap til og eit stort hjarte for Den norske kyrkja som organisasjon og kyrkja sin plass i samfunnet
 • Erfaring med personalleiing, økonomistyring, administrasjon og forvaltning
 • Det er krav til medlemskap i Den norske Kyrkja
 • Tilfredsstillande politiattest må framleggast ved tilsetting jmf. § 20 i lov om tros - og livssynssamfun.

Personlege eigenskapar:

Det vil bli lagt stor vekt på personleg eignaheit ved tilsetting

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å bygge gode relasjonar både internt og eksternt
 • Evne til å leie under utvikling og endring
 • Evne til å motivere og vidareutvikle organisasjonen
 • Tenke målretta og samtidig kunne vera fleksibel

Vi tilbyr:

 • Ein spanande og variert jobb
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Kontorplass saman med dei andre kyrkjeleg tilsette i Gol kommunehus
 • Løn etter avtaleverk i kyrkjeleg sektor.
 • Pensjonsordning i KLP

Oppstart i stillinga 1. mai 2022.

Spørsmål om stillinga kan rettast til kyrkjeverje Anne Gerd Jorde tlf.  971 58 134 eller leiar i sokneråd/fellesråd Gunn Astrid Frøysok tlf. 990 34 376

Søknad med attestar, vitnemål og referansar kan sendast til kyrkja@gol.kommune.no,

innan 7. januar 2022.


 
 • Bedrift
  Gol og Herad Sokn
 • Søknadsfrist
  07.01.2022
 • Sted:
  GOL
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Foreninger og forbund - Religion og livssyn
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Ønsket Språk:
  norsk
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  GOL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4239961
 • Se her for andre jobber fra Gol og Herad Sokn

Spørsmål rettes til

Anne Gerd Jorde
tlf: 32029135