Kultur, Fylkesarkiv - Sekretærer/digitalisering (vikariater)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Fylkesarkiv har 2 ettårs vikariater som sekretær/digitalisering ledig med tiltredelse så snart som mulig. 

Om enheten

Innlandet fylkesarkiv er Innlandet fylkeskommunes arkivinstitusjon som har i oppgave å gjennomføre arkivlovens intensjoner og bestemmelser samt bevare, registrere, forske i og formidle regionens historie med utgangspunkt i arkivene som har rettslig, forvaltningsmessig eller kulturell verdi. Arkivene er tilgjengelig for allmennheten etter gjeldende lovverk.
Fylkesarkivet ble etablert i 1995. Fra 2008 har fylkesarkivet inngått et samarbeid med 40 kommuner i Innlandet og 4 kommuner i Viken og etablert Interkommunalt arkivsamarbeid Opplandene (IKA Opplandene). Fylkesarkivet med IKA Opplandene har ansvar for så vel analoge som digitale arkiver.
Fylkesarkivet er fylkeskoordinerende institusjon for privatarkiver i Innlandet.
Innlandet fylkesarkiv har sine lokaler i Fakkelgården i Lillehammer. Arbeidssted er derfor Lillehammer.

Digitaliseringsenheten har ansvar for å gjøre analogt arkivmateriale lettere tilgjengelig for saksbehandlere og andre brukere gjennom digitalisering av dokumenter. Enheten har 7 medarbeidere som jobber i team. Arbeidet utføres på oppdrag fra fylkeskommunen og deltakerkommunene i IKA Opplandene. Digitalisering av byggesaksarkiver er pt hovedoppgaven. Arkivene er i daglig bruk i kommunene. Digitaliseringsenheten har et høyt arbeidstempo og krav om å ferdigstille oppdragene innen tidsfrister.

Vi søker deg som

 • er initiativrik og resultatorientert
 • er serviceinnstilt, effektiv og utviklingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og veiledningsegenskaper
 • god på å bygge relasjoner og nettverk
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr

 • bredt, spennende fagmiljø
 • godt arbeidsmiljø i trivelige lokaler
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • gode lønns- og arbeidsbetingelser
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingene

 • 100 % stillinger, to ettårs vikariater som sekretær med arbeidsoppgaver innen digitalisering og ordning/registrering av kommunalt og fylkeskommunalt arkivmateriale
 • stillingene vil ha fokus på å levere konkurransedyktige ordnings- og digitaliseringstjenester 
 • sekretærene vil kunne involveres i samarbeid med kommunene 
 • sekretær vil inngå i teamarbeid innen digitalisering og ordning av analoge arkiver
 • kontorsted Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer

Arbeidsoppgaver

 • digitalisering av arkivmateriale
 • ordning og registrering av arkivmateriale
 • betjene henvendelser fra kommunene og fylkeskommunen

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra digitaliseringsprosjekter og bruk av relevante verktøy
 • erfaring med kundebehandling
 • kjennskap og gjerne erfaring fra kommunal forvaltning
 • god generell datakompetanse
 • personlig egnethet
 • utdanning innen arkivfaget og erfaring fra offentlig forvaltning er ønsket, men ingen forutsetning

Ønskede egenskaper

 • utadvendt og engasjert
 • fleksibel
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, effektivt, nøyaktig og målrettet
 • rask til å sette deg inn i nye oppgaver

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.