Detaljer

 • Bedrift
  Nannestad kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2020
 • Sted:
  NANNESTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  NANNESTAD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3045236
 • Se her for andre jobber fra Nannestad kommune

Kontaktperson i omsorgsteamet

Nannestad barneverntjeneste har 20,4 årsverk, og jobber etter spesialistmodell. Kontoret består av virksomhetsleder, fagleder, kontorfagligansatte, mottak/undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam. Alle teamene har egne teamledere. Tjenesten har også egne familieveiledere.

Nannestad barneverntjeneste har stort fokus på å ivareta barneperspektivet, og det vektlegges et tett samarbeid med øvrige interne og eksterne tjenester. Vi har et tett samarbeid med Stillasbyggerne ved A-hus. Det er fokus på fagutvikling og kompetanseheving, og det forventes at alle ansatte deltar aktivt i dette. Barneverntjenesten har implementert Kvellos metode for kartlegging og oppfølging av barn i risiko som kontorets faglige fundament, i tillegg til forståelsen av traumesensitiv omsorg og behandling.

Utlysningen gjelder et vikariat i 100 % stilling i 1 år med mulighet for fast stilling. Stillingen som lyses ut er som  kontaktperson ved omsorgsteamet. Teamet jobber med oppfølging av barn, ungdom og deres familier etter vedtak om omsorgsbase utenfor hjemmet.

Arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester. Hovedoppgavene er knyttet til arbeid med barn og ungdom i fosterhjem eller institusjon, og deres biologiske familie.
 • Møte som partsrepresentant i Fylkesnemnda og øvrige rettsinstanser. Som partsrepresentant vil du blant annet delta under selve behandlingen, legge frem fakta og vurderinger for partene samt for Fylkesnemndas representanter.
 • Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny fagkunnskap.
 • Delta i opplæring av nyansatte og studenter
Kvalifikasjoner

Utdanningskrav: Barnevernpedagog eller sosionom. Forutsatt relevant erfaring, vil søkere med annen utdanningsbakgrunn kunne bli vurdert.

 • Vi krever erfaring fra arbeid med barneverntjenestens målgruppe, fortrinnsvis erfaring fra barneverntjenestens førstelinje og fosterhjemsarbeid.
 • Erfaring med bruk av Kvellos arbeidsmodell, relevant etter- og videreutdanning vil bli vektlagt.
 • Vi krever tydelig og nyansert muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Vi krever god dokumentasjonsevne, samt at du utviser høy grad av struktur.
 • Vi krever at du er opptatt av kompetanse- og fagutvikling, og således bidrar til utvikling av tjenesten.
 • Vi krever at du er endrings- og løsningsorientert.
Personlige egenskaper
 • Du liker å jobbe strukturert og systematisk
 • Du har gode relasjonelle ferdigheter
 • Du er en medarbeider som liker å samarbeide i team med kolleger og andre aktuelle instanser
 • Du er samtidig selvstendig, og kan stå alene i relasjoner og situasjoner
 • Du har mot til å være tydelig, og til å fremme egne synspunkter og vurderinger
 • Du er god til å prioritere - og du tåler arbeidspress
 • Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, tåler et høyt arbeidstempo og utviser fleksibilitet i forhold til ulike arbeidsoppgaver
 • Du leverer i henhold til tidsfrister, og kan tenke alternativt når utfordrende oppgaver skal løses
 • Du har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer
Vi tilbyr
 • Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling.
 • Et arbeidsmiljø som ivaretar 24-timers mennesket.
 • En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer.
 • En framover lent barneverntjeneste med fokus på høy kvalitet i fosterhjemsarbeid som fagfelt.
 • En pågående prosess med utarbeidelse av faglig plattform sammen med våre samarbeidskommuner på Øvre Romerike og Lunner kommune, blant annet i forhold til utvikling av egen retningslinjer og fosterhjemshåndbok for våre kommuner.
 • Veiledning og tett oppfølging fra teamleder og leder.
 • Ekstern saks- og prosessveiledning.
 • God indre struktur og rutiner.
 • Tjenestebil til felles bruk.
 • Utleie av firmahytte.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Nannestad kommune er en IA-bedrift.
 • Lønn etter gjeldende tariff

 

Godkjent politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden.

Vitnemål/attester vedlegges søknaden.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25