• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964950202
 • Antall ansatte
  1031
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Nannestad kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Teiealleen 31
  2030  NANNESTAD
 • Sosiale medier

Nannestad kommune oppføring hos:

Nannestad kommune

Nannestad kommune har et areal på 341 kvadratkilometer og et innbyggertall på 12 386. Kommunen består av store jordbruksområder og mye skog. Nannestad har fine muligheter for varierte friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Næringsvirksomheten i kommunen består for det meste av jord- og skogbruk.

Nannestad ligger i den nordvestre delen av Øvre Romerike, og grenser i nord til Hurdal, nordøst til Eidsvoll, i øst til Ullensaker i sør til Gjerdrum, i vest til Nittedal, alle i Akershus fylke, og til Lunner og Gran i Oppland fylke. Det meste av vårt vakre kulturlandskap ligger mellom flyplassen i øst og Romeriksåsen i vest. De nordligste og nordvestre delene av Romeriksåsene er høye og kuperte. Oppstigningen fra vest er relativ bratt, mens den fra øst er ganske slak. Det høyeste punktet er Marifjellet helt nord i Bjørke sokn med 720 m.o.h.. Det finnes mil etter mil med velpreparerte skiløyper på Romeriksåsen og på Nordåsen. Spennende skogsbilveier og merkede turstier gjør fotturen eller sykkelturen til en sjelden opplevelse. Spor etter gamle seter, setervanger, ruiner og gravrøyser fra bronse- og jernalder. I enkelte områder er det rester av kullmiler, kullgroper og slagghauger fra jernutvinning av myrmalm. Naturen er storslagen, allsidig og spesiell.

Nannestad kommune har 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 videregående skole. I tillegg er det 4 kommunale barnehager og 7 private barnehager.

I Nannestad er det også mange aktive lag og foreninger.

Kommunen ledes av rådmann. Rådmann er kommunens øverste administrative leder, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Rådmannens viktigste oppgaver er å:
* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen.

Nannestad kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 31 representanter. Forvaltnings- og økonomiutvalget (FØ) er tillagt de saker som i følge kommuneloven skal behandles av formannskapet og består av 7 medlemmer. Både kommunestyret og Forvaltnings- og økonomiutvalget ledes av ordfører. I tillegg utøves det politiske lederskapet gjennom 4 innstillingsutvalg, Helse- og omsorgsutvalget, Oppvekst- og kulturutvalget, Plan- og utviklingsutvalget og Klima- og miljøutvalget.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vi søker sommervikarer og helgevikarer: Elever/sykepleierstudenter/hjelpepleier/helsefagarbeider

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

www.nannestad.kommune.no Vi søker etter deg som ønsker å jobbe litt ved siden av skole eller utdanning, i sommerferien og ferier ellers i året, samt helger.  Vi ønsker å ha deg som brenner for eldreomsorg og som har engasjement for de hjemmeboende pasientene som trenger hjelp og bistand til grunnleggende sykepleie for å kunne bo lengst mulig i eget hjem uav…

Fastlege i nyopprettet hjemmel ved Holter legekontor

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Nannestad kommune har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel for selvstendig næringsdrift ved Holter legekontor. Hjemmelen vil på oppstartstidspunkt ha 700 pasienter. Holter legekontor har fra før fire fastlegehjemler, og utvider med denne hjemmelen til å være fem leger i fulle stillinger. Legekontoret har i tillegg LIS1-lege tre dager per uke, er tilknytte…

Fastlegevikariat selvstendig næringsdrift med 8-2 avtale

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Maura legesenter har ledig seks måneders vikariat i selvstendig næringsdrevet fastlegehjemmel. Hjemmelen er veletablert med et listetak på 1050 pasienter. Maura legesenter er et veldrevet 4- legesenter som er organisert som et AS. Det er i tillegg en introduksjonslege tilknyttet legesenteret. Senteret holder til i lyse lokaler sentralt i Maura, 45minutter…

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

                         Helsefagarbeider/hjelpepleier ønskes til vår enhet. Vi har nå ledig 75% fast stilling i turnus, dag/kveld/helg.   Nannestad sykehjem er fordelt på 4 enheter. Enhet 2. etasje Øst har 16 beboere. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø hvor vi tar vare på hverandre. Nannestad kommunes mål er at alle innbyggerne skal ha tilgang til gode t…

Nyopprettet fastlegehjemmel ved Nannestad legesenter

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nannestad kommune har ledig en nyopprettet fastlegehjemmel for selvstendig næringsdrift ved Nannestad legesenter. Hjemmelen vil på oppstartstidspunkt ha rundt 250 pasienter på listen, og listelengde vil settes til minimum 800 pasienter. Nannestad legesenter har fra før fire fastlegehjemler, og utvider med denne hjemmelen til å være fem leger i fulle stillin…

Vernepleier

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du en erfaren, pålitelig og stabil vernepleier som brenner for faget ditt og som ønsker en faglig og utviklende jobb? Miljøtjenesten er et spennende sted å jobbe. Vi har som mål å gi et trygt og attraktiv tilbud til våre beboere og er en spennende og utfordrende arbeidsplass for våre ansatte. Vi er opptatt av å opprettholde den faglige og gode kvaliteten…

Helgestillinger / tilkallingsvikarer / sommervikarer Nannestad sykehjem

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Nannestad sykehjem har ledig helgestillinger og behov for tilkallingsvikarer på korttidsavdeling,   langtidsavdeling og på avdeling for personer med demens. Vi jobber med Proact, har palliasjonsgruppe, forflytningsgruppe og smitteverngruppe. Vi har god sykepleierdekning og legedekning ved sykehjemmet. Nannestad sykehjem består av 4 enheter: en korttidsav…

Helsesykepleier

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved helsestasjonen i Nannestad kan vi tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver Et aktivt og stabilt arbeidsmiljø med fokus på kvalitet Et godt fagmiljø med trivelige kolleger, og med mulighet for faglig og personlig utvikling Tett samarbeid med andre faggrupper i kommunen

Pedagogiske ledere i Nannestad kommune

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du den rette? Er du en tilstedeværende og engasjert voksen? - Vil du jobbe i vår barnehage hvor vi har fokus på: - friluftsliv - barns medvirkning - voksenrollen - godt barnehagemiljø - unngå krenkelser Nannestad har 4 kommunale barnehager for barn i aldersgruppen 0 - 5 år, en i hver skolekrets. Midtbygda barnehage har i dag 6 avdelinger fordelt…

Lærling helsefag

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nannestad kommune har påtatt seg et opplæringsansvar i henhold til opplæringsloven, og vi er stolte av å kunne tilby lærlingeplasser innen helsefag. Plassene er fordelt på vårt sykehjem, i hjemmetjenesten og våre boliger. Nannestad kommune har en lang og god tradisjon for ivaretakelse og god oppfølging av våre lærlinger. Alle våre instruktører (veiledere) h…

Er du sykepleier og har lyst til å være med på en spennende utvikling av våre tjenester

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nannestad sykehjem har ledig sykepleierstilling natt. Stillingen er todelt, med 50% på langtidsavdeling og 40% på korttidsavdeling. Stillingen inngår i team med flere sykepleiere og samarbeider tett med andre yrkesgrupper. Vi jobber med Proact, har palliasjonsgruppe, forflytningsgruppe og smitteverngruppe. Vi har god sykepleierdekning og legedekning ved sy…

Konsulent politisk sekretariat

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker deg som er initiativrik, samfunnsinteressert, har god rolleforståelse mellom politisk og administrativ ledelse og som har stor arbeidskapasitet. Det daglige arbeidet i kommunedirektørens stab innebærer forberedelser, gjennomføring og etterarbeid av politiske møter, saksbehandling, kommunale vielser og gjennomføring av valg. Kommunedirektørens sta…

Lærling barne- og ungdomsarbeider

Nannestad kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nannestad kommune har påtatt seg et opplæringsansvar i henhold til opplæringsloven, og vi er stolte av å kunne tilby lærlingeplasser innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Plassene er fordelt på våre fire barnehager som ligger i Maura, Holter, Nannestad sentrum og Åsgreina,  og våre fire barneskoler med tilhørende skolefritidsordninger.  Nannestad kommune ha…