• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964950202
 • Antall ansatte
  1031
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Nannestad kommune

Adresse

Besøksadresse
Teiealleen 31
2030  NANNESTAD

Nannestad kommune oppføring hos:

Nannestad kommune

Nannestad kommune har et areal på 341 kvadratkilometer og et innbyggertall på 12 386. Kommunen består av store jordbruksområder og mye skog. Nannestad har fine muligheter for varierte friluftsaktiviteter både sommer og vinter. Næringsvirksomheten i kommunen består for det meste av jord- og skogbruk.

Nannestad ligger i den nordvestre delen av Øvre Romerike, og grenser i nord til Hurdal, nordøst til Eidsvoll, i øst til Ullensaker i sør til Gjerdrum, i vest til Nittedal, alle i Akershus fylke, og til Lunner og Gran i Oppland fylke. Det meste av vårt vakre kulturlandskap ligger mellom flyplassen i øst og Romeriksåsen i vest. De nordligste og nordvestre delene av Romeriksåsene er høye og kuperte. Oppstigningen fra vest er relativ bratt, mens den fra øst er ganske slak. Det høyeste punktet er Marifjellet helt nord i Bjørke sokn med 720 m.o.h.. Det finnes mil etter mil med velpreparerte skiløyper på Romeriksåsen og på Nordåsen. Spennende skogsbilveier og merkede turstier gjør fotturen eller sykkelturen til en sjelden opplevelse. Spor etter gamle seter, setervanger, ruiner og gravrøyser fra bronse- og jernalder. I enkelte områder er det rester av kullmiler, kullgroper og slagghauger fra jernutvinning av myrmalm. Naturen er storslagen, allsidig og spesiell.

Nannestad kommune har 4 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 videregående skole. I tillegg er det 4 kommunale barnehager og 7 private barnehager.

I Nannestad er det også mange aktive lag og foreninger.

Kommunen ledes av rådmann. Rådmann er kommunens øverste administrative leder, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Rådmannens viktigste oppgaver er å:
* legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet
* styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud
* styre og utvikle organisasjonen.

Nannestad kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 31 representanter. Forvaltnings- og økonomiutvalget (FØ) er tillagt de saker som i følge kommuneloven skal behandles av formannskapet og består av 7 medlemmer. Både kommunestyret og Forvaltnings- og økonomiutvalget ledes av ordfører. I tillegg utøves det politiske lederskapet gjennom 4 innstillingsutvalg, Helse- og omsorgsutvalget, Oppvekst- og kulturutvalget, Plan- og utviklingsutvalget og Klima- og miljøutvalget.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse