Ledig stilling

Haugesund kommune

Kontaktperson barnevernstjenesten 

Offentlig forvaltning

Barnevernstjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste, og gir hjelpetjenester til barn og unge i alderen 0 - 18 (25) år som bor i Haugesund og Utsira kommuner.

Barnevernstjenestens hovedformål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og trygge oppvekstvilkår. 

Tjenesten er organisert i 4 avdelinger: mottak, hjelpetiltak, omsorg og familieveiledning, samt lavterskeltilbudene Ungdomsteamet og Basen familiesenter. Enheten har 54 ansatte. Barnevernstjenesten er samlokalisert med Bufetat sentralt i Haugesund.

Vår fagutviklingsplan sikrer faglig oppdatering og utvikling for alle ansatte.  Vi tilbyr strukturert opplæring og vedlikeholdsveiledning i forhold til barnevernets kjernekunnskap. Våre ansatte får tilbud om å delta i den nasjonale satsingen på barnevernfaglige videreutdanninger.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, med rom for kreativitet og initiativ i et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold.

Barnevernstjenesten i Haugesund og Utsira har nå ledig 1 fast stilling som kontaktperson. Stillingen er for tiden plassert i avdeling hjelpetiltak

Arbeidsoppgaver:

 • Som kontaktperson i barnevernstjenesten vil en få ansvar for oppfølging av barn og unge i alderen 0 - 25 år.
 • Dette innebærer kontakt/samarbeid med barnet/ungdommen selv, samt deres foreldre/foresatte.
 • Det innebærer også samarbeid med ulike instanser som er involvert i barnet/ungdommen, som barnehage/skole, helsesykepleier, PPT, BUP, andre helseforetak i forhold til somatiske lidelser og lignende.
 • Som kontaktperson er en ansvarlig for å kartlegge og koordinere de tiltak som barnet og deres omsorgspersoner er i behov av. En vil og være ansvarlig for saksbehandling i form av journalføring, arkivering, referater fra ulike møter, vedtaksskriving, saksfremlegg for fylkesnemnd og utarbeidelse av planer knyttet til barnet/ungdommen.
 • En må påregne noe arbeid på ettermiddag og  kveld.

Kvalifikasjoner:

 • Barnevernspedagog, sosionom
 • Relevant barnevernfaglig videreutdanning er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Det er krav om tilfredstillende politiattest for tilsetting i stillingen. 
 • Søkere må ha ordinært gyldig førerkort.

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, selvstendig, løsningsorientert og fleksibel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Håndterer høyt arbeidspress
 • Liker å jobbe systematisk og målrettet

Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Den ansatte må snakke, lese og skrive så godt norsk at den både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene sine selvstendig.

Vi tilbyr:

 • Et positivt og allsidig arbeidsmiljø, med bred sammensetning på erfaring, kompetanse, alder og kjønn
 • Faglig oppdatering og strukturert veiledning
 • Et miljø som satser på fagutvikling
 • Rom for kreativitet og eget initiativ
 • Et arbeidsmiljø som du selv kan bidra til å gi kvalitet og meningsfullt innhold
 • Tjenestebiler
 • Fleksibel arbeidstidsordning 
 • Kreativ miljøgruppe som sørger for sosialt fellesskap og ulike trivselstiltak