Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Jobbspesialist vikariat 02.01- 30.09.23  Vil du formidle personer med ruserfaringer ut i ordinært lønnet arbeid?

Offentlig forvaltning

Oslo kommunale ruspoliklinikk er et byomfattende foretak underlagt Velferdsetaten i Oslo kommune. Vi tilbyr behandling og oppfølging til voksne personer med rusproblemer. Poliklinikken har et integrert tilbud om arbeidsrettet rusbehandling (IPS) med et eget jobbspesialistteam, og to behandlingsteam. IPS-metoden er internasjonalt anerkjent og kan vise til gode resultater for arbeidsinkludering for personer med psykiske lidelser og rusutfordringer. Over 40 % av kandidatene i Velferdsetatens portefølje starter i ordinær jobb Tjenesten er under utvikling, og i løpet av høsten skal blant annet nytt mandat og ny målgruppebeskrivelse utarbeides. 

Arbeidsoppgaver:

 
 • Formidling til ordinært lønnet arbeid til pasienter ved Oslo kommunale ruspoliklinikk og beboere ved
  Velferdsetatens døgninstitusjoner. 
 • Gjennom arbeidsrettet rusbehandling ved bruk av IPS (Individual Placement and Support) får jobbsøker veiledning på vei mot ordinært lønnet arbeid gjennom et trepartssamarbeid med behandler og jobbspesialist.
 • Jobbspesialistene deltar i ukentlige tverrfaglige behandlingsmøter og ukentlige strategimøter med eget team.
 • Som jobbspesialist har du en egen portefølje med 10-15 kandidater. Jobben består i å være pådriver og motivator i kandidatenes prosess med å søke og beholde ordinært lønnet arbeid.
 • Jobbspesialistenes arbeid foregår for tiden med base i poliklinikkens
  lokaler og  ute i Velferdsetatens døgninstitusjoner, samt ute hos aktuelle arbeidsgivere. Her består arbeidet i å oppsøke aktuelle arbeidsgivere ansikt til ansikt for å finne en god jobbmatch til hver enkelt kandidat.
 • Jobbspesialistene bidrar i arbeidet med å videreutvikle samarbeid med fagmiljøer og arbeidsgivere.

Kvalifikasjoner:

 • Det er et krav med utdanning på bachelornivå.
 • Kunnskap om IPS-metoden er en fordel.
 • Erfaring fra arbeidsinkludering.
 • Kunnskap om arbeidsgivere og næringslivet i Oslo.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter tilsvarende minimum C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Ønskelig med erfaring fra bruken av de digitale systemene Velferd og Karriereverktøy.
 • Politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Du tar initiativ, jobber selvstendig og strukturert og har god gjennomføringsevne
 • Du setter jobbsøkerkandidatene først og arbeider ut fra deres målsettinger
 • Du er samarbeidsorientert og en god medspiller for kollegaene dine
 • Du dokumenterer arbeidet ditt på en profesjonell måte
 • Du er en dyktig og uredd relasjonsbygger 
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende og kunnskapsrikt kollegafellesskap, med høyt engasjement for målgruppen
 • Hos oss har du mulighet til å jobbe med langsiktige tverrfaglige prosesser i samarbeid med sykepleiere, sosialfaglige kollegaer og lege
 • Jevnlig kompetansepåfyll, samt gruppeveiledning
 • Fokus på nærværsarbeid og et positivt arbeidsmiljø for alle
 • Arbeidstid dagtid, med fleksitid - og fri hver helg
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønnsplassering i lønnstrinn 41 ( p.t. kr. 601 700)  i Oslo kommunes regulativ.
 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen.