• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Sted:
  SOGNDAL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  SOGNDAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323480
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

Inspektør byggetilsyn

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig ei 80 % stilling som inspektør knytt til byggestilsynet, og lyser derfor ut etter ein medarbeidar med byggteknisk, juridisk eller anna relevant kompetanse for å fylle denne stillinga. Denne stillinga er ei av to inspektørstillingar som dekker byggetilsyn for seks ulike kommunar. Det kan bli aktuelt å utvide stillinga til 100% ved andre tillagte oppgåver frå selskapet.

 

Sogn brann og redning IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Vik, Sogndal og Luster. SBR IKS har sitt hovudkontor i Sogndal. Selskapet har i dag 12 heiltidstilsette (av desse er 5 feiarstillingar) og om lag 100 deltidstilsette fordelt på 8 brannstasjonar og depot.

Førebyggande avdeling har ansvar for tilsyn med 196 særskilte brannobjekt, og feiing/tilsyn med i overkant av 9100 fyringsanlegg.

Eigarkommunane sitt ansvar for byggetilsyn etter plan- og bygningslova lagt til selskapet. Det er i tillegg oppretta ekstern avtale om å utføre byggetilsyn i Høyanger, Lærdal og Årdal.

 

Venta arbeidsoppgåver

 • Gjennomføre byggetilsyn i samsvar med plan- og bygningslova og forskrifter, i nært samarbeid med byggesaksavdelingane i kommunane.
 • Årleg rapportering av tilsynsverksemda i samråd med kommunane. 
 • Delta i møter med eigarkommunane og kommunane vi har avtale med etter behov.

 

Andre oppgåver som kan vere aktuelle

 • Førebyggande oppgåver etter brann- og eksplosjonsvernlova og forskrift om brannforebygging.

 

Kva treng du av kvalifikasjonar

 • Utdanning som ingeniør frå ingeniørhøgskole, anna relevant høgskuleutdanning som  jus/rettsvitskap/arealplanlegging eller tilsvarande.  
 • Minimum førarkort kl. B.
 • Lang relevant praksis med tilhøyrande fagbrev/fagskule og erfaring frå m.a. offentleg sakshandsaming vil kunne bli vurdert.

 

Ved ev. tilsetting av søkjer som ikkje tilfredsstillar kvalifikasjonskrava må vedkommande forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting.

 

I tillegg vil det bli lagt vekt på

 • Gode kunnskapar i og erfaring med bruk av IT-verktøy.
 • Gode munnlege og skriftlige framstillingsevner.
 • Personlig skikka, engasjert og interessert.
 • Evne til å arbeide både i team og sjølvstendig, strukturert og nøyaktig. Vere fleksibel og ha evne til å skape gode relasjonar til både publikum/brukarar og medarbeidarar.
 • Relevant praksis.

 

Vi tilbyr:

Du kan vente deg meiningsfull, utfordrande og allsidig kvardag i et ope og engasjert miljø. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, løn etter avtale samt det ypparste av norsk natur som arbeidsområde.

 
 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Sted:
  SOGNDAL
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  SOGNDAL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4323480
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune