• Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  ÅL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  ÅL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3983386
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune

Inntil 100 % vikariat som sjukepleiar ved legetenesta

Ål Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du serviceinnstilt og trivs med ein travel kvardag? Har du erfaring frå laboratoriearbeid og akuttmedisin? 

Me søkjer deg som kan ta i eit tak når det er nødvendig, og beheld roen når det skjer mange ting på ein gong. 

Ved avdeling legetenester / øvre Hallingdal legevakt / Hallingdal legevaktsentral er det ledig inntil 100 % vikariat som sjukepleiar i 3-delt turnus. Vikariatet er for perioden 01.09.21 – 28.02.22, med mogelegheit for vidareføring. 

Me kan tilby eit solid fagmiljø ved avdeling Legetenester, som er lokalisert i same bygnad som Hallingdal Sjukestugu, prehospitale tenester med luftambulanse og Ål Helsesenter. Det er nye vel utstyrte lokalar som er godt tilrettelagt med eige laboratorie/undersøkingsrom og eigne lokalar for legevakt. Legekontoret har for tida sjukepleiarar i alle medarbeidarstillingar. Det er i dag legevaktsamarbeid med nabokommunen Hol, og felles nattlegevakt for Hallingdal med base på Ål, og med Ål som driftsansvarleg kommune.

 Arbeidsoppgåver

 • handtere førespurnader og vurdere hastegrad frå innbyggjarar og gjester i Ål kommune, som treng medisinsk hjelp
 • samhandle og assistere med legevaktslege for å sikre trygge pasientforløp.
 • prøvetaking og analysering
 • gje relevant råd og rettleiing til pasientar
 • medikamenthandtering
 • bidra til å utføre relevante driftsoppgaver
 • bemanne teststasjon for covid 19 ved Ål Legekontor
 • smittesporing ved utbrot av smitte i kommunen

Tilsette ved legevakta har ansvar for Hallingdal Legevaktsentral og alle førespurnader på 116117 i Hallingdal, og er medhjelpar til lege ved behov for assistanse.

 Kvalifikasjonar

 • bachelor i sjukepleie eller paramedic
 • gode norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • erfaring frå arbeid ved legekontor og/eller legevakt blir tillagt vekt
 • sertifikat kl B

 Personlege eigenskapar

 • du må kunne jobbe sjølvstendig, vere løysningsorientert, samt evne å ta raske beslutningar
 • du bør takle eit høgt arbeidstempo og periodevis et høyt stress nivå
 • du må vere samarbeidsvillig, fleksibel og takle omstilling
 • Personlege eigenskapar blir tillagt vekt

Personlege eigenskapar blir tillagt vekt.

 Me tilbyr

 • årsturnus
 • fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver, der få dager er like
 • høgt fagleg nivå og god fagdekking
 • høve til fagleg og personleg utvikling
 • internundervisning og faglig påfyll
 • full barnehagedekning i kommunen
 • hjelp til å skaffe bustad
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar til lov og avtaleverk, samt rekrutteringstillegg
 • pensjonsordning i KLP

Politiattest

I Ål kommune må alle som skal arbeide innan helse og omsorg vise fram godkjent politiattest, som er nyare enn 3 månader ved tilsetting.

Send søknad

Bruk elektronisk søknadsskjema som ligg på adresse www.aal.kommune.no under linken "Ledige stillingar". 

Søkjarar som ynskjer å vere unnateke offentlegheit må grunngje dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, men dette vil du i såfall få varsel om.

 
 • Bedrift
  Ål Kommune
 • Søknadsfrist
  01.08.2021
 • Sted:
  ÅL
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  ÅL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3983386
 • Se her for andre jobber fra Ål Kommune