• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  864952992
 • Nettside
  Ål Kommune
 • Adresser
  Torget 1
  3570  ÅL

Ål Kommune

Velkomen til Ål kommune - kulturkommunen

Ål kommune er en utviklingsorientert arbeidsgiver for 650 engasjerte medarbeidere som er opptatt av å gi tjenester av høy kvalitet til alle innbyggere, unge som gamle. 

Ål kommune er rangert blant de 10 beste norske kommuner i UNICEFs rapport om kvaliteten i barns oppvekst- og levekår. Ål kommune fokuserer på stadig bedre læring, tverrfaglig arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av Ål kommune sitt pedagogiske tilbod. Helse- og omsorgssektoren er ein fagleg sterk og utviklingsorientert sektor, som driv spennande prosjekt med dagsaktuelle tema i fokus, som velferdsteknologi, aldersvennlige samfunn og ferdighetstrening for autorisert helsepersonell. 

Ål er kåra som ein av dei beste kulturkommunene i landet, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal. Les mer om oss her: www.aal.kommune.noBli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vernepleiar / sjukepleiar / miljøterapeut – fleksibel arbeidstidsordning og arbeidskvardag

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Ønskjer du ein spennande kvardag med gode kollegaer og varierte arbeidsoppgåver? Har du interesse for, og kunnskap om psykisk helse og lett/moderat utviklingshemming?  Me søkjer deg som likar å jobbe med menneske, som er dyktig til å bygge relasjonar og som spreier livsglede til folka omkring deg. Du ønskjer å vere ein aktiv bidragsytar til kunnskapsba…

Prosjektleiar innanfor kultursektoren i 50% stilling

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Vil du vere med å setje spor i kulturlivet i Hallingdal og skape nye samarbeidsarenaer og nettverk? Brenn du for å gje gode kulturopplevingar? Då er denne jobben noko for deg! Hallingdalskommunane er no på jakt etter ein drivande dyktig prosjektleiar til eit 50 % engasjement over ein periode på 18 månadar, med moglegheit for forlengelse etter avslutta pro…

Er du vår nye energiske kundeservice- og økonomimedarbeidar?

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Kulturhuset i Ål Kommune søkjer no etter ein ny kundeservice- og økonomimedarbeidar til teamet vårt! Me ynskjer å finne ein person som brenn for å skape gode kulturopplevingar for gjestane våre, og som samtidig har ein god forståing for tall og økonomi. Denne stillinga innhald fleire spennande arbeidsoppgåver og her er det moglegheit for å vere med å påverke…

Fagarbeidar/assistent i Nordbygdene barnehage

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Ål kommune har ledig 100% mellombels stilling som fagarbeidar/assistent i perioden 01.08.24-10.08.25 Om stillinga  Nordbygdene barnehage er ein av fem kommunale barnehagar i Ål kommune. Barnehagen set leik, læring, samspel, meistring og medverknad i fokus; der personalet arbeider tett på barna, for å bidra til trivsel, utvikling, leik og læring. Nordbyg…

Lærarstillingar - skulane i Ål

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Frå 1. august -24 er det ledig faste og mellombelse stillingar for lærarar 1-7. trinn; ved Torpo skule, Nedre-Ål skule og Skattebøl skule.  Utlysinga gjeld også for stillingar som blir ledige i løpet av våren. Før opp i søknaden kvar du ønskjer å jobbe dersom du har spesifikke ynskje om arbeidsstad. Vi søkjer lærarar som brenn for å utvikle praksisnær, sp…

Spennande leiarstilling på ei av landets beste korttidsavdelingar!

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Brenn du for god eldreomsorg? Ønsker du å være med på å forme framtidas sjukeheim? Det er nå ledig stilling som assisterande avdelingsleiar - Avdeling Gjestetunet. Her vil du få ein fantastisk moglegheit til å aktivt leie som avdelingsleiar sin næraste støttespelar. Kva er jobben? Assisterande avdelingsleiar skal bidra til det heilskaplege tenestet…

Barnehagelærar med pedagogisk leiar ansvar 100% fast

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

I Ål kommune legg vi vekt på at alle barn blir rotfesta og flygedyktige.Barnehagane i Ål set leik, læring, samspel, meistring og medverknad i fokus; der personalet arbeider tett på barna, for å bidra til trivsel, utvikling, leik og læring. Sundre barnehage har ledig 100% fast stilling som barnehagelærar, med pedagogisk leiar ansvar, med oppstart så snart …

Ønskjer du ein fleksibel arbeidskvardag med konsentrert jobbing og lengre friperiodar?

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Er du sjukepleiar eller vernepleiar med eit særleg ønskje om å jobbe med tverrfagleg pasientbehandling  med fokus på demensomsorg og geriatri? Vil du vere med å vidareutvikle tenesta i samsvar med morgondagens omsorg for våre innbyggjarar? Me søkjer deg som likar å jobbe med menneske og som spreier livsglede til folka omkring deg. Som sjukepleiar ved avde…

Generell søknad - tilkallingsvikar i Helse- og omsorgsektoren

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Ynskjer du jobb i helse og omsorgssektoren og du har ein kompetanse me treng? Har du planar eller vurderer du å flytte til Ål eller Hallingdal Har du ledig kapasitet og ønskjer du å jobbe ekstra?  Ønskjer du ekstrajobb som gir deg relevant erfaring? Om oss Helse- og omsorgssektoren består av 8 avdelingar som samla gir eit heilskapleg  tilbod av h…

Ferievikar - Helse og omsorgssektoren

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Studerer du sjukepleie/ vernepleie / medisin eller anna helsefag? Ønskjer du ekstrajobb som gir deg relevant erfaring? Skal du vere delar av sommaren i Ål / Hallingdal og ønskjer å ta på deg ekstraarbeid? Er du pensjonist eller har ledig kapasitet ved sidan av ditt ordinære arbeid? Ål kommune ønskjer positive, serviceinnstilte og pliktoppfyllande ferievi…

Tilkallingsvikar - Barnehage og skule

Ål Kommune

Offentlig forvaltning

Barnehagane og skulane i Ål har behov for vikarar som dei kan ta kontakt med ved fråvær. Dersom du ønskjer å bli registrert som tilkallingsvikar, kan du vise interesse ved å søkje på denne utlysinga.  Tilkallingsvikarar som det inngås avtale med, vil bli kontakta av aktuell skule eller barnehage når dei har behov for vikar, anten for nokre timar av ein da…