Ledig stilling

Hemsedal Kommune

Ingeniør/rådgiver/prosjektleder Vei, Vann og Avløp

Offentlig forvaltning

Hemsedal kommune har ledig 100% fast stilling som rådgiver og prosjektleder innen vei, vann og avløp. 

Stillingen er organisert i teknisk etat med for tiden 34 årsverk. Etaten består av de 3 avdelingene Plan og Utvikling, Eiendom og Teknisk drift. Stillingen ligger til teknisk drift. Avdelingen har blant annet ansvar for drift av tre avløpsrenseanlegg, to vannverk, ledningsnett og kommunale veier. I årene som kommer skal vi investere betydelige beløp i nytt vannbehandlingsanlegg, utbygging av nye overføringsledninger, samt utskifting og rehabilitering av eksisterende ledningsnett. Det er stor utbyggingsaktivitet og vi trenger en engasjert kollega som vil bidra til at vi fortsetter å levere gode tjenester til innbyggerne våre.

Stillingen skal være en allsidig ressurs i forskjellig prosjektarbeid og drift av vann-, avløps- og veianlegg og rapporterer til leder for Teknisk drift.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og oppfølging av prosjekter i bygge- og garantifasen
 • FDV- administrative oppgaver, dokumentasjon og oppfølging
 • Anskaffelser og oppfølging av fagrådgivere og entreprenører
 • Behovsanalyser i utviklingsfasen av byggeprosjekter
 • Kunnskap om lov- om off. anskaffelser – rammeavtaleoppfølging
 • Utarbeiding av behovsbeskrivelse til anbud
 • Økonomisk styring og rapportering i utbyggingsprosjektene
 • God kontakt og dialog med bestiller og ulike interessegrupper
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen, slik som arbeid med bostedsutvikling

Krav til kompetanse

 • Utdannelse som ingeniør/sivilingeniør. Særskilt relevant praksis kan i noen grad kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Det er ønskelig med 3-5 års erfaring med prosjekter innen vei, vann og avløp, eventuelt bygg
 • Erfaring fra å lede utviklingsprosesser (både i utviklings- og byggefasen) når det gjelder større og mindre prosjekter
 • Kompetanse innen offentlige anskaffelser og kontraktsjus, samt erfaring med utarbeidelse av anbudsdokumenter
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • God IKT-kompetanse

Vi søker etter deg som:

 • Er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner   
 • Har gode språkevner, både skriftlig og muntlig
 • Har evne til å tenke strategisk og helhetlig
 • Arbeider selvstendig

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper.

Vi kan tilby:

 • Flyttegodtgjørelse
 • Fleksitid
 • Faglig utfordrende og utviklende stilling
 • Gruppelivsforsikring
 • Pensjonsordning i KLP
 • Ulykkesforsikring på fritiden
 • Interessante og allsidige arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø i trivelige omgivelser

 

Elektronisk søknadsprosess
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden. Referanser vil bli innhentet. 

Kontaktperson
Jonas Bakko Enoksen, Leder Teknisk drift, mobil: 91 75 08 79, jonas.bakko.enoksen@hemsedal.kommune.no