• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  964952701
 • Nettside
  Hemsedal Kommune
 • Adresser
  Hemsedalsvegen 2889
  3560  HEMSEDAL

Hemsedal Kommune

Velkommen til Hemsedal

Kvart einaste år flytter ein del menneske frå andre delar av landet, og frå utlandet til Hemsedal. Mange vert engasjerte og glade i den bygda dei buset seg i. Dei deltek aktivt i næringslivet, i frivillige organisasjonar og i det politiske arbeidet. Andre finn det kanskje meir vanskeleg. Ein viktig føresetnad for Hemsedal som samfunn, er at vi legg til rette for folk som bur og flytter hit, slik at dei vil trivast og bli verande.

Hemsedal satsar på eit godt tenestetilbod for alle innbyggjarane, uansett alder og bustad. Folkehelse er eit satsingsområde i Hemsedal, og her er eit godt utbygd trenings- og aktivitetstilbod.

Hemsedal er eit eldorado for deg som er interessert i friluftsliv!
Her er eit godt utbygd turstignett, merka til 20 toppar. Elva Hemsila som renn gjennom bygda har gode forhold for flugefiske. Fiskekort gjev deg tilgang til dei mange fjellvatna i kommunen.

Vinterstid kan du gå på ski i milevis med preparerte skiløyper, eller nyte høgfjellskiløping i urørt natur. Dei to skianlegga stiller med topp alpinforhold heile vinteren.

Hemsedal har eit rikt kulturliv, med omlag seksti frivillige lag- og organisasjonar. Mange aktive einskildpersonar er med og skaper mangfald i kulturtilbodet. Kommunen ser det som viktig å ta vare på alle eldsjelene bygda har. Dette gjer vi gjennom å gje dei gode vilkår- ikkje minst gjennom økonomisk støtte i form av gratis hus og tilskotsordningar.

Størstedelen av innandørsaktiviteten føregår i Trøimshallen. I sommarsesongen er det stor aktivitet på kunstgrasbana, og Hemsedal stiller med mange forballag i dei aldersbestemte klassane. Gravset og Hemsedal skisenter er samlingspunkt for mykje av skiaktiviteten.

I Hemsedal meiner me at me har mykje å tilby, men sjølvsagt tek me gjerne imot innspel til nye tiltak og ting som kan gjerast på andre måter. Ta gjerne kontakt med kommunen for ein hyggeleg prat. Alle ynskje kan me ikkje innfri, men me vil gjere vårt beste for å finne løysingar.

Visjon - Ta vare på Hemsedal - vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Miljøarbeider

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Helsehuset har ledig 50% fast stilling som miljøarbeider. Frivilligsentralen er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til befolkningen. Vi jobber med å etablere et nytt møte- og aktivitetstilbud for barn og unge i Hemsedal sentrum. Sentralen som etableres skal ti…

Barnehagelærer, pedagogisk leder

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Barnehagene i Hemsedal kommune kan ha ledig inntil 4 stillinger - fast og vikariat. Utlysningen gjelder også andre pedagogstillinger som kan bli ledig. Innhold i stillingene Pedagogisk leder er en del av ledergruppen i den enkelte barnehage, og har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet enten alene eller sammen med f…

Fagarbeider, assistent

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Barnehagene i Hemsedal kommune har ledige stillinger - fast og vikariat. Utlysningen gjelder også andre fagarbeider-/assistentstillinger som kan bli ledige i barnehage. Innhold i stillingene Fagarbeider/assistent samarbeider med pedagogisk leder i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet på «sin» avdeling. Noen av arbeidsoppgavene vil …

Miljøveileder

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Helsehuset i Hemsedal har ledig en fast 50 % stilling som miljøveileder fra høsten 2022. Helsehuset er organisert i Helse- og omsorgsetaten i Hemsedal kommune og utgjør en del av det samlede helse- og omsorgstilbudet i kommunen. Helsehuset tilbyr et helhetlig helsetjenestetilbud til innbyggeren i Hemsedal kommune. Helsehuset jobber med helsefremmende og fore…

Miljøarbeider

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Familiens hus i Hemsedal har ledig en fast 100 % stilling som miljøarbeider fra høsten 2022. Hemsedal kommune har organisert helsetjenester til barn og unge i familiens hus. I familiens hus er det et tverrfaglig team av ansatte som jobber sammen for å kunne tilby gravide, barn, unge og foresatte et godt helsetilbud. Målsettingen vår er: Familiens hus skal væ…

Ynskjer du å jobbe som sjukepleiar i Hemsedal kommune?

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Hemsedal kommune er ei fjellbygd i Hallingdalsregionen. Kommunen er i stadig vekst og har ei spennande reiselivsnæring, eit livskraftig landbruk og eit rikt og mangfoldig kulturliv. Du finn meir informasjon om oss på vår heimeside.  Helse og omsorgsetaten er samansett av fleire avdelingar som samla gir kommunens innbyggjarar eit heilheitleg tilbod av hels…

Ønsker du å jobbe i Hemsedal kommune?

Hemsedal Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalsregionen. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv. Du finner mer informasjon om oss på vår nettside. Vi er organisert i følgende sektorer: Sentraladministrasjon: Kommunedirektøren er øverste leder av administrasjonen som er …

Tilkallingsvikar i oppvekst - barnehage og skole

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

I oppvekstsektoren finner du stillinger innen skole og barnehage. Vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel og dersom du har ønske om å bli tilkallingsvikar kan du vise interesse ved å sende oss en søknad. Vi søker: Tilkallingsvikarer og/eller vikarer til kortere engasjement ved behov, f.eks. i forbindelse med ferieavvikling. • P…

Tilkallingsvikar i Helse og omsorg

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Helse og omsorg er sammensatt av flere avdelinger som samlet gir kommunens innbyggere et helhetlig tilbud av helsetjenester. I etaten er det bl.a. stillinger ved hjemmetjenesten og institusjon, omsorgsboliger, psykisk helse, helsestasjonen, legekontoret og koordinerende enhet. Vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel og dersom du har …