• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  964952701
 • Nettside
  Hemsedal Kommune
 • Adresser
  Hemsedalsvegen 2889
  3560  HEMSEDAL

Hemsedal Kommune

Velkommen til Hemsedal

Kvart einaste år flytter ein del menneske frå andre delar av landet, og frå utlandet til Hemsedal. Mange vert engasjerte og glade i den bygda dei buset seg i. Dei deltek aktivt i næringslivet, i frivillige organisasjonar og i det politiske arbeidet. Andre finn det kanskje meir vanskeleg. Ein viktig føresetnad for Hemsedal som samfunn, er at vi legg til rette for folk som bur og flytter hit, slik at dei vil trivast og bli verande.

Hemsedal satsar på eit godt tenestetilbod for alle innbyggjarane, uansett alder og bustad. Folkehelse er eit satsingsområde i Hemsedal, og her er eit godt utbygd trenings- og aktivitetstilbod.

Hemsedal er eit eldorado for deg som er interessert i friluftsliv!
Her er eit godt utbygd turstignett, merka til 20 toppar. Elva Hemsila som renn gjennom bygda har gode forhold for flugefiske. Fiskekort gjev deg tilgang til dei mange fjellvatna i kommunen.

Vinterstid kan du gå på ski i milevis med preparerte skiløyper, eller nyte høgfjellskiløping i urørt natur. Dei to skianlegga stiller med topp alpinforhold heile vinteren.

Hemsedal har eit rikt kulturliv, med omlag seksti frivillige lag- og organisasjonar. Mange aktive einskildpersonar er med og skaper mangfald i kulturtilbodet. Kommunen ser det som viktig å ta vare på alle eldsjelene bygda har. Dette gjer vi gjennom å gje dei gode vilkår- ikkje minst gjennom økonomisk støtte i form av gratis hus og tilskotsordningar.

Størstedelen av innandørsaktiviteten føregår i Trøimshallen. I sommarsesongen er det stor aktivitet på kunstgrasbana, og Hemsedal stiller med mange forballag i dei aldersbestemte klassane. Gravset og Hemsedal skisenter er samlingspunkt for mykje av skiaktiviteten.

I Hemsedal meiner me at me har mykje å tilby, men sjølvsagt tek me gjerne imot innspel til nye tiltak og ting som kan gjerast på andre måter. Ta gjerne kontakt med kommunen for ein hyggeleg prat. Alle ynskje kan me ikkje innfri, men me vil gjere vårt beste for å finne løysingar.

Visjon - Ta vare på Hemsedal - vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Arealplanlegger

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledig fast 100% stilling som arealplanlegger. Stillingen ligger i avdeling for plan og utvikling sammen med ansatte innen arealplan, samfunnsplan, byggesak, kart/matrikkel, landbruk, miljø og næring. Arbeidsoppgaver Sentrale oppgaver er arbeid med offentlig og private forslag til arealplaner, i tillegg til tverrfaglig arbeid opp mot de tilgrense…

Fysioterapeut innen friskliv og poliklinisk oppfølging

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 100% midlertidig stilling frem til 31.03.2025 med tiltredelse snarest mulig. Er du fleksibel og liker utfordringer? Vil du være med på å bidra inn i utviklingen av helsetjenestetilbudet i Hemsedal kommune? Team fysio- og ergoterapi er organisert under Avdeling helse og forebygging i Hemsedal kommune. Teamet består av tre fysioterapeuter og…

Fagarbeidar Byggdrift (vaktmeister)

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

NB! Søknader vurderast fortløpande, kort søknadsfrist Startdato snarast etter avtale. Eigedomsavdelinga har ledig 50 % vikariat frå dags dato til 31.12 2026 Stillinga byr på utfordrande og varierte arbeidsoppgåver i eit uformelt fagmiljø med dyktige kollegaer. Vi tilbyr gode utviklingsmoglegheiter i ein framtidsretta bransje. Arbeidet vert utført jf. "R…

Familiestøtte og psykisk helse - Familiens hus

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 80% fast stilling ved Familiens hus Ønsker du å bidra i arbeidet med å få flest mulig barn, unge, foreldre og familier til å oppleve trygghet og mestring i sin hverdag, da kan dette være jobben for deg! Vi søker en engasjert fagperson med erfaring fra familiestøttende arbeid, veiledning og samtaler med barn, unge og deres foreldre. Vi …

Generell søknad - Hemsedal kommune

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalsregionen. Vi er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv.  Vår organisasjon Sentraladministrasjonen Kommunedirektøren er øverste leder av administrasjonen som er organisert i Økonomikontor, Lønn- og personal, Arkivtjenester og Tjenestet…

Generell søknad - tilkallingsvikar i Oppvekst

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

I oppvekstsektoren har vi stillinger innen skole og barnehage, og vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel. Dersom du har ønske om å bli tilkallingsvikar kan du vise interesse ved å sende oss en søknad. Vi søker: Pedagoger Lærere Barne- og ungdomsarbeidere Barnehagelærere/ førskolelærere Assistenter Studenter …

Generell søknad - tilkallingsvikar i Helse og omsorg

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Helse og omsorg er sammensatt av flere avdelinger som samlet gir kommunens innbyggere et helhetlig tilbud av helsetjenester. I etaten er det bl.a. stillinger ved hjemmetjenesten og institusjon, omsorgsboliger, psykisk helse, helsestasjonen, legekontoret og tildelingskontoret. Vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel, og dersom du har…