• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Offentlig
 • Organisasjonsnummer
  964952701
 • Nettside
  Hemsedal Kommune
 • Adresser
  Hemsedalsvegen 2889
  3560  HEMSEDAL

Hemsedal Kommune

Velkommen til Hemsedal

Kvart einaste år flytter ein del menneske frå andre delar av landet, og frå utlandet til Hemsedal. Mange vert engasjerte og glade i den bygda dei buset seg i. Dei deltek aktivt i næringslivet, i frivillige organisasjonar og i det politiske arbeidet. Andre finn det kanskje meir vanskeleg. Ein viktig føresetnad for Hemsedal som samfunn, er at vi legg til rette for folk som bur og flytter hit, slik at dei vil trivast og bli verande.

Hemsedal satsar på eit godt tenestetilbod for alle innbyggjarane, uansett alder og bustad. Folkehelse er eit satsingsområde i Hemsedal, og her er eit godt utbygd trenings- og aktivitetstilbod.

Hemsedal er eit eldorado for deg som er interessert i friluftsliv!
Her er eit godt utbygd turstignett, merka til 20 toppar. Elva Hemsila som renn gjennom bygda har gode forhold for flugefiske. Fiskekort gjev deg tilgang til dei mange fjellvatna i kommunen.

Vinterstid kan du gå på ski i milevis med preparerte skiløyper, eller nyte høgfjellskiløping i urørt natur. Dei to skianlegga stiller med topp alpinforhold heile vinteren.

Hemsedal har eit rikt kulturliv, med omlag seksti frivillige lag- og organisasjonar. Mange aktive einskildpersonar er med og skaper mangfald i kulturtilbodet. Kommunen ser det som viktig å ta vare på alle eldsjelene bygda har. Dette gjer vi gjennom å gje dei gode vilkår- ikkje minst gjennom økonomisk støtte i form av gratis hus og tilskotsordningar.

Størstedelen av innandørsaktiviteten føregår i Trøimshallen. I sommarsesongen er det stor aktivitet på kunstgrasbana, og Hemsedal stiller med mange forballag i dei aldersbestemte klassane. Gravset og Hemsedal skisenter er samlingspunkt for mykje av skiaktiviteten.

I Hemsedal meiner me at me har mykje å tilby, men sjølvsagt tek me gjerne imot innspel til nye tiltak og ting som kan gjerast på andre måter. Ta gjerne kontakt med kommunen for ein hyggeleg prat. Alle ynskje kan me ikkje innfri, men me vil gjere vårt beste for å finne løysingar.

Visjon - Ta vare på Hemsedal - vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Bibliotekar - vikariat

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Ved Hemsedal bibliotek er det ledig ei 50% stilling som bibliotekar frå 01.01.24 til 30.06.24. Biblioteket er eit kombinasjonsbibliotek med Hemsedal skole, og har lyse og fine lokale i sentrum av Hemsedal. Biblioteket har i dag 2,2 årsverk fordelt på 4 tilsette.   Vi søker deg som: har erfaring frå bibliotek og formidling til barn og unge …

Klubbarbeider Ungdomsklubben - tilkallingsvikar

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Ungdomsklubben er åpen 2 dager i uken (onsdager 13.30 - 17.00 og fredager 19.00 – 23.00), og er et tilbud for ungdom i alderen 12-18 år. Hovedarbeidsområde/ansvar Holde ungdomsklubben åpen for ungdommene Aktivisere ungdommer i og rundt fritidsklubben Krav til kompetanse Du må gjerne ha erfaring fra arbeid med barn- og unge. Personlige…

Vår organisasjon og generell søknadsinformasjon

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Hemsedal kommune er en fjellbygd i Hallingdalsregionen. Kommunen er i stadig vekst og har en spennende reiselivsnæring, et livskraftig landbruk og et rikt og mangfoldig kulturliv.  Utlysning av ledige stillinger Som hovedregel blir alle stillinger lyst ut med egen annonse og det må søkes elektronisk i hvert enkelt tilfelle. Dersom du likevel ønsker å reg…

Tilkallingsvikar i oppvekst - barnehage og skole

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

I oppvekstsektoren finner du stillinger innen skole og barnehage. Vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel. Dersom du har ønske om å bli tilkallingsvikar kan du vise interesse ved å sende oss en søknad. Vi søker: Tilkallingsvikarer og/eller vikarer til kortere engasjement ved behov, f.eks. i forbindelse med ferieavvikling. • Pe…

Tilkallingsvikar i Helse og omsorg

Hemsedal Kommune

Offentlig forvaltning

Helse og omsorg er sammensatt av flere avdelinger som samlet gir kommunens innbyggere et helhetlig tilbud av helsetjenester. I etaten er det bl.a. stillinger ved hjemmetjenesten og institusjon, omsorgsboliger, psykisk helse, helsestasjonen, legekontoret og koordinerende enhet. Vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel og dersom du har …