Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Helsesekretær/sekretær  

Offentlig forvaltning

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy og Granli i Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 28 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 38 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster i Larvik og Sandefjord, en psykosepost på Nøtterøy og syv poliklinikker fordelt på flere lokasjoner, i tillegg til to seksjoner for kontortjenester. Vi har fokus på å sikre utredning, diagnostisering og behandling i tråd med faglige retningslinjer. Vi ønsker også å legge til rette for at pasientene har en aktiv medvirkning i sin behandling, gjerne i samarbeid med sine pårørende, og best mulig utnytter sine ressurser og muligheter for mestring.

Kontortjenestene har ansvar for pasientadministrative oppgaver i vårt elektroniske datasystem DIPS. Vi benytter også andre dataverktøy i forbindelse med bestilling av pasientreiser, tolketjenester, varer og utsendelse av tester. Vi har ansvar for pasienthenvendelser på telefon og i resepsjonene.
Vi samarbeider på tvers av seksjonene med inntaksarbeid, pasientregnskap, pakkeforløp, personalarbeid, lederstøttefunksjoner og rapportering

Kontortjenesten, nord søker nå etter helsesekretær/sekretær til vikariat i en 100% stilling. 

  Vikariatets varighet er fra 01.10.22 - 31.01.23

  Tiltredelse etter avtale.

   Arbeidsoppgaver:

   • Resepsjonstjeneste
   • Pasientadministrativt arbeid i DIPS
   • Betjene interne og eksterne telefonhenvendelser 
   • Kontinuerlig forbedringsarbeid
   • Andre støtte/service funksjoner

   Kvalifikasjoner:

   • Helsesekretær/sekretærutdanning, tilsetting som helsesekretær forutsetter autorisasjon
   • Gode datakunnskaper
   • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig 

   Personlige egenskaper:

   • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
   • Du har god forståelse av din rolle og evne til å se løsninger og ta initiativ
   • Du er nøyaktig, effektiv, serviceinnstilt og lojal, og har fokus på nøyaktighet og kvalitetssikring i arbeidet
   • Du håndterer høyt tempo og har evne til å holde oversikt i en travel hverdag
   • Du ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø 
   • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt 

   Vi tilbyr:

   • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
   • En utviklingsorientert arbeidsplass
   • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
   • Godt og inkluderende arbeidsmiljø 

   Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

   Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.