Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Senja kommune

Helsefagarbeider- Vikar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeider, svangerskapsvikariat i 100 % stilling hos Hjemmetjenesten sentrum vest. 

Hjemmebasert omsorg er en virksomhet som består av 8 avdelinger, den omfatter 4 hjemmetjenestesoner, heldøgns bemannet omsorgsboliger, psykisk helse og rus tjenesten og Tildelingsenheten. Våre ledere og ansatte arbeider sammen om å skape et godt arbeidsmiljø. 

Hjemmetjenesten Sentrum vest jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for våre tjenestemottakere. Det er derfor fokus på fagutvikling og etisk refleksjon. Vi jobber for å være en attraktiv arbeidsplass med engasjerte, reflekterte og myndiggjorte medarbeidere. Avdelingen leverer tjenester som hjemmesykepleie, matombringing og praktisk bistand til innbyggerne som geografisk tilhører sonen.  

Vi søker nå etter dyktige helsefagarbeidere som ønsker å være en del av vårt team, og har i den forbindelse ledig følgende stilling: -100% svangerskaps vikariat, dag/aften i turnus, med jobb hver 3. helg. Stillingen er ledig fra d.d. til og med 31.12.2023 med mulighet for forlengelse. 

Avdelingen har også ledig helgestilling og har alltid behov for vikarer. Vi oppfordrer studenter og elever til å søke på disse. 

 

 Arbeidsoppgaver 

 • Sikre at pasientene får nødvendige og kvalitativt gode tjenester i henholder til lover, forskrifter, retningslinjer og vedtak 

 • Utøve hjemmesykepleie, praktisk bistand og matombringing  

 • Gjennomføre rutiner og prosedyrer  

 • Tett oppfølging av pasientene 

 • Elektronisk rapportering og oppdatering i pasientjournal   

 • Legemiddelhåndtering 

 • Samhandling med samarbeidspartnere  

 • Være koordinator og delta samarbeidsmøter  

 • Inkludere og ivareta pårørende. 

 

 Kvalifikasjonskrav 

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, men andre med relevant bakgrunn kan bli vurdert for stillingen. 

 • Krav til å beherske norsk språk både skriftlig og muntlig, samt benytte digitale verktøy 

 • Søkere utenfor Skandinavia må minimum dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 norsk språkprøve på mellomnivå. 

 • Førerkort klasse B  

 • På grunn av arbeidets art må man ha en god fysisk og psykisk helse 

 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse 

 

Personlige egenskaper 

 • Senja kommunes verdier er raus, fremoverlent og bærekraftig. Vi ønsker ansatte som etterlever disse verdiene. 

 • Evne til helhetstenkning og se muligheter innenfor gitte rammer 

 • Vilje og evne til nytenkning  

 • Interesse for å oppdatere seg innen eget fag 

 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø 

 • Være ansvarsbevisst og ha gjennomføringskraft 

 • Gode evner til å jobbe med syke eldre i en tverrfaglig setting og et tverrfaglig miljø 

 • Gode samarbeidsevner 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Herunder faglighet, kommunikasjonsferdigheter, samarbeidsevner og selvstendighet. 

Vi kan tilby 

 • En spennende arbeidsplass med variert og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagområde i stadig endring. 

 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø med kompetente og dyktige medarbeidere 

 • En kommune i stor utvikling og endring 

 • Gode pensjonsordninger i KLP 

 

For stillingene gjelder: 

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelsens skjer etter kommunale vilkår, på lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Deltagelse i kommunal pensjonsordning.  

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis.