• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  921369417
 • Opprettet år
  2018
 • Nettside
  Senja kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusveien 8
  9300  FINNSNES

Senja kommune oppføring hos:

Senja kommune

Senja er en kommune i Troms og Finnmark fylke som ble etablert 1. januar 2020 ved en sammenslåing av de fire kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Størsteparten av kommunen ligger på øya Senja, som er Norges nest største øy.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsesykepleier

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Senja kommune er en del av Barne- og familietjenesten sammen med blant annet Barneverntjenesten og PPT. Tjenesten har egen avdelingsleder med daglig driftsansvar. Pr. tiden har vi 17,5 årsverk hvorav 16,9 årsverk er helsesykepleiere. I tillegg har vi 0,5 årsverk merkantil og 0,6 årsverk venteroms-assi…

Nattsykepleier - Finnsnes sykehjem

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Finnsnes sykehjem er et somatisk sykehjem med 90 plasser, fordelt på 3 avdelinger. Vi ligger sentralt på Finnsnes, med 10 minutters gåtur fra sentrum. Vårt bygg ligger i tilknytning til Distrikt medisinsksenter og har dermed kort vei til samarbeidende yrkesgrupper. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie. Sykeh…

Sykepleier Finnsnes sykehjem

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Finnsnes sykehjem er et somatisk sykehjem med 90 plasser, fordelt på 3 avdelinger. Vi ligger sentralt på Finnsnes, med 10 minutters gåtur fra sentrum. Vårt bygg ligger i tilknytning til Distrikt medisinsksenter og har dermed kort vei til samarbeidende yrkesgrupper. Vi gir tilbud til pasienter som har behov for døgnkontinuerlig tilsyn og pleie. …

Ferievikarer hjemmetjenesten

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hjemmebasert omsorg er en virksomhet som består av 6 hjemmetjenestesoner med 2 heldøgns bemannet omsorgsbolig. Avdelingene leverer tjenester som hjemmesykepleie, matombringing og praktisk bistand til innbyggerne som geografisk tilhører sonen på Gibostad, Vangsvik, Sentrum Vest, Sentrum Øst med natt tjeneste. Stonglandseidet med Bellevy og Finnsnes bo- og akt…

Barne- og ungdomsarbeidere - vikariater

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Stillingen  Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi jobber hver dag med å skape en helsefremmende oppvekst gjennom aktivitet, lek, mestring og sunt kosthold.  Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har ett ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre. I Dansesletta barnehage…

Avdelingsleder skole og SFO - Finnsnes barneskole

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bo og jobbe i vakre Senja kommune? Her i kommunen har vi vill og vakker natur, med nordlys om vinteren og midnattssol om sommeren. Finnsnes er en koselig og flott liten by som også er kjent som inngangsporten til Eventyrøya Senja. Finnsnes ligger ved Gisundet, omtrent midt i leie mellom to større byer - og på litt over en 1 time med hurtigbåt så…

Barne- og ungdomsarbeider - Berglia barnehage

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Stillingen  Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi jobber hver dag med å skape en helsefremmende oppvekst gjennom aktivitet, lek, mestring og sunt kosthold.  Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har ett ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre. I Berglia barnehage er …

Fagarbeider bygg

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling Bygg og eiendom er underlagt virksomheten Teknisk drift som i tillegg omfatter Vann/avløp, Veidrift/trafikk, Renhold, Havn, Boligkontor og Eiendomsutvikling.  Avdeling Bygg og eiendom består av 19 ansatte og har ansvaret for 160 000m2 formålsbygg, samt 160 boenheter som disponeres av boligkontoret. Du vil, gjennom bruk av digitale verktøy, vær…

Vikariat fagarbeider/assistent Medby skole og SFO

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss Senja kommune har 14 grunnskoler som er fordelt over hele kommunen. Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi elevene våre de beste mulighetene for fremtiden. Hver dag jobber ansatte i Senjaskolene med å skape læring, glede og samhold for alle våre elever, der vi gjennom varierte læringsmetoder skaper fa…

Fagarbeider - Skogen barnehage

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Stillingen  Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi jobber hver dag med å skape en helsefremmende oppvekst gjennom aktivitet, lek, mestring og sunt kosthold. Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har et ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre. Skogen barnehage har 132 …

Silsand barnehage barne og ungdomsarbeider

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Stillingen  Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi jobber hver dag med å skape en helsefremmende oppvekst gjennom aktivitet, lek, mestring og sunt kosthold.  Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har ett ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre. I Silsand barnehage er …

Barne og ungdomsarbeider

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om Stillingen  Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi jobber hver dag med å skape en helsefremmende oppvekst gjennom aktivitet, lek, mestring og sunt kosthold.  Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har ett ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre. I Medby barnehage er de…

Pedagogisk leder Medby barnehage

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen  Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi jobber hver dag med å skape en helsefremmende oppvekst gjennom aktivitet, lek, mestring og sunt kosthold. Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har ett ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre. I Medby barnehage er det…

Helsefagarbeider Sifjord sykehjem

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sifjord sykehjem er et lite sykehjem med 14 pasientrom, i hovedsak langtidsplasser, men det gis også korttidsopphold ved ledig kapasitet.  Det er både somatiske og demente pasienter ved sykehjemmet.  Personalgruppa består av sykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleiere og assistenter. Vi har fra 01.06.2024  ledig fast 64% natt-stilling for helsefagarbei…

Styrer/avdelingsleder - Skogen barnehage

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om barnehagen: Skogen barnehage ligger 4 km fra Finnsnes sentrum, og har opp til 132 plasser. Barnehagen har et stort og flott uteområde med variert terreng og allsidige lekemuligheter. Barnehagen ligger idyllisk til mellom skogen på oversiden og fjæra på nedsiden. De benytter barnehagens nærområde flittig, og er daglig på turer med grupper av barn.  …

Lærere/Kontaktlærere

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss Senja kommune har 14 grunnskoler som er fordelt over hele kommunen. Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi elevene våre de beste mulighetene for fremtiden. Hver dag jobber ansatte i Senjaskolene med å skape læring, glede og samhold for alle våre elever, der vi gjennom varierte læringsmetoder skaper fa…

Trainee Midt-Tromsrådet

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe med samfunnsutvikling og politiske prosesser? Ønsker du å være med på arbeidet med å styrke Midt-Troms som en attraktiv og bærekraftig vekstregion? Nå har du muligheten til å kickstarte din karriere som trainee i Midt-Tromsrådet!   Vi har en toårig prosjektstilling ledig Hvem er Midt- Tromsrådet Midt- Tromsrådet er et interkommunalt p…

Fastlegestillinger

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Allmennlegetjenesten i Senja har totalt 25 fastleger fordelt på to kontorer 6 km fra hverandre: Silsand med 8 leger og Finnsnes med 17. Vi har nå ledige legestillinger ved begge kontorene med tiltredelse sommer/høst 2024. Senja kommune tilbyr fleksibel arbeidstidsordning som gjør det mulig å pendle. Pr i dag har tjenesten 3 ulike arbeidstidsordninger: …

Styrer/avdelingsleder Stonglandet barnehage

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stonglandet barnehage Stonglandet barnehage er en kommunal barnehage med inntil 36 plasser fordelt på to avdelinger. Barnehagen ligger fint til på Stonglandseidet, sør på Senja. Barnehagen har nærhet til fjæra, fjellet og til skogen. Barnehagen har et flott og variert uteområdet der barna har stor boltreplass. Terrenget rundt barnehagen (bestående av …

Avdelingsleder Bygg og Eiendom

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Avdeling bygg og eiendom er underlagt virksomheten Teknisk drift som i tillegg omfatter Vann/avløp, Veidrift/trafikk, Renhold, Havn, Boligkontor og Eiendomsutvikling. Virksomheten har 105 engasjerte og dyktige ansatte. Avdeling bygg består av 19 ansatte og har ansvaret for 160 000m2 formålsbygg, samt 160 boenheter som disponeres av boligkontoret. …

Fagarbeider/Assistent i skole og SFO

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss Senja kommune har 14 grunnskoler som er fordelt over hele kommunen. Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi elevene våre de beste mulighetene for fremtiden. Hver dag jobber ansatte i Senjaskolene med å skape læring, glede og samhold for alle våre elever, der vi gjennom varierte læringsmetoder skaper fa…

Botnhamn skole søker engasjert lærer

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss Senja kommune har 14 grunnskoler som er fordelt over hele kommunen. Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi elevene våre de beste mulighetene for fremtiden. Hver dag jobber ansatte i Senjaskolene med å skape læring, glede og samhold for alle våre elever, der vi gjennom varierte læringsmetoder skaper fa…

Prosjektleder

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Senja kommune  har ledig inntil 2 faste 100 % stillinger i prosjektavdelingen Senja kommune har en omfattende og variert prosjektportefølje. Vi søker nye medarbeidere til planlegging og utførelse av nye og pågående utbyggings- og renoveringstiltak knyttet til kommunens bygg og infrastruktur. Personer som er nyutdannet eller som snart er ferdig med utd…

Helsefagarbeider- vikariat Skaland sykehjem og hjemmetjeneste

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og samtidig oppleve vakre Senja? Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri- og sjømat i Nord-Norge. Det er en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen med ideelle forhold f…

Sykepleier -Skaland sykehjem og hjemmetjeneste

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og samtidig oppleve vakre Senja? Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri- og sjømat i Nord-Norge. Det er en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen med ideelle for…

Ferievikarer Tjenesten for utviklingshemmede

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Velkommen til verdens beste tjeneste, vi håper akkurat DU vil søke på stilling hos oss. Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) gir hjemmetjenester i form av praktisk bistand og opplæring, og hjemmesykepleie til mennesker med utviklingshemming i privat/leiet bolig i og utenfor kommunale boenheter. TFU har også ansvar for drift av: Liaveien avlastning …

Ferievikarer

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og samtidig oppleve vakre Senja?  Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri- og sjømat i Nord-Norge. Det er en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen med ideelle forhold…

Ferievikarer

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ferievikarer Gryllefjord sykehjem og hjemmetjeneste Gryllefjord  ligger på yttersida av Senja.  Avstand fra byen Finnsnes til Gryllefjord er ca. 62 km . Det er flere bygdesamfunn som får hjemmetjenester fra Gryllefjord. Vi er midt i sentrum av mange flotte naturopplevelser både på land og til vanns.  Sommeren 2024 trenger vi deg som vil komme og jo…

Ferievikarer

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rossfjord sykehjem og hjemmetjeneste søker ferievikarer. 21 km nord fra byen Finnsnes ligger Rossfjord. Sommeren 2024 trenger vi deg som vil komme og jobbe. Vi ønsker deg som er ute etter en spennende og meningsfylt jobb i et godt arbeidsmiljø til å komme til Rossfjord. Rossfjord sykehjem  har 26 langtidsplasser og 4 avklaringsplasser fordelt på…

Ferievikarer

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sifjord ligger på yttersida av Senja.  Avstand fra byen Finnsnes til Sifjord ca. 40. Det er flere bygdesamfunn som får hjemmetjenester fra  Sifjord. Vi er midt i sentrum av mange flotte naturopplevelser både på land og til vanns.  Sommeren 2024 trenger vi deg som vil komme og jobbe, samtidig med at du får oppleve denne flotte delen av eventyrøya.  Vi ø…

Ferievikarer

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ferievikarer ved Skaland Sykehjem og hjemmetjeneste fra uke 25til og med uke 35.   På yttersia av Senja mellom flotte høye fjell og fantastisk natur trenger vi sommervikarer til sykehjemmet, hjemmetjenesten og hjemmehjelpsfunksjonen. Hos oss ønsker vi at pasienter og brukere skal ha en god og meningsfull hverdag. Og at våre ansatte skal ha mulighet til…

Ferievikarer

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Finnsnes sykehjem søker ferievikarer  Finnsnes sykehjem har 90 pasienter. Vi er organisert i 3 avdelinger, det er både somatisk langtidsplasser, langtidsplasser for mennesker med demensdiagnose og avlastning. Vi har flere ulike turnusordninger med avdelinger som har langvakter og avdelinger med ordinære vakter.  Vi har behov for ferievikarer i hovedfe…

Lærer/Kontaktlærer

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss Senja kommune har 14 grunnskoler som er fordelt over hele kommunen. Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi elevene våre de beste mulighetene for fremtiden. Hver dag jobber ansatte i Senjaskolene med å skape læring, glede og samhold for alle våre elever, der vi gjennom varierte læringsmetoder skaper fa…

Ferievikarer renhold

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingene: Bygg og eiendom avdeling renhold søker etter ferievikarer for våre lokalsjoner i Senja kommuen for sommeren  2024 Vi har behov for ferievikarer i tidsrommet fra uke 25 t.o.m. uke 35 Områder: Rossfjord, Kårvik, Trollvik,  Finnsnes, Silsand, Gibostad, Botnhamn, Husøy, Gryllefjord, senjahopen, medby, Sifjord, Solli, Vangsvik , Skaland …

Renholdsoperatør Stonglandseidet

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker renholdsoperatører til Senja kommune Om stillingen: 90% p.t Stonglandseidet fordelt på 5 bygg-skole,barnehage,brann,teknisk,omsorg Arbeidsoppgaver: Renhold kommunale bygg. Daglig renhold,periodisk renhold,smitterenhold og hovedrengjøring Kvalifikasjoner: Fagbrev som renholdsopperatør er ønskelig men ikke et krav,al…

Ferievikarer Teknisk drift

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen: Teknisk Drift, Senja Kommune søker ferievikarer til gressklipping og annet vedlikehold. Vi har behov for ferievikarer i tidsrommet 17. juni til 18. august Arbeidssted i hele Senja kommune. Oppmøtested avtales nærmere. Arbeidsoppgaver: Gressklipping og annet vedlikeholdsarbeid. Kvalifikasjoner: Førerkort for p…

Tilkallingsvikarer til barnehagene i Senja kommune

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har ett ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre. Uansett hvor du bor og hvilken barnehage du kunne tenke deg å jobbe i, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Å være tilkallingsvikar er e…

Styrer/avdelingsleder - Berglia barnehage

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Berglia barnehage Berglia barnehage er en sentrumsnær barnehage med flott uteområde og gangavstad til fjell og fjæra. Barnehagen er en kommunal to- avdelingsbarnehage som har vært i drift siden 1973. Barnehagen ble totalrenovert våren 2018 og er nå funksjonell, lys og trivlig med eget soveskur for de minste barna. Barnehagen ligger nært Finnsnes sentrum o…

Fagarbidere/assistenter

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for utviklingshemmede – Ledige stillinger i Liaveien avlastning.   Liaveien avlasting er en del av tjenesten for utviklingshemmede i Senja kommune. Vi gir avlastning etter vedtak fra tildelingsenheten i kommunen. Pr i dag gir vi avlastning til 6 ungdommer i alderen 15-18 år. Vi tilrettelegger og planlegger aktiviteter etter individ…

Ferievikarer som sykepleiere, hjelpepleiere eller sykepleierstudenter

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Behandlings og rehabiliteringsavdelingen består av:  Senja kommune har 13 plasser korttidsplasser hvor en tar imot akuttinnleggelser fra legevakta, medisinsk rehabilitering fra sykehus, rehabiliteringssenger, og har 3 øremerkede senger for lindrende behandling.  KAD senger: Senja er vertskommune i samarbeid med  Sørreisa om 5 Ø-hjelpsenger. …