• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  921369417
 • Opprettet år
  2018
 • Nettside
  Senja kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusveien 8
  9300  FINNSNES

Senja kommune oppføring hos:

Senja kommune

Senja er en kommune i Troms og Finnmark fylke som ble etablert 1. januar 2020 ved en sammenslåing av de fire kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. Størsteparten av kommunen ligger på øya Senja, som er Norges nest største øy.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Prosjektleder

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Senja kommune har fått tilskudd til prosjekt som skal ha til formål å videreutvikle et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til barn og unge med psykiske problemer og/eller rusmiddelrelaterte problemer. Senja kommune søker med dette Prosjektleder i 100% stilling med snarest mulig oppstart, og senest 01.02.24. Prosjektet har en varighet ut august 2024. …

Lærer Finnsnes ungdomsskole

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om oss Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi våre barn de beste mulighetene for fremtiden. Finnsnes ungdomsskole Flerkulturell - Unik - Sosial - Kunnskap og ferdigheter Vi skal skape en skole med læring, glede og samhold for alle. Skolen skal gjennom varierte læringsmetoder skape faglig og personlig …

Styrer/avdelingsleder Berglia barnehage

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Berglia barnehage Berglia barnehage er en sentrumsnær barnehage med flott uteområde og gangavstad til fjell og fjæra. Barnehagen er en kommunal to- avdelingsbarnehage som har vært i drift siden 1973. Barnehagen ble totalrenovert våren 2018 og er nå funksjonell, lys og trivlig med eget soveskur for de minste barna. Barnehagen ligger nært Finnsnes sentrum o…

Bachelor i vernepleie / sykepleie

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stjerneboligen er en boenhet i tjenesten for utviklingshemmede (TFU). Den som tilsettes vil bli ansatt i Senja kommune med arbeidssted Stjerneboligen, og har avdelingsleder som nærmeste overordnede. TFU er et virksomhetsområde i sektor Helse- og omsorg. Boenheten har 8 leiligheter og lokalisert på Silsand. Vi har ca 30 årsverk og gir hjemmetjenester i for…

Sykepleiere

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Finnsnes sykehjem er et somatisk sykehjem med 80 plasser fordelt på tre avdelinger. Det gis tilbud til pasienter som har et døgnkontinuerlig tilsyn- og pleiebehov. Sykehjemmets tre avdelinger har ulike pasientgrupper, plan 2 har skjermet og somatisk plass. Plan 3 har somatiske plasser, avlasting og plasser for pasienter med et økt pleie- og omsorgsbehov. Pla…

Ergoterapeut

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

100% fast stilling ergoterapeut - Forebyggende hjemmebesøk til eldre     Frisklivs- og rehabiliteringsavdelingen er en helsefremmende og forebyggende kommunal tjeneste.  Vi har ledig fast 100% stilling som ergoterapeut rettet mot forebyggende hjemmebesøk til eldre.   Senja kommune skal etablere forebyggende hjemmebesøk til eldre. Målet er at alle i…

Helsefagarbeider / assistent

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stjerneboligen er en boenhet i tjenesten for utviklingshemmede (TFU). Den som tilsettes vil bli ansatt i Senja kommune med arbeidssted Stjerneboligen, og har avdelingsleder som nærmeste overordnede. TFU er et virksomhetsområde i sektor Helse- og omsorg. Boenheten har 8 leiligheter og lokalisert på Silsand. Vi har ca 30 årsverk og gir hjemmetjenester i for…

Sykepleier/vernepleier/Helsefagarbeider

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Vil du jobbe i et godt arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer og samtidig oppleve vakre Senja? Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri- og sjømat i Nord-Norge. Det er en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen med ideelle forhold…

Helsefagarbeidere

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Finnsnes sykehjem er et somatisk sykehjem med 80 plasser fordelt på tre avdelinger. Det gis tilbud til pasienter som har et døgnkontinuerlig tilsyn- og pleiebehov. Sykehjemmets tre avdelinger har ulike pasientgrupper, plan 2 har skjermet og somatisk plass. plan 3 har somatiske plasser, avlasting og plasser for pasienter med et økt pleie og omsorgsbehov.…

Sykepleier

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Behandling- og rehabiliteringsavdelingen Sykepleier stillinger   Der hvor øya møter fastlandet ligger Senja kommune. Senja kommune er en av Norges fremste innen havbruk og sjømat, og har i tillegg et mangfold av næringsbedrifter innen industri, handel og reiseliv. Senja kommune har ca. 15 000 innbyggere og har mange aktive og livskraftige bygder…

Styrer/avdelingsleder - Gryllefjord barnehage

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen Det er ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder/styrer i Gryllefjord barnehage. Gryllefjord barnehage har 36 barnehageplasser fordelt på to avdelinger. Stillingen har 50 % administrasjonstid, men frem til 14.08.2025 er administrasjonstiden på 70 %. Styrer er ansvarlig for Å sette i gang og følge opp utviklings- og kva…

Renholdsoperatør

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Vi søker renholdsoperatør til Senja kommune Om stillingen: 100% pr.tiden Vangsvik fordelt på 3 bygg - Skole, barnehage og administrasjonslokaler Arbeidsoppgaver: Renhold kommunale bygg. Daglig renhold,periodisk renhold,smitterenhold og hovedrengjøring Kvalifikasjoner: Fagbrev so…

Virksomhetsleder Hjemmebasert omsorg

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helse- og omsorgstjenesten i Senja kommune består av fem virksomhetsområder- DMS/Senjalegen, Tjenesten for utviklingshemmede, Sykehjemstjenesten, Hjemmebasert omsorg og Psykisk helse- og rustjenesten. Nærmeste leder er kommunalsjef for helse og omsorg. Virksomhetsområdet Hjemmebasert omsorg består av fem hjemmetjenesteavdelinger, heldøgns bemannet omsorgs…

Helsesykepleier

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Senja kommune er en del av Barne- og familietjenesten sammen med blant annet Barneverntjenesten og PPT. Tjenesten har egen avdelingsleder med daglig driftsansvar. Pr. tiden har vi 16,9 årsverk hvorav 13,9 årsverk er helsesykepleiere. I tillegg har vi 0,8 årsverk merkantil og 0,6 årsverk venteroms-assi…

Tilkallingsvikarer - Finnsnes barneskole

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Litt om oss Finnsnes barneskole - sammen skaper vi framtida. Skolen er kommunens største med ca. 380 elever og 50 årsverk. FIBA er en 1 - 7 skole med tre paralleller på hvert trinn, og har et høyt fokus på faglig utvikling og et godt læringsmiljø blant elevene. Vi har faglig dyktige og engasjerte ansatte hvor erfaringsdeling oss …

Renholdsoperatør

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker renholdsoperatør til avdeling Renhold i Senja kommune   Om stillingen: 100% fast stilling pr. tiden i Gryllefjord, fordelt på flere bygg. Arbeidsoppgaver: Renhold kommunale bygg. Daglig renhold periodisk renhold  smitterenhold  Hovedrengjøring Kvalifikasjoner: Fagbrev som renholdsoperatør er ønskel…

Tilkallingsvikarer ved Gibostad skole

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gibostad skole er en 1.-10. skole med 74 elever. Skolen har ca. 10 årsverk fordelt på dyktige ansatte ved skolen. I tillegg har vi fulltids SFO. Skolen ligger på ord-Senja med ca. 30 min kjøring til kommunesenteret på Finnsnes. Skolebygget ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til skog og mark og flotte turmuligheter både sommer som vinter. Skolen h…

Sykepleier Finnsnes Sykehjem

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Finnsnes sykehjem er et somatisk sykehjem med 80 plasser, fordelt på 3 avdelinger. Vi ligger sentralt på Finnsnes, med 10 minutters gåtur fra sentrum. Vårt bygg ligger i tilknytning til Distrikt medisinsksenter og har dermed kort vei til samarbeidede yrkesgrupper. Vi gir tilbud til pasienter som har et døgnkontinuerlig tilsyn- og pleiebehov. Sykehje…

Tilkallingsvikarer til barnehagene i Senja kommune

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om stillingen Senja kommune har 17 barnehager fordelt over hele kommunen. Vi ønsker å komme i kontakt med gode stabile voksenpersoner som har et ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, barna våre. Uansett hvor du bor og hvilken barnehage du kunne tenke deg å jobbe i, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Å være tilkallingsvikar er en…

Fagarbidere/assistenter

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesten for utviklingshemmede – Ledige stillinger i Liaveien avlastning.   Liaveien avlasting er en del av tjenesten for utviklingshemmede i Senja kommune. Vi gir avlastning etter vedtak fra tildelingsenheten i kommunen. Pr i dag gir vi avlastning til 6 ungdommer i alderen 15-18 år. Vi tilrettelegger og planlegger aktiviteter etter individ…

Ferievikarer som sykepleiere, hjelpepleiere eller sykepleierstudenter

Senja kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Behandlings og rehabiliteringsavdelingen består av:  Senja kommune har 13 plasser korttidsplasser hvor en tar imot akuttinnleggelser fra legevakta, medisinsk rehabilitering fra sykehus, rehabiliteringssenger, og har 3 øremerkede senger for lindrende behandling.  KAD senger: Senja er vertskommune i samarbeid med  Sørreisa om 5 Ø-hjelpsenger. …