• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923700
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar/student - 11%, 27,11 % og 30,52 % fast

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Vi har 3 ledige helgestillingar ved Storhaugen bufellesskap. To av stillingane er med arbeid kvar 3. helg, og ei stilling har arbeid kvar 6. helg. Den ene stillinga med arbeid kvar 3. helg har arbeid fredag, laurdag og sundag, medan den andre stillinga har arbeid laurdag og sundag og senvakt annakvar fredag i arbeidshelga. Oppstart for stillingane er medio august, eller etter avtale med avdelingsleiar.

Om Storhaugen bufellesskap

Storhaugen bufellesskap ligg sentralt i Knarvik og er ein bustad for 7 personar med ulike bistandsbehov. Målet er å gje tenester av høg kvalitet for å sikre ein best mogleg kvardag for den einskilde. Det er eit godt sted å vere ny, og de tilsette vert teken godt imot. Arbeidsmiljøet preges av sterkt engasjement for bebuargruppa og godt humør.

Arbeidsoppgåver

 • Leggje til rette for aktivitetar og for at kvar einskilde skal kunne meistre eigen kvardag
 • Følgje opp rutinar
 • Dokumentere i pasientjournalsystemet Profil

Kompetanse

Krav til kompetanse

 • Helsefagarbeidar eller student innan helsefaglege og pedagogiske studieretningar
 • Sertifikat klasse B

Andre med relevant erfaring oppmodes og til å søkje.

 

Personlege eigenskapar

Du er engasjert, fleksibel og har erfaring frå brukargruppa. I tillegg er du ikkje redd for å by på deg sjølv. Du bidrar til eit godt arbeidsmiljø og har eit ønskje om å gjere ein positiv forskjell i andre sitt liv. 

Personelge eigenskapar vert vektlagt.

Vi tilbyr

Ein variert arbeidskvardag med interessante faglege utfordringar i eit godt arbeidsmiljø
Løn etter gjeldande tariffavtale
God pensjonsordning

Politiattest

I tråd med helse- og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. 

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Helg
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923700
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune