• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  16.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4250116
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 02.12.2021
Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Helgestillingar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du helsefagarbeidar eller student innan helse-og sosialfag og har lyst på ein lærerik og spanande jobb?

 

Vi søker deg som trivst med å arbeide med menneske, som både likar sjølvstendig arbeid og samstundes trivst med å jobbe tett saman med andre.  Vi har fleire ledige helgestillingar og stillingar som tilkallingsvikarar.

Førde heimeteneste, eining 1, held til på Førde omsorgssenter. Vi yt tenester innan heimesjukepleie, heimehjelp, matombringing og velferdsteknologi til bebuarar i om lag 70 omsorgsbustadar knytt til Førde omsorgssenter. Eininga har om lag 34 årsverk.

Vi arbeider tett saman som kollegaer i omsorgsbustadene, men også mykje sjølvstendig. Heimetenesta har fokus på implementering av velferdsteknologi. Vi er ein del av ressurssjukepleiarnettverket for kreftomsorg og lindrande behandling i kommunen. I tillegg har vi fokus på fleire tiltak innan demensomsorg. Vi ønsker å vere ei levande teneste med framtidsretta fokus der vi saman skal yte gode tenester til innbyggarane våre! Vi ønsker å finne dyktige tilsette som vil vere med på dette.

Vi har fleire ledige stillingar for helsefagarbeidarar i 14 % helgestilling, og for tilkallingsvikarar.

Stillingane inneheld ein variert arbeidskvardag der ein følger opp ulike brukarar som bur heime i omsorgsbustad. Det er gode moglegheiter for ekstravakter i helgestillingane. Stillingane er for tida i todelt turnus med arbeid kvar 3. helg.

Krav til søkar:
 • norsk autorisasjon som helsefagarbeidar
 • må kunne beherske godt norsk, både munnleg og skriftleg
Vi ønsker at du:
 • har interesse for å yte omsorg
 • er engasjert og positiv
 • har motivasjon og evne til å tileigne deg ny kunnskap
 • har stor arbeidskapasitet
 • bidreg positivt til eit godt arbeidsmiljø
 • har gode ferdigheiter i kommunikasjon og samhandling
 • har kjennskap til data. Vi nyttar fagprogrammet Cosdoc
 • er endringsvilleg og løysningsorientert
 • er fleksibel

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting.

Dersom det ikkje melder seg søkarar som er autoriserte helsefagarbeidarar, kan andre med kunnskap og interesse for arbeid med omsorg, stell, pleie og praktisk bistand til menneske med ulike hjelpebehov vere aktuelle. Dei vil då få tilbod om mellombels tilsetting. Sjukepleie- og vernepleiestudentar har eigen lønsstige med stigande løn. Sjukepleiestudentar blir prioriterte.

 Kva kan vi tilby?
 • engasjerte kollegaer og leiarar som vil utvikle Førde heimeteneste vidare
 • eit inkluderande arbeidsmiljø
 • pasientnært fokus med varierte arbeidsdagar
 • sjølvstendig arbeid
 • nærleik til medarbeidarane dine
 • god pensjons- og forsikringsordning
 • eventuell relevant tilleggsutdanning kan gje kompetansetillegg
 • samarbeid med Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT)

Politiattest må leverast før start i stilling. Du søker elektronisk.

Velkommen som søkar, vi ser fram til å høyre frå deg!

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  16.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6800, FØRDE
  SUNNFJORD
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4250116
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
 • Oppdatert 02.12.2021