• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Ingeniør
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3975751
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

GIS-ingeniør VA

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sunnfjord kommune ligg sentralt i Vestland fylke, og tilbyr rike naturopplevingar frå fjord til bre. Kommunen har om lag 22 000 innbyggarar, og er sentrum for handel, service og utdanning i regionen. Kulturlivet er variert med teater, kino, konsertar og utstillingar. I kommunen er det breitt tilbod av bustadar og tomter.

Teknisk drift er Sunnfjord kommune si tenesteining for kommunaltekniske tenester. Eininga har i dag 28 tilsette servicemedarbeidarar, fagarbeidarar og ingeniørar. I tillegg til dagleg drift og vedlikehald av kommunalteknisk infrastruktur, deltek vi også i mange store og spennande utviklings- og utbyggingsprosjekt. Arbeidsdagen er prega av hektisk aktivitet i eit humørfylt arbeidsmiljø, med faglege og praktiske utfordringar og utviklingsmulegheiter.

Vi har følgande ledig stilling

Vi har behov for å styrke bemanninga innan oppmåling og utvikling av ledningskart, og søker difor etter ein VA-ingeniør til nyoppretta 100 % fast stilling. 

Arbeidsoppgåver
 • arbeid med GIS for VA-oppdatering med kvalitetssikring og vedlikehald av kommunens VA-database, herunder oppmålingsoppgåver i felten før, under og ved ferdigstilling av prosjekt
 • kontroll, kvalitetssikring og innlegging av kart- og oppmålingsdata (FDV dokumentasjon) som entreprenørar leverer ved overtaking
 • arbeid med grunnlag for planar innanfor VA-sektoren
 • levere beslutningsgrunnlag for ulike planprosessar for VA-sektoren (alle våre prosjektreservar)
 • løpande GIS-oppgåver og kundestøtte, tilgjengeleggjering av stadfesta informasjon for interne og eksterne brukarar
 • sørge for stabil drift og høg tilgjengelegheit for våre kartløysingar
 • systemforvaltaroppgåver, knytt til GIS-programvaren i våre løysingar i samarbeid med våre leverandørar av kartsystem, (Norkart)
 • bidra til effektivissering, nyutvikling av våre arbeidsprosesser og våre digitale tenester
 • delta i fagforum, mellom andre fagforum innan GIS (typisk SYSIKT / areal og byggesak som døme)
 • gje opplæring/brukarstøtte og rådgjeving innanfor etaten VA/VA felt. Informasjonshenting m.m. innanfor etatens GIS-system
 • aktivt samarbeid med andre interne og eksterne utviklingsteam.

Du vil inngå i einingsleiar sin stab, saman med andre prosjektingeniørar.  Utstrakt deltaking i eit tverrfagleg fagmiljø vil og være ein svært viktig del av stillinga. Andre oppgåver og funksjonar kan og bli lagt til stillinga ved endringar i organisasjonen.

Kvalifikasjonar
 • relevant høgare utdanning på høgskulenivå, fortrinnsvis innan geodata og GIS
 • for søkarar med høg realkompetanse, kan utdanningskravet fråvikast
 • gode datakunnskaper og erfaring med GIS-Line eller tilsvarande kartsystem er ønskeleg
 • relevant erfaring frå offentlig verksemd er ønskeleg, men nyutdanna kandidatar oppfordrast til å søke
 • krav om førerkort klasse B
 • du har kjennskap til relevante lovverk innan faget
 • det er ønskeleg med planfaglig kunnskap
 • kunnskap om offentleg forvaltning er ein fordel
Personlige eigenskapar

Vi søker etter deg som:

 • likar utfordringar
 • trivast med samhandel på tvers av organisatoriske grenser
 • er kreativ, praktisk og løysningsorientert
 • er ansvarsbevisst, initiativrik og målretta - ein pådrivar for kvalitet og resultatoppnåing
 • er god til å kommunisere, skape tillit og bygge relasjonar både internt og eksternt
 • er sjølvstendig, fleksibel og omgjengeleg
 • har god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk, samt utgreiingserfaring
 • god IKT – kompetanse
 • evne til å arbeide i team, samt sjølvstendig
Vi tilbyr:
 • gode lønns og arbeidsvilkår
 • faglege utfordringar, der du har høve til å kunne utvikle deg vidare i spennande prosjekt saman med dyktige medarbeidarar
 • aktivt fagnettverk
 • godt sosialt miljø og arbeidsmiljø
 • fokus på kompetanse- og personalutvikling
 • lønn etter kvalifikasjonar, god pensjons- og forsikringsordning

 

Velkomen som søkar!

 
 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  14.08.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Ingeniør
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3975751
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune