Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar jordmor, spesialutdannet sykepleier, sykepleier, hjelpepleier, barnepleier, sykepleierstudent, med.student, assistent kjøkken

Offentlige tjenester og forvaltning

Sørlandet sykehus Flekkefjord er et lokalsykehus med akuttfunksjon for kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Lund og Sokndal.

Vi har behov for ferievikarer i ferieperioden 22.06.2020 - 23.08.2020.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

I annonsen finner du oversikt over kontaktpersoner og hvilke avdelinger som trenger ferievikar.

Du må priotere i søknadsteksten hvor du ønsker å jobbe.

Kvalifikasjoner
 • Anestesisykepleiere
 • Operasjonssykepleiere
 • Intensivsykepleiere
 • Sykepleiere
 • Sykepleier m/dialysekompetanse
 • Jordmødre
 • Barnepleiere
 • Hjelpepleiere (sengepostene)
 • Sykepleiestudenter (sengepostene)
 • Med.stud.
 • Helsefagarbeidere
 • Assistent