Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ferievikar - Bioingeniør, bioingeniørstudenter

Offentlige tjenester og forvaltning

Sykehuset i Flekkefjord er et lite lokalsykehus med akuttfunksjon og inngår som en del av Sørlandet sykehus HF.
Enhet for medisinsk biokjemi og blodbank ligger organisatorisk i Medisinsk serviceavdeling. Enheten har analyseinstrumentene Cobas 6000, Sysmex XN-1000 og Sta Satellite. Innen blodbankområdet utføres aferesetapping og blodtypeserologi. Lab. datasystem Unilab 700

Vi har behov for ferievikarer i perioden 22.06.2020 - 23.08.2020.

Sykehuset er behjelpelig med å skaffe bolig. Boligutgiftene dekkes av sykehuset men vi gjør oppmerksom på skattereglene for fribolig. Ta kontakt for spørsmål.

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som vi er ferdige med å planlegge ferieavviklingen. Det sendes ikke avslag til søkere som ikke får tilbud om jobb.

Kvalifikasjoner
  • Bioingeniører
  • Eventuelt bioingeniørstudenter 2. år