• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Brannkonstabel
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6802, FØRDE
  SUNNFJORD
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4694011
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Feiar/ tilsynsinspektør

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eininga Brann og redning har 14 heiltidstilsette, derav 5 feiarar. Eininga har 6 brannstasjonar med til saman 80 deltidstilsette brannkonstablar og hovudbrannstasjonen i Førde har dagkasernering. Vi har eit breitt spekter av oppgåver som skapar ein svært spennande og variert arbeidskvardag

Vi har ledig:
 • 75 % fast stilling som feiar/tilsynsinspektør.

Arbeidsområde vert dagleg utføring av teneste knytta til brannførebygging og vurdering av risikoreduserende tiltak, feiing og tilsyn med skorsteinar og eldstader, samt tilsyn av særskilde brannobjekt. I tillegg til andre oppgåver etter brann- og feiarvesenet sine lovpålagde oppgåver og behov. 

Arbeidsoppgåver:
 • gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg
 • bruk av IT-systemet KomTek
 • gjennomføre tilsyn av særskilde brannobjekt
 • sakshandsaming etter gjennomført feiing og tilsy
 • delta i informasjonsarbeid internt og eksternt
Krav til utdanning:
 • fagbrev som feiar
 • Norges brannskole, førebyggande kurs
 • førarkort

Det er ønskeleg med kjennskap til risikobasert feiing.

Ved tilsetting av søkar som ikkje tilfredsstiller kvalifikasjonskravet til førebyggande kurs, må den tilsette forplikte seg til å gjennomføre nødvendig opplæring etter tilsetting

Personlege eigenskapar:
 • du må vere pliktoppfyllande og oppteken av kvalitet under utføring av arbeidsoppgåvene
 • du  evnar å arbeide både sjølvstendig og i team
 • vere ein omdømmebyggar for faget og kommunen som tenesteleverandør

 For å få betre kjønnsbalanse i eininga oppmodar vi kvinner til å søke. 

Vi tilbyr:
 • engasjerte kollegaer og leiarar
 • løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lover, reglar og tariffavtalar
 • gode pensjons- og forsikringsordningar

Velkomen som søkar!

Sunnfjord kommune nyttar elektronisk søknadsprosess, og du må søke elektronisk.

 

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Brannkonstabel
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6802, FØRDE
  SUNNFJORD
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4694011
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune