• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1150, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5570209
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Familielos

Offentlig forvaltning

Tre 100% prosjektstillinger som familielos – toårig prosjekt 

Bydel Nordstrand har tre (3) 100% prosjektstillinger som familielos i barneverntjenesten.   

Barnevernet i vår bydel er organisert i avdeling oppvekst og velferd sammen med øvrige tjenester som ivaretar oppvekstfeltet og NAV.  Barneverntjenesten vår har 33 ansatte og er organisert etter spesialistmodell, i tre operative team med hver sine teamledere; mottak- og undersøkelse, tiltak og omsorgsteam.  I tillegg har tjenesten et eget stabsteam som ivaretar kontorfaglige oppgaver inkludert barnevernfaglig controller. I forbindelse med prosjektet, opprettes det et eget team for familielosene som ledes av barneverntjenestens nestleder. 

Du vil møte en tjeneste med høyt engasjement og høy faglig kompetanse, som liker å tenke nytt. Du må være mottakelig for å gi og ta imot tilbakemeldinger og forstå verdien av at vi er bedre sammen enn hver for oss. Det er denne holdningen vi mener skaper utvikling og gode resultater.  

Om stillingen: 

I forbindelse med kvalitetsreform for Oslos barnevern, er barneverntjenesten i Bydel Nordstrand tildelt prosjektmidler for to år gjennom Byrådsavdelingen. Formålet er å teste ut nye arbeidsmetoder og bygge videre på et allerede operativt samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV i bydelen, samt andre relevante tjenester. Prosjektet vil følges av forskere under prosjektperioden.  

- Familielosen skal sikre koordinert tverrfaglig og tverrsektoriell innsats til både foreldre og barn i husholdninger med lavinntekt, som opplever sammensatte og komplekse utfordringer. 

- Videreutvikle vårt allerede eksisterende samarbeid med NAV. 

- Målgruppen vil være familier som mottar tjenester fra flere instanser. 

- Familielosen skal jobbe arenafleksibelt og tett på familiene. Det er ønskelig at familielosen tilbringer minimum 55% av arbeidstiden sammen med familien, enten som bistand i møter eller i hjemmet med grunnleggende veiledning.  


Målsettinger: 

- Familiene skal oppleve ett godt tverrfaglig samarbeid i bydelen og få helhetlig hjelp på alle områder i tråd med Kunnskapsmodellen.  

- Familiene skal få rask og riktig hjelp som et intensivt, tidsbegrenset tilbud for å sette familien i stand til å klare seg selv.  

- Hjelpen tilbys etter familiens behov, og tilstedeværelse i familien er helt nødvendig. Modellen skal sikre og utvikle en god kultur for samarbeid mellom familier, skole/barnehage/bydel og nærmiljø.  

- Bedre familiens livskvalitet og unngå plasseringer av barn   

- Barn som har sammensatte behov, får koordinerte tjenester  

- Færre barn i bydelen vokser opp i lavinntekt, foreldrene har en oversiktlig økonomi.   

- Barna har en stabil bo-situasjon over tid  

- Barn og unge deltar i fritidsaktiviteter  

- Barns skolepresentasjoner bedres gjennom støttende hjem-skole samarbeid 

      

Kvalifikasjoner:

Minimum 3-årig universitet og/eller høyskoleutdanning, innenfor helse-, sosialfag, pedagogikk eller tilsvarende 

- God kjennskap til de ulike tjenestene i Avdeling oppvekst og velferd i bydel Nordstrand, samt øvrige tjenester i bydelen 

- Arbeidserfaring fra Avdeling oppvekst og velferd i bydel Nordstrand vil bli vektlagt 

- Praksiserfaring i bruk av samhandlingsrutinen mellom NAV og barnevern i bydelen, er ønskelig  

- Erfaring med familiearbeid, og kan vise til konkrete eksempler, med koordinering på tvers av tjenester og fagområder i komplekse saker 

- Erfaring med relasjonsarbeid under krevende forhold og tett oppfølging av levekårsutsatte familier 

- Erfaring med bruk av kartleggingsverktøy knyttet til livssituasjon, mestringstro og livskvalitet for voksne og barn 

- Erfaring og kjennskap til kommunal og statlig forvaltning og det kommunale tjenestetilbud 

- Arbeidet krever gode norsk- og språkferdigheter - skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

- Ønskelig med førerkort klasse B 

Personlig egnethet vektlegges høyt i vurderingen av kandidater. Det vil særlig legges vekt på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og sterke mellommenneskelige relasjonskvaliteter. Det er viktig for oss å finne en trygg og tydelig familielos som har god systemforståelse og som jobber for selvstendiggjøring og myndiggjøring av familiene. 

Personlige egenskaper:


- Løsningsorientert og gode samarbeidsevner 

- Utviklingsorientert  

- Evner å håndterere komplekse situasjoner 

- Er robust, stødig og uredd 

- Selvstendig og tydelig 

- Evner å være tett på over tid 

- Er fleksibel og tilgjengelig, og trives med en arbeidshverdag som er uforutsigbar 

- Er engasjert og positiv 

 

Vi tilbyr:

- Toårig prosjektstilling som familielos 

- Krav om gyldig politiattest 

- En utviklingsorientert tjeneste 

- Faglig kompetanseutvikling 

- Et hyggelig arbeidsmiljø med fokus på trivsel og effektivitet 

- Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

- Fleksibel arbeidstid 

- Lønnsplassering i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ ltr 35-44 (kr 574.400-kr 672.500) 

- Personalhytter på Beitostølen og bedriftsavtale med Sats 

 

ANDRE OPPLYSNINGER:

Noe reisevirksomhet må påregnes 

Kun elektroniske søknader blir behandlet 

Aktuelle kandidater vil bli bedt om å legge sine attester i Webcruiter.  

   

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  20.02.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1150, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5570209
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune