Ledig stilling

Færder kommune

Fagarbeidere/assistenter

Offentlig forvaltning

Vil du være med på å gi de minste barna en god og trygg hverdag med lek og læring i sentrum. Da ønsker vi deg til en av våre barnehager!

Vi har for tiden behov for fagarbeidere/assistenter i Færder kommunale barnehager. Vi trenger deg som er fleksibel og leken, men samtidig er en ansvarlig, trygg vokse og en tydelig rollemodell.

Færder kommune har 9 barnehager med totalt 590 barn. For mer informasjon om den enkelte barnehage, se Færder kommunes hjemmeside under "Barnehage, skole og familie". Stillingsutlysningen gjelder faste stillinger og vikariater i hele eller deler av perioden fra 01.08.23 - 31.07.24.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, eller kompetanse på minimum videregående nivå.
 • Realkompetanse fra arbeid med ressurskrevende barn, og kompetanse med bruk av «kommunikasjon med tegnstøtte», samt referanse som viser god måloppnåelse, kan erstatte krav om utdanning.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Ha kjennskap til hva som står i rammeplan for barnehager.
 • God fysisk og psykisk helse

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig interessert
 • Du kan ta beslutninger når det er nødvendig
 • Du er aktiv, engasjert og leken
 • Du reflekterer over egen og andres praksis og liker å være i utvikling
 • Du er positiv, fleksibel, selvstendig og endringsvillig
 • Du er samarbeidsvillig, løsningsorientert og har gode relasjons- og kommunikasjonsferdigheter
 • Du er genuint opptatt av barns lek, læring og utvikling
 • Du har stor arbeidskapasitet og takler stress

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å sikre at barnehagen er en god og utviklende omsorgs- og læringsarena
 • Samarbeide med andre avdelinger i barnehage
 • Gjøre seg kjent med rammeplan for barnehager

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk

Andre opplysninger:

Alle som skal arbeide i barnehage må fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse iht Barnehageloven §19. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

 I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

 Søkere må ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

 Ved et eventuelt intervju må det legges frem CV, samt kopier av attester og vitnemål dersom disse ikke er lastet opp som vedlegg til søknaden.