• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  817263992
 • Antall ansatte
  3630
 • Opprettet år
  2016
 • Nettside
  Færder kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Skogveien 4
  3121  NØTTERØY

Færder kommune

Færder er en øykommune i Vestfold. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Færder kommune er en IA-bedrift, og har et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere, og leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på. Kommunen har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Tilkallingsvikar miljøarbeid

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med spennende mennesker og ha en menningsfull jobb?  Ja, da vil vi gjerne høre fra deg! Bolig og avlastningstjenesten - voksne  HVEM ER VI I tjenesten har vi motiverte medarbeidere som er opptatt av å gi gode tjenester til vår beboergruppe igjennom målrettet miljøarbeid. Vi er tverrfaglig sammensatt med ulike fagbakgrunner. Videre er vi…

Spennende legestilling

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Ledig 100% kombinert stilling som kommunal fastlønnet fastlege og tilsynslege   Ønsker du som lege en spennende arbeidshverdag med mer forutsigbare arbeidstider.   Smidsrød legesenter har 3 fastlønnede fastleger i tillegg til turnuslege. Av disse er en spesialist i allmennmedisin og en allmennlege i spesialisering samt Lis1. Stillingen er en…

Ergoterapeut 50% vikariat

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Villa Smidsrød ved Smidsrød helsehus har en ledig 50% stilling som ergoterapeut. Villa Smidsrød er en Intermediær og Palliativ avdeling med 17 pasienter fordelt i to fløyer. Avdelingen har 9 intermediære plasser hvor vi tar imot pasienter direkte fra sykehuset. Her ferdigstilles behandling og planer iverksatt fra sykehuset før hjemreise. Vi jobber tver…

Fast stilling som fagarbeider/helsefagarbeider i Tjeneste for psykisk helse og rus

Færder kommune

Offentlig forvaltning

62,5% og 47,5% fast stilling i turnus ledig fra 02.09.2024.  Vi søker fagarbeider/helsefagarbeider til heldøgns bemannet botiltak i hhv. 62,5% og 47,5% stilling. Stillingene er p.t. hovedsaklig på natt. Studenter innenfor helsefaglig utdanning og assistenter med relevant erfaring og kompetanse kan vurderes. Lindholmveien Botiltak er lokalisert på Tj…

Sykepleier 100%

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Smidsrød helsehus er Færder kommunes rehabiliteringsinstitusjon med 72 plasser, inkl. 24 langtidsplasser. Vår visjon er mestring, mening og kvalitet. Avdeling 1 er en langtidsavdeling med 8 plasser for pasienter som har behov for døgnkontinuerlig omsorg og ivaretakelse. Vi er en avdeling som har stort fokus på mestring blant våre pasienter, samt livskval…

Miljøterapeut i Ambulant team psykisk helse og rus

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Ambulant team psykisk helse og rus har base i Lysakerveien 1, Færder kommune. Teamet bemanner 5 kommunale ROP-leiligheter, samt ambulerer på oppdrag i hele kommunen. Avdelingen har oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser, med behov for omfattende og fleksible helse- og omsorgstjenester.  Vi har ledig vikariat i 100% stilling …

Vernepleier / Sykepleier

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vernepleier / Sykepleier 100% fast   Vi søker deg som er Vernepleier eller Sykepleier. Er du opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og en spennende arbeidshverdag? Ja, da vil vi gjerne høre fra deg! Hvem er vi Virksomhet Bo- og avlastningstjenesten for barn og unge yter tjenester til foresatte og pårørende med særlig tyngende omsorg…

Fagarbeider / anleggsgartner

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Drift og anlegg i Færder kommune søker ny medarbeider til 100% fast stilling i Vei og friluft på Utedrift.  Arbeidsoppgaver i stillingen vil være:   Blomster: planting, vanning, gjødsling, stell av ampler. Hekker: klipping, beskjæring. Uønskede vekster, arter: luking, sprøyting Søppel: TiksPac – etterfylle hundeposer på stativ. TiksCan – t…

Tilkallingsvikar på natt

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Er du engasjert, omsorgsfull og trives med å jobbe på natt? Da bør du søke som tilkallingsvikar hos oss!  Vi søker etter deg som er sykepleier eller helsefagarbeider, og som ønsker å jobbe nattevakter i ambulerende hjemmetjenester.  I ambulerende hjemmetjeneste vil du som sykepleier og helsefagarbeider ha svært varierte arbeidsoppgaver knyttet til ulik…

Vernepleier/miljøterapeut

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vernepleier 100% fast stilling Miljøterapeut 100% fast stilling   VIRKSOMHET BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE Bo- og avlastningstjenesten for barn og unge yter tjenester til foresatte og pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver.  AVDELING SMÅVIKVEIEN har nå ledig en 100% vernepleier stilling og en 100% miljøterapeut stillin…

Miljøarbeider

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vernepleier – sykepleier – miljøterapeut – helse-/fagarbeider - assistent   VIRKSOMHET BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE AVDELING SMÅVIKVEIEN har nå ledig følgende stillinger: -          3stk helgestillinger (22,89%). Vernepleier/sykepleier/miljøterapeut/helsefagarbeider/assistent. Mulighet for noe større stilling. -          2st…

Sykepleier

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier og ønsker deg en jobb hvor du jobber selvstendig, men også er del av et sterkt faglig miljø? Da er kanskje denne jobben noe for deg? Vi ønsker deg velkommen som sykepleier til Breidablikk sone i 100 % fast stilling.  Hjemmesykepleien er i raskt utvikling for å imøtekomme de behov og medisinske prosedyrer som kan utføres i hjemmet. Ar…

Sykepleier

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Rehabiliteringsavdelingen har en ledig fast sykepleierstilling i 100% og et 100% svangerskapsvikariat  pt. med arbeid hver 3. helg.  Avdelingen er en aktiv avdeling med 16 rehabiliteringsplasser som tar i mot pasienter fra spesialisthelsetjenesten som har behov for videre oppfølging med kartlegging, behandling og trening for å mestre sin hverdag på best m…

Vernepleier 100 %

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vernepleier 100 % fast stilling Bo - og avlastningstjenesten for voksne i Færder kommune, yter primært tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller utviklingshemming. Tjenesten består av 8 døgnbemannede boliger, samt dagsenter og arbeid- og aktivitetssenter. Det er nå l…

Hjelpepleier/Helsefagarbeider

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Rehabiliteringsavdelingen  har ledig  en  80%  fast stilling og et 80% svangerskaps vikariat  som hjelpepleier/helsefagarbeider  pt. med arbeid hver 3. helg.   Avdelingen er en aktiv avdeling med 16 rehabiliteringsplasser som tar imot pasienter fra spesialisthelsetjenesten som har behov for videre oppfølging med kartlegging, behandling og trening for å me…

Sykepleier

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Sykepleier 100% fast stilling ved omsorgsbolig.   Er du omsorgsfull, punktlig og ansvarsbevisst? Da ønsker vi deg velkommen som sykepleier til Hjemsengveien omsorgsboliger! Sentralt lokalisert på Nøtterøy, har vi nå to ledige stillinger som sykepleier. Her er beboerne i hovedsak eldre og det vil være variert arbeid knyttet til ulike diagnoser, alde…

assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere eller andre med bachelor innen helse -og pedagogiske fag eller studenter av disse

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Sommervikarer / tilkallingsvikarer   Vi søker assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere eller andre med bachelor innen helse -og pedagogiske fag eller studenter av disse. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn.   Er du opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og en spennende arbeidshverdag? Ja, da vil vi gjerne…

Støttekontakt

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Bo- og avlastningstjenesten for barn og unge søker støttekontakt                              Kunne du tenke deg å gjøre en forskjell for et annet menneske, og har tid til å bruke noen timer i uka på oppdrag som støttekontakt/ aktivitetsvenn?  Bo- og avlastningstjenesten for barn og unge søker etter støttekontakter for barn, ungdom og voksne. Det er u…

Avlaster

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Bo- og avlastningstjenesten for barn og unge søker Avlastere Kunne du tenke deg å gjøre en forskjell for en familie ved å åpne ditt hjem for et barn/ ungdom? Avlastningen kan variere fra timer på ettermiddag til døgn i helger. Timer er ofte i tjenestemottakers hjem, helgene som oftest i eget hjem. Bo- og avlastningstjenesten for barn og unge søker…

Tilkallingsvikarer til hjemmetjenesten

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Velkommen til hjemmetjenesten! Ambulerende hjemmetjeneste på Nøtterøy trenger deg som er positiv, motivert og har lyst til å jobbe i helsesektoren.  Arbeidsoppgavene vil være svært variert knyttet til alder, funksjon, ulike diagnoser og praktiske prosedyrer hos den hjemmeboende. Vi har et nært samarbeid med pasient og pårørende, samt at vi innad i …

Sommervikar

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Liker du å jobbe med mennesker? Vi søker deg som kan tenke deg å gjøre en forskjell for pasientene, samt ønsker en meningsfull og lærerik arbeidshverdag. Du får mulighet til å bidra til aktiviteter og hyggelige tiltak for pasientene, samtidig som du opparbeider kunnskap og erfaring fra kommunehelsetjenesten.  Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med eng…

Sommerjobb

Færder kommune

Offentlig forvaltning

På Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og Tjøme Omsorgssenter søker vi etter helsefagarbeidere og andre som har lyst til å jobbe på sykehjem i sommerferien. Vi tilbyr: En spennende, meningsfylt og lærerik sommerjobb Turnus der du kan jobbe fullt og likevel kan ha friperioder God opplæring – enkelte kurs gjennomføres før tiltredelse Lønn et…

Sommerjobb som servitør på sommerøya Bolærne

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter servitører for sommersesongen 2024.  Må være over 18 år Trenger ikke noen erfaring i servering. Vi lærer deg opp. Hvis man har erfaring så er det flott! 100% stilling fra 01.07 til 11.08. Mulighet for å jobbe i helgene i skuldersesong Må tåle høyt tempo og aktive dager Se også vår hjemmeside for info om aktiviteten vå…

Fagarbeider/assistent i 80% midlertidig stilling med mulighet for forlengelse

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Om Torød skole Torød skole ligger landlig til med flotte uteområder på Nøtterøy i Færder kommune. Skolen er en 1.-7.skole med ca. 130 elever og 25 ansatte. Torød skole har engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere. I arbeidet med å bidra til inkludering og flere mestringsopplevelser for alle elevene våre, tar vi i bruk ulike læringsarenaer og varie…

Vikarer barnehage 2023/2024

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for barnehagelærere i barnehagen og assistenter/fagarbeidere i barnehagen. Personer som skal vikariere for barnehagelærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt. godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både lengre og kortere vikariater. All…