• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  817263992
 • Antall ansatte
  3630
 • Opprettet år
  2016
 • Nettside
  Færder kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Skogveien 4
  3121  NØTTERØY

Færder kommune

Færder er en øykommune i Vestfold. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Færder kommune er en IA-bedrift, og har et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere, og leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på. Kommunen har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fagkoordinator

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Fagkoordinator. Ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Ønsker du å være med i et team som yter godt koordinerte tjenester? Da ønsker vi deg velkommen som fagkoordinator ved Hjemsengveien omsorgsboliger! Sentralt lokalisert på Nøtterøy, har vi nå 100% stilling (vikariat) ledig som fagkoordinator. På Hjemsengveien omsorgsbolig vil du …

Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Bjønnesåsen bo-og aktivitetssenter gir bo-og behandlingstilbud til personer med demens bosatt i Færder kommune.   Store Færder skal øke bemanningen og styrke kunnskapen og den tverrfaglige kompetansen. Vi har egen behandlingsansvarlig lege tilknyttet avdelingen. Spesialavdelingen yter behandling og heldøgnsomsorg til personer med demens og psykiske lidels…

Sykepleier på Tjøme i sommer m/husvære

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi ønsker oss sykepleier til Tjøme omsorgssenter som kan ha  sommerjobb hos oss på våre vakre øyer.  Vi tilbyr husvære for tiden det skal jobbes, med korte avstander til sentrum, golfbane og fantastiske strender  Avdelingen har 25 pasienter fordelt på 3 bogrupper  Dyktige kollegar og godt arbeidsmilje , men nå trenger vi deg/dere som har lyst å komm…

Sykepleier 100%

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter; https://faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/heldognsomsorg-institusjon/bjonnesasen-bo-og-aktivitetssenter/   Vi er på jakt etter deg som ønsker å jobbe som sykepleier med sykepleieroppgaver, som vil bruke det du har lært i utdanningen og i yrket og som ønsker å utvikle deg videre.  Du vil kunne bli en del…

Helsefagarbeidere - svangerskapsvikariater

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter gir bo- og behandlingstilbud til personer med demens bosatt i Færder kommune. Avdeling Steinkloss og Lindholmen har ledig 2 stk vikariater som helsefagarbeider. Begge stillingene er på 70%, og med arbeid hver andre helg. Avdelingen yter behandling og heldøgnsomsorg til personer med demens. Vi søker etter helsefagarbe…

2 x Lærer i vikariat med mulighet for forlengelse

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Ledige stillinger som lærer ved Torød skole. Søker du en spennende lærerjobb med fine kollegaer? Og vil være med på å utvikle Torød skole videre? Torød skole har to ledige lærerstillinger i 100 % neste skoleår. Dette er to vikariater. Et med varighet fra 01.08.23 til 31.07.24, og et med varighet fra 01.08.23 til 01.04.24. Mulighet for forlengelse. …

Tospråkslærere - skoleåret 2023/2024

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Færderskolene Færder kommune har 7 barneskoler og 3 ungdomsskoler med til sammen ca 3000 elever. På de ulike skolene er det elever som er i behov av tospråklig undervisning. Arbeidsstedet vil variere mellom skolene i kommunen. Færder kommune har to mottaksklasser. Mottaksklassen for barnetrinnet er lokalisert ved nye Labakken skole og for ungdomstrinn…

Sykepleier 100% fast stilling, pt. hver 4. helg

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi trenger sykepleier til Breidablikk sone. Vi søker etter deg som er sykepleier og som ønsker å jobbe i ambulerende hjemmetjeneste. Vi jobber pt. hver 4. helg i to delt turnus.  I ambulerende hjemmetjeneste vil du som sykepleier ha svært varierte arbeidsoppgaver knyttet til ulike diagnoser, alder, funksjoner og praktiske prosedyrer hos den hjemmeboend…

Sykepleier i rehabiliterende innsatsteam, 100% fast stilling pt. hver 4. helg

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi trenger deg som er sykepleier med relevant videreutdanning til rehabiliterende innsatsteam i Færder kommune. Innsatsteamet er et tverrfaglig team bestående av sykepleiere med relevant videreutdanning, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi jobber pt. hver 4. helg,  i to delt turnus. Teamet ligger under hjemmetjenesten og er lokalisert sammen med ambulerende…

Leder

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Villa Smidsrød er en avdeling ved Smidsrød Helsehus for korttid/intermediær og palliasjon/lindring  Vi søker en samlende og tydelig leder som vil være en pådriver for gode pasientforløp. Samt videreutvikle kvalitet og tilbud av pasientbehandlingen i henhold til styrende krav og behov. Avdelingen har høy fagkompetanse og dedikerte medarbeidere. Kort…

Kontaktperson for spe- og småbarn

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Færder barneverntjeneste søker kontaktperson for spe- og småbarn. Barneverntjenesten i Færder kommune søker kontaktperson i 100 % fast stilling. Vi søker primært deg som er en erfaren barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant fagbakgrunn innen helse/sosialfag/barn kan være aktuelt. Vi søker deg som har erfaring, kompetanse og et særlig engas…

Spesialsykepleier/sykepleier

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Smidsrød helsehus søker spesialsykepleier/sykepleier til sin korttidsavdeling. Vi har ledig 100 % stilling i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.  Vi er stolt av arbeidsplassen vår og er kjent for et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er en rullering- og korttidsavdeling der vi arbeider målrettet for at pasientene skal gjenvinne eller forbedre sitt funksjons…

Sykepleier 100 % nattstilling vikariat

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter ble åpnet i april 2015 og er kommunens sykehjem.  I 2017 vant vi IA-prisen for offentlig sektor.  Vi er med andre ord opptatt av et inkluderende arbeidsliv og at våre ansatte trives. Tjøme omsorgssenter er en avdeling under Bjønnesåsen   Avdeling Tjøme omsorgssenter   er en lit…

Sykepleiestudenter, helsefagarbeidere m.m

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Velkommen til Hjemmetjenesten i Færder kommune. Ambulerende hjemmetjeneste, sone Breidablikk, Sjølyst og Ekeberg trenger deg som er positiv, motivert og har lyst til å jobbe i helsesektoren.  Arbeidsoppgavene vil være svært variert knyttet til alder, funksjon, ulike diagnoser og praktiske prosedyrer hos den hjemmeboende. Vi har et nært samarbeid me…

Pleiemedarbeider

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Er du vår nye kollega? Er du på jakt etter en spennende arbeidsplass med mye fagkompetanse, tverrfaglig samarbeid og meningsfylte arbeidsoppgaver? Vi har ledig faste helgestillinger, for deg som ønsker arbeid og erfaring innen helse.  For sykepleierstudenter og andre helsestudenter vil helsehuset være et sted med utviklingsmuligheter, hvor du kan oppar…

Helsefagarbeidere - assistenter, faste stillinger helg

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker nye dyktige ansatte til avdeling Tjøme sykehjem/omsorgssenter. Helsefagarbeidere, gjerne studenter eller elever innen helsefag og med erfaring fra sykehjem. Opplæring vil bli gitt både praktisk og gjennomføring av ulike e-læringskurs. Det er ledig fast ansettelse i stillinger 20 % helg. Fint å kombinere med skole og studier.  Velkommen til å søke! …

Sykepleier ved omsorgsbolig

Færder kommune

Offentlig forvaltning

  Er du omsorgsfull, punktlig og ansvarsbevist? Da ønsker vi deg velkommen som sykepleier til Hjemsengveien omsorgsboliger! Sentralt lokalisert på Nøtterøy, har vi nå 100% fast stilling ledig som sykepleier. På grunn av intern forflytning i kommunen, kan det bli en stilling til. På Hjemsengveien omsorgsbolig er beboerne i hovedsak eldre og det vi…

Sommerjobb som servitør på sommerøya Bolærne

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter servitører for sommersesongen 2023.  Må være over 20 år Trenger ikke noen erfaring i servering. Vi lærer deg opp. Hvis man har erfaring så er det flott! 100% stilling fra 16 juni til 13 august Mulighet for å jobbe i helgene i skuldersesong Må tåle høyt tempo og aktive dager Se også vår hjemmeside for info om aktivitet…

Sommerjobb i varme vakre Færder

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter helsefagarbeidere og andre som har lyst til å jobbe på sykehjem i sommerferien Vi tilbyr: En spennende, meningsfylt og lærerik sommerjobb Turnus der du kan jobbe fullt og likevel kan ha friperioder God opplæring – enkelte kurs gjennomføres før tiltredelse Lønn etter gjeldende avtaler Kr 10 000,- i bonus for vikarer som jo…

Helsefagarbeider

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vikariat :  2  100 % stillinger . Varight 1 år  Vi ønsker deg velkommen til Ekeberg sone som helsefagarbeider til ambulerende hjemmetjeneste i  100 stilling  vikariat med arbeid for tiden hver 4 helg.    Som helsefagarbeider i hjemmetjenesten vil du ha variert medisinsk pleie og omsorg av den hjemmeboende pasient. Det vil være ulike arbeidsoppgaver…

Vikarer skole og SFO 2022/2023

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for lærere i både barne- og ungdomsskolene og assistenter/fagarbeidere i skole og SFO. Personer som skal vikariere for lærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både om kortere vikariater og vikariate…

Vikarer barnehage 2022/2023

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som ønsker å arbeide som vikarer. Vi trenger vikarer for barnehagelærere i barnehagen og assistenter/fagarbeidere i barnehagen. Personer som skal vikariere for barnehagelærere, må minimum ha 3-årig videregående skole, evt. godkjent studiekompetanse. Det vil dreie seg både om korte vikariater og vikariater av…

Sykepleier 100 % fast

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter ble åpnet i april 2015 og er kommunens sykehjem.  I 2017 vant vi IA-prisen for offentlig sektor.  Vi er med andre ord opptatt av et inkluderende arbeidsliv og at våre ansatte trives.   Tjøme omsorgssenter  er en avdeling under Bjønnesåsen .    Avdeling Tjøme omsorgssenter   er …