• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  817263992
 • Antall ansatte
  3630
 • Opprettet år
  2016
 • Nettside
  Færder kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Skogveien 4
  3121  NØTTERØY

Færder kommune

Færder er en øykommune i Vestfold. Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Færder kommune er en IA-bedrift, og har et godt arbeidsmiljø blant våre ansatte. Vi leverer tjenester av høy kvalitet til kommunens innbyggere, og leter kontinuerlig etter bedre måter å løse oppgavene på. Kommunen har fokus på innovasjon og nytenkning for å sikre kvaliteten på våre tjenester i fremtiden.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sykepleier 100 % fast

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Smidsrød helsehus avdeling 3 søker sykepleier til fast 100 % stilling med arbeid pt hver 3. helg. Avdelingen er en rullering -og korttidsavdeling der vi arbeider tverrfaglig og målrettet for at pasientene skal gjenvinne eller forbedre sitt funksjonsnivå. Det er en aktiv avdeling som kan by på mange faglige utfordringer i et dynamisk og godt tverrfaglig miljø…

Byggesaksbehandlere

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Færder kommune, Virksomhet for byggesak og geodata, har ledige 2 faste 100 % stillinger. Færder kommune er et attraktivt sted i stadig utvikling, og dette gir et høyt aktivitetsnivå på Byggesak. Skjærgårdskommunen har i overkant av 27 000 innbyggere på 100 km2 landareal. De to største øyene er Nøtterøy og Tjøme. Det er ca. 12 500 boliger og 3250 fritidsbo…

Lege på helsestasjonen, 60% stilling

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe med barn i et tverrfaglig miljø uten vakt? Lege på helsestasjonen, 60% fast stilling og inntil 20% vikariat Om stillingen I forebyggende helsetjeneste er det ledig 60% stilling som lege, med mulighet for inntill 20% vikariat. Lege vil være tilknyttet helsestasjonen og helsestasjon for ungdom, samt være en bidragsyter i kvalitetsa…

Lærer i mat og helse og norsk

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Teigar ungdomsskole ligger nord på Nøtterøy, nær bygrensen. Skolen har ca 320 elever og rundt 60 ansatte. Skolen er i dag en 4 parallell ungdomsskole med spesialavdeling for ungdomsskoleelever fra hele kommunen. Skolen ledes av rektor og 3 inspektører med ansvar for sine områder. Teigar ungdomsskole har brukt mye tid på Fagfornyelsen og overordnet del i vår…

Spesialpedagog - 100% stilling

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Teigar ungdomsskole ligger nord på Nøtterøy, nær bygrensen. Skolen har ca 320 elever og rundt 60 ansatte. Skolen er i dag en 4 parallell ungdomsskole med spesialavdeling for ungdomsskoleelever fra hele kommunen. Skolen ledes av rektor og 3 inspektører med ansvar for sine områder. Teigar ungdomsskole har brukt mye tid på Fagfornyelsen og overordnet del i vår…

Assistent/Fagarbeider – inntil 3 stillinger

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Teigar ungdomsskole ligger nord på Nøtterøy, nær bygrensen. Skolen har ca 320 elever og rundt 60 ansatte. Skolen er i dag en 4 parallell ungdomsskole med spesialavdeling for ungdomsskoleelever fra hele kommunen. Skolen ledes av rektor og 3 inspektører med ansvar for sine områder. Teigar ungdomsskole har stort fokus på å gi den enkelte elev den riktige lærin…

Kokk på post

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Færder sentralkjøkken søker en dyktig kokk i 100% fast stilling, pt ved Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter Vi kan tilby: Et inspirerende, inkluderende og utviklingsorientert arbeidsmiljø. Faglig oppdatert kjøkkenmiljø. Lønns- og arbeidsvilkår er fastsatt i lov- og avtaleverket   Kvalifikasjoner: Like å omgås eldre God på kommunikasj…

Fastlege med introduksjonsavtale

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Unik mulighet til å prøve seg i allmennmedisin Kort om stillingen Færder kommune har ledig stilling som fastlege med introduksjonsavtale ved Vestskogen medisinske senter. Introduksjonsavtale er en ny ordning fra Helsedirektoratet, som skal gjøre det lettere å få erfaring i allmennmedisin uten å måtte kjøpe seg inn i en legepraksis. Ordningen gir mulig…

Spesialsykepleier 100%

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Villa Smidsrød ved Smidsrød helsehus ser etter en fremtidsrettet og engasjert sykepleier i 100% stilling med god kompetanse innenfor palliativ pleie og omsorg.  Villa Smidsrød er en avdeling med 16 sengeplasser ved Smidsrød helsehus. Avdelingen er delt i to deler, 8 intermediær plasser og 8 lindrende plasser.  Avdelingen har 8 intermediær plasser, der …

Folkehelsekoordinator - 100% stilling

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid i lokalmiljøet og ønsker varierte oppgaver på både strategisk og operativt nivå? Vi har ledig 100% fast stilling som folkehelsekoordinator og pårørendekoordinator. Vi søker deg som kan bidra til å videreutvikle folkehelsearbeidet i Færder kommune og delta i kommunens strategiske arbeid. Vi ser etter en k…

Våken nattevakt

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Våken nattevakt - fast stilling fra 50-100%. Nyopprettede nattevaktstillinger tilsvarende 2 årsverk er ledig ved Veumåsen i miljøarbeidertjenesten. Stillingsprosent kan tilpasses etter behov. Miljøarbeidertjenesten yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Vår tjeneste består av syv døgnbemannede boliger der beboerne mot…

Fastlege/fastlegevikar

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Ingen kostnad ved inntreden i fastlegehjemmel Gode betingelser for fastlegevikar Kort om stillingen Fra 1. august 2022 er det ledige fastlegehjemmel ved Legekontoret på Tjøme. Til denne hjemmelen søkes fastlege eller fastlegevikar. Beskrivelse av arbeidssted: Legekontoret på Tjøme har beliggenhet i sentrum av idylliske Tjøme, lett til…

Legespesialist/lege i spesialisering

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Færder kommune har sykehjem på Bjønnesåsen og Tjøme og helsehus på Smidsrød. Vi har ledig en 100% legestilling for institusjonstjenesten. Sykehjemmene har 130 pasienter og har 2,4 årsverk overlege/lege. Sykehjemslegens arbeidsoppgaver er medisinsk oppfølging og behandling av pasienter, kontakt med pårørende og veiledning og undervisning av annet helsepers…

Vernepleier /Sykepleier 100% Dagsenter

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og en spennende arbeidshverdag? Ja, da vil vi gjerne høre fra deg! VIRKSOMHET MILJØARBEIDERTJENESTEN Miljøarbeidertjenesten i Færder kommune yter tjeneste til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Vår tjeneste består av syv døgnbemannede boliger der beboerne mottar tjenester ett…

Vernepleier/Sykepleier 80% Dagsenter

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av et godt arbeidsmiljø, faglig utvikling og en spennende arbeidshverdag? Ja, da vil vi gjerne høre fra deg! VIRKSOMHET MILJØARBEIDERTJENESTEN Miljøarbeidertjenesten i Færder kommune yter tjeneste til mennesker med nedsatt funksjonsevne/utviklingshemming. Vår tjeneste består av syv døgnbemannede boliger der beboerne mottar tjenester ett…

Tilkallingsvikar

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være med i et team som har variende pleie og helsehjelp til hjemmeboende? Vi søker deg som er interessert i eldreomsorg og tverrfaglig samarbeid. Det stilles stadig høyere krav om kompetanse i hjemmesykepleien da det satses på at pasienter skal bo lengst mulig hjemme. Dette gjør at hverdagen vår er variert og spennende, med mange ulike…

Student innenfor helse

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Vi søker etter sykepleie-/helsefagstudenter i fast helgestilling ved Villa Smidsrød, Smidsrød Helsehus. Smidsrød helsehus er Færder kommunes rehabiliteringsinstitusjon med 72 plasser, inklusiv 16 langtidsplasser. Villa Smidsrød ligger i et eget bygg ved siden av selve helsehuset.  Kort om Villa Smidsrød: Villa Smidsrød er en avdeling med 16 sengeplass…

Sykepleier i 100% stilling, med jobb hver 4 helg

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Sykepleier i 100% stilling, med jobb hver 4 helg. Ønsker du å være med i et team som har fokus på faglighet, kvalitet og meningsfylte oppgaver? Er du sykepleier som ønsker å jobbe i ambulerende hjemmetjeneste. Vi søker deg som er interessert i eldreomsorg og tverrfaglig samarbeid. Kompetansen din er viktig for tjenesten, og du vil samarbeide t…

Familieveileder i barneverntjenesten

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Færder barneverntjeneste søker Familieveileder i 100% fast stilling . Færder barneverntjeneste søker en familieveileder i 100% stilling fra og med 1.09.2022. Vi søker primært deg som er en erfaren klinisk barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant fagbakgrunn innen helse/sosialfagfeltet kan være aktuelt. Videre kan annen relevant fagbakgrunn kompens…

Sykepleier

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Ressurssenteret søker etter sykepleier i fast 100% stilling. Hovedarbeidsområder/Arbeidsoppgaver: Behandling, pasientsikkerhet og omsorg Skape meningsfulle hverdager for beboerne Tverrfaglig samarbeid Veiledning Være en del av blålys sykepleiertjenesten Arbeidssted Smidsrød helsehus, Tjøme omsorgssenter og Bjønnesåsen bo- og akti…

Sykepleier/Vernepleier

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Smidsrød helsehus er en moderne institusjon med motiverte medarbeidere. Vi søker sykepleier/vernepleier til 100% fast stilling. Arbeidert er todelt turnus pt i avdeling 1 og pt med arbeid hver 3. helg. Vi har fokus på respekt, trivsel og individuell tilrettelegging av aktiviteter. Vi søker en medarbeider som er motivert for å jobbe på langtid og som har i…

Engasjerte fagarbeidere til Føynland skole og SFO

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Om Føynland skole Føynland skole er en 1. - 7. trinns skole. Høsten 2021 har skolen 256 elever og 35 ansatte. På SFO er det ca 90 barn. Vi har et utviklingsorientert og engasjert personale. Skolen gir også et integrert tilbud til elever med hørselsvansker.  Stillingsinformasjon Føynland skole har ledig til sammen ca 200% fast stilling fra 01.01…

Avlaster

Færder kommune

Offentlig forvaltning

Tjenestekontoret søker Avlaster Tjenestekontoret søker deg som kan tenke deg å være avlaster. Dersom du er glad i å være sammen med barn og unge, kan dette kanskje passe for deg. Som avlaster skal du avlaste pårørende som er i en særlig krevende omsorgssituasjon. Arbeidsoppgaver Avlastning skjer ofte i avlasters hjem, men det kan også være avlastnin…

Helsefagarbeidere 100 %

Færder kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Helsefagarbeider 100 % vikariat  Vi søker etter helsefagarbeider i 100% vikariat ved Tjøme omsorgssenter. Vikaratet er  ledige fra 11.07.2022 ut 30.09.2022 med mulighet for forlengelse for den rette  Opplæring blir gitt  Velkommen til å ta raskt kontakt , søkere vurderes fortløpende  Det er arbeid hver annen helg. Politiattest kreves   Ho…