Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Er du lege og ønsker å bistå oss i kampen mot koronaviruset?

Offentlige tjenester og forvaltning

Infeksjonsmedisinsk avdeling har opprettet en midlertidig poliklinikk i forbindelse med koronavirusutbruddet. Koronavirus-poliklinikken er administrativt underlagt seksjonsleder ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk Ullevål. 

Koronavirus-teamet har en leder som tar seg av bemanning/ utstyr/ administrasjon og en fagansvarlig lege som holder tak i det medisinske. Koronavirus-teamet får opplæring og veiledning  både fra infeksjonsmedisin og smittevern - alt ut i fra behovet. I tillegg blir det ansatt 8 helsearbeidere med relevant erfaring (fortrinnsvis sykepleiere) og 6 helsesekretærer. Koronavirus-teamet utgjør et faglig sterkt og kollegialt fellesskap i en meget spesiell epidemisituasjon hvor kunnskapen de har ervervet seg er svært etterspurt. Å være en del av koronavirus-teamet gir en unik erfaring både innenfor fagområdene infeksjonssykdommer, epidemiologi og smittevern.

For tiden tester vi fortrinnsvis ansatte ved Oslo universitetssykehus som er eksponert for mulig SARS-CoV-2-virus. Oppgavene vil  variere med epidemifase og beredskapssituasjon i Oslo universitetssykehus, oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst RHF og føringer i helseforetakets strategi og handlingsplan.

Stillingen er et engasjement på 6 måneder med mulighet til forlengelse. Arbeidstiden er primært dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes utfra variert driftsbehov. Dette vil skje etter nærmere avtale med den enkelte. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse da vi rekrutterer fortløpende.

Arbeidsoppgaver
 • Fagansvar for koronavirus - testpoliklinikkens arbeid
 • Opplæring av ansatte i prøvetaking og prøvehåndtering
 • Vurdering av testindikasjon og konsekvenser av testresultat
 • Smittevernrådgivning til kollegaer ved korona testpoliklinikken og andre sykehusansatte
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Klinisk erfaring innen smittevern, infeksjoonsmedisin, epidemiologi er ønskelig
 • Erfaring med opplæring av ansatte
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibilitet og evne til å takle stress
 • Evne til å ta initiativ og se løsninger
 • Må trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Personlig egnethet med gode samarbeidsevner vektlegges
Vi tilbyr
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • Personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale Meget god pensjonsordning