Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  15.10.2020
 • Sted:
  TVERLANDET
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  TVERLANDET
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3178748
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Er du klar for å bli vår nye HMS-rådgiver på Reitan/Bodø?

Vi har en spennende stilling som HMS-rådgiver og er nå på jakt etter deg som har en solid kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. Er du i tillegg glad i analyse, systematikk og struktur må du ikke nøle med å søke på vår ledige stilling.  Sjef FOH har det overordnede ansvaret for at det systematiske HMS-arbeidet etterleves i henhold til myndighetskrav og Forsvarets styrende dokumentasjon. Som HMS-rådgiver hos oss skal du bistå arbeidsgiver i å ivareta dette ansvaret. Hvilke arbeidsoppgaver som delegeres til HMS-rådgiver avtales fortløpende mellom arbeidsgiver og HMS-rådgiver.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Rådgiver for ledelsen i HMS-spørsmål.
 • Bistå ledelsen i utøvelsen av det systematiske HMS-arbeidet (koordinere, etablere, utvikle og kvalitetssikre dette arbeidet).
 • Sørge for at det systematiske HMS-arbeidet planlegges og dokumenteres i henhold til FOH´s og Forsvarets HMS-system.
 • Rapportere til ledelsen og holde ledelsen løpende informert om vesentlige forhold som angår arbeidet med HMS.
 • Gjennomføre revisjon av det systematiske HMS-arbeidet og påse at det fungerer etter hensikten.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Sikre at faglige krav ihht Arbeidsmiljøloven og militært HMS-regelverk blir ivaretatt.
 • Planlegge, koordinere og følge opp HMS-arbeidet ved avdelingen herunder ivareta HMS rådgivning og saksforberedelser til møter i arbeidsmiljøutvalg(AMU) og HMS rapportering samt forestå ledelsens årlige gjennomgang.
 • Ivareta systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid herunder planlegge og gjennomføre revisjon av avdelingens HMS-system.
 • Legge til rette for, og oppfølging av, nødvendige HMS-risikovurderinger herunder også følge FOH’s avvikshåndtering.
 • Vurdere og analysere samt foreslå/anbefale tiltak/løsninger sett i forhold til et helhetlig HMS-system.
 • Utarbeide lokale prosedyrer for ivaretagelse av systematisk HMS-arbeid.
 • Følge opp arbeidsmiljø- og medarbeiderundersøkelser samt vernerunder.
 • Følge opp enhetens avviksbehandling.
 • Utarbeide krav til, og plan for, HMS-opplæring for ansatte i FOH.
 • Legge til rette for, og oppfølging av, nødvendige HMS-risikovurderinger.
 • Bidra inn i FOH’s hovedprosesser innen operasjon, plan og øving.
 • Ivareta faglig rådgivning innen rusforebygging og selvmordsforebyggende arbeid.
 • Oppdatere enhetens HMS-websider (redaktøransvar).
 • Sekretær for AMU.
Kvalifikasjonskrav
 • 3-årig universitet/høgskole innen relevant fagområde.
 • Minimum 3 års tjenesteerfaring innen fagområdet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.
 • Gode datakunnskaper.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Må oppfylle fysiske minimumskrav*.

Ønskelig krav:

 • Master innen relevant fagområde.
 • Verneingeniørutdanning.
 • Utdanning innen arbeidsrett og organisasjonspsykologi.
 • Erfaring med organisasjonsutvikling, HR og/eller HMS arbeid.
 • Det er ønskelig med erfaring fra bruk av HMS-systemet i SAP.
 • Erfaring med analysearbeid, statistisk fremstilling og rapportdesign.
Personlige egenskaper
 • Tjenesten innebærer daglig kontakt med ledelse FOH og fordrer god personlig framtreden.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Struktur og analytiske evner vektlegges spesielt.
 • Evne til å skape resultater gjennom selvstendig arbeid og i team.
 • God helhetsoversikt.
Vi tilbyr
 • Stillingskode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 68-74, for tiden kr 615 900- 691 400,- pr år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 • For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte oberst Steve Pedersen, telefon 75 53 60 20 eller rådgiver Torill Rosseland, telefon 75 53 61 17.

*Særskilte krav:
Av hensyn til fjellanleggets beskaffenhet og kravet til å ivareta arbeidstakernes sikkerhet har Forsvaret satt krav til fysisk skikkethet til personell som skal ha tjenestested i Forsvarets fjellanlegg på Reitan (AML §13-1).