• Bransje
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  986105174
 • Nettside
  Forsvaret
 • Adresser
  Besøksadresse
  Glacisgata 1
  0015  OSLO

Forsvaret

Forsvaret er en mangfoldig arbeidsplass med gode muligheter for karriere og egenutvikling. Som ansatt hos oss blir du en del av et kompetent fagmiljø med ulike yrkesgrupper som jobber sammen hver dag for å forsvare landet vårt.

Ingeniører, kokker, teknikere, økonomer, HR-personell, leger – militære og sivile – er bare noen av yrkesgruppene du finner i Forsvaret.

Mange forsvarsansatte trekker frem følelsen av å bidra til fellesskapet som en positiv ting med å jobbe i Forsvaret. Som ansatt hos oss bidrar du til å sikre norske interesser, slik at landet vårt skal bestå som det er i dag. Det gjelder uansett om du jobber ute i felt, på kontoret, i kantina, verkstedet eller på sykestua.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Motormekaniker

Forsvaret

FLO Forsvarets verksted Ramsund er på jakt etter en selvstendig og initiativrik mekaniker til vårt verksted. Har du fagbrev som motormekaniker eller industrimekaniker, er det kanskje deg vi søker til vårt verksted. Vår avdeling driver vedlikehold, nyinstallasjon, modifikasjoner og reparasjoner på primært Forsvarets materiell.  Vårt verksted er lokalisert i …

Assisterende G-4 Drift - eFP16

Forsvaret

Enchanced Forward Presence (eFP) er NATOs forsterkede tilstedeværelse i alliansen i østlige medlemsland. Forsterkningen av militær nærvær i Baltikum og Polen ble besluttet i 2016. EFP består av fire multinasjonale bataljonsstridsgrupper i Latviva, Litauen, Polen og Estland. Norge inngår i den tyskledede bataljonsstridsgruppen i Litauen. Brigade Nord søker n…

Er du vår nye kollega innen virksomhetsstyring?

Forsvaret

Forsvarsstaben har på vegne av Forsvarssjefen utøvende myndighet for å lede og styre Forsvaret. Vi skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, og at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar for eksempel innen IKT, investeringer, modernisering og effektivisering. Vi er …

Er du vår nye proviantforvalter ved vårt kjøkken på Skjold?

Forsvaret

Stillingen som proviantforvalter ved Trenregimentet på Skjold sitt kjøkken er ledig for fast tilsetting. Vi ser etter deg som har erfaring i å bestille varer og tjenester opp mot leverandører, herunder innkjøp av proviant og forbruksmateriell, samt drift av avdelingens proviantlager. Den nye proviantforvalteren vil komme til et meget veldrevet kjøkken/lager…

Vil du være med og lede vårt kjøkken på Skjold?

Forsvaret

Ønsker du nye utfordringer, og har du lyst til å jobbe som skiftleder ved vårt kjøkken på Skjold? Har du i tillegg fagbrev som institusjonskokk eller tilsvarende kokkefagbrev og kan du lede et skift på en faglig god måte? Høres dette interessant ut kan vi tilby deg gode og ordnede arbeidsforhold, en familievennlig jobb med for tiden arbeid hver fjerde helg,…

Assisterende G-6 plan ved HV-17

Forsvaret

Kvalifikasjoner: Norsk statsborgerskap Minimum Løytnants grad. Beherske norsk språk, muntlig og skriftlig Ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest før tiltredelse. Tilfredstille gjeldende fysiske krav som kreves for tilsetting i Forsvaret. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET før tiltr…

Vi søker deg som vil være med å videreutvikle prosesser for effektive leveranser

Forsvaret

Vi søker etter deg som evner å se sammenhengene mellom mennesker, materiellbehov, teknologiutvikling og produksjon:  Du er en tydelig, strukturert og analytisk person med kunnskap om og interesse for å bidra til at forsvarssektorens materiell anskaffes effektivt og på en best mulig måte. Du skal koordinere avdelingens ressurser for mest mulig effektiv og bæ…

Vil du jobbe med logistikk i Heimevernet?

Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave erå skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar…

Stabsoffiser (Jurist)

Forsvaret

Luftforsvarets våpenskole (LVS) / Luftforsvarets utviklingssenter / Regelverksseksjon ønsker å tilsette personell i stilling som Stabsoffiser (jurist) på Særskilt kategori militært tilsatte (SKMT) vilkår.  Luftforsvarets utviklingssenter er lokalisert på Rygge. Kvalifikasjoner: MÅ krav Norsk statsborgerskapSikkerhetsklarering HEMMELIGFysisk test til mini…

Feltprest, Forsvarets spesialstyrker/Marinejegerkommanden

Forsvaret

Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) organiserer tros- og livssynstjenesten ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 autoriserte fagpersoner fra Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn. Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, legger til rette for annen tr…

Vil du bidra til å avdekke desinformasjon?

Forsvaret

Vil du bidra i kampen mot fremmedstatlig desinformasjon og påvirkningsoperasjoner rettet mot Forsvaret? Vi søker en dedikert og nysgjerrig analytiker som vil være delaktig i å overvåke, identifisere og analysere ulike former for desinformasjon og påvirkning. I denne nyopprettede stillingen spiller du en sentral rolle i utviklingen av innsikt og metoder for …

Troppsersjant EOD

Forsvaret

Baseforsvarsbataljonen på Ørland lyser ut fast stilling som troppssersjant i EOD troppen. Bataljonens hovedoppgave er å forsvare Ørland Flystasjon i fred, krise og krig. Som en del av dette har vi en EOD tropp som skal støtte luftforsvarets oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Som troppssersjant vil du være troppens nestkommanderende og lede troppen i s…

Plan- og Øvingsbefal

Forsvaret

Baseforsvarsbataljonen på Ørland lyser ut fast stilling som Plan- og øvingsbefal i Brann, redning og plasstjenesten (BRP). Bataljonens hovedoppgave er å forsvare Ørland Flystasjon i fred, krise og krig. Som en del av dette har vi en BRP avdeling som skal støtte luftforsvarets oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Som plan- og øvingsbefal vil du være trop…

Vil du bidra i forsvarssektorens klima- og miljøarbeid? 

Forsvaret

Å bidra i den grønne omstillingen er viktig for oss i Forsvarsmateriell, og vi skal nå utvide vår Miljø- og bærekraftseksjon. Vi er på utkikk etter en klima- og miljørådgiver/ seniorrådgiver som ønsker en jobb med varierte oppgaver og en god del nybruddsarbeid. Miljø- og bærekraftseksjonen leder og koordinerer arbeid i Forsvarsmateriell innen fagområdene yt…

Vil du tjenestegjøre i militær stilling som systemtekniker i Cyberforsvarets Nettverksavdeling ? 

Forsvaret

Cyberforsvarets CIS regiment leverer kommunikasjonstjenester, deployerbare sammensatte CIS-tjenester, kurertjenester, radio- og linktjenester samt spesifikke CIS-tjenester til andre forsvarsgrener. Avdelingen har avdelinger og ansatte i hele Norge. Ledelsen er lokalisert på Kolsås i Bærum.  Cyberforsvarets CIS regiment er ansvarlig for å etablere, drifte og…

Vil du bli prosjektbefal i Cyberforsvaret?

Forsvaret

Cyberforsvaret er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og beskytte Forsvarets samband og informasjonsinfrastruktur. Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har Cyberforsvarets største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierte kompetansemiljøer …

CIS-lagfører (Sambandsbefal Porsanger)

Forsvaret

Cyberforsvarets CIS regiment (CCR) sin funksjon er å etablere, drifte og opprettholde Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og levere sikre kommunikasjonstjenester til Forsvaret og aktører i totalforsvaret. I tillegg leverer CCR sammensatte deployerbare CIS kapabiliteter og kommandoplassfasiliteter til Forsvaret og totalforsvarsaktører både nasjonalt og i …

Ønsker du å jobbe som Elektro -maskintekniker i et spennende og variert miljø?

Forsvaret

Cyberforsvarets CIS regiment (CCR) sin funksjon er å etablere, drifte og opprettholde Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og levere sikre kommunikasjonstjenester til Forsvaret og aktører i totalforsvaret. I tillegg leverer CCR sammensatte deployerbare CIS kapabiliteter og kommandoplassfasiliteter til Forsvaret og totalforsvarsaktører både nasjonalt og i …

Du har utdanning og god kunnskap innen fagfelt som IKT, kybernetikk, elektrooptikk eller elektronikk.

Forsvaret

Vi søker deg som har god kunnskap om og kan forstå sensor- og overvåkningssystemer. Hos oss vil du få jobbe med ulike sensorsystemer som oppdager og lokaliserer objekter. Det kan være deteksjon av objekter som mennesker, kjøretøy, droner eller våpensystemer. Du bidrar til å spesifisere systemene, delta i anskaffelse og utvikle systemene i levetiden. System…

Har du lyst å bidra med innkjøp og anskaffelser i forsvarssektoren?

Forsvaret

Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Derfor er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og i vårt daglige virke viktigere enn noen gang.  Vi søker etter deg som vil bidra aktivt med innkjøp og oppfølging av avtaler innenfor Fo…

Ønsker du en variert arbeidshverdag med fokus på rekruttering og utvikling? 

Forsvaret

Vi utvider teamet og søker nå flere HR-rådgivere til vår HR-seksjon. Forsvarsmateriell er i en spennende vekstfase og skal ansette mange nye medarbeidere de neste årene. I denne rollen vil du få ansvar for å bistå ledere i rekrutteringsprosesser, i tillegg til å være en rådgiver innen HR faglige spørsmål. Du liker å ha ansvar for egne arbeidsoppgaver, samti…

Har du lyst til å jobbe som materiellplanlegger sjømateriell

Forsvaret

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)/Divisjon for Forsyning/Materiellstyring  søker materiellplanlegger innen kategorien sjømateriell for snarlig tiltredelse i fast stilling som seniorkonsulent med tjenestested Haakonsvern, Bergen. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)/Divisjon for Forsyning/Materiellstyring har et ansvar for forsyningsprosessene i Forsv…

Er du vår nye koordinator innen eiendom, bygg og anlegg?

Forsvaret

Joint Air Operation Centre (JAOC) har «fotavtrykk» over hele landet. Eiendomsmassen utgjør store økonomiske verdier som må forvaltes effektivt slik at verdiene bevares. Til dette arbeidet har vi behov for flere ansatte. Vi har en ledig stilling som EBA-koordinator for fast ansettelse med arbeidssted på Reitan eller Sørreisa (oppgi ønsket arbeidssted i søkna…

Arbeidsleder Hydraulikkverksted Mekanisk Ubåtseksjonen

Forsvaret

Er du løsningsorientert, positiv til nye utfordringer og liker å ha ansvar og lede folk? Forsvarets Verksteder Bergen er på jakt etter deg som har fagbrev innen mekaniske fag og ønsker større utfordringer. Ved Hydraulikkverksted Mekanisk er det ledig en spennende stilling som mester. Vi driver med vedlikehold av Hydrauliske systemer på Forsvarets Ubåter Ved…

Mester Maskin Hydraulikk

Forsvaret

Forsvarets verksted Bergen Overflateseksjonen søker deg som har fagbrev som industrimekaniker og erfaring fra skipsteknisk vedlikehold på Sjøforsvarets fartøyer. Vi legger vekt på personlige egenskaper. Innfrir du dette sammen med øvrige krav; da er det kanskje deg vi vil ha som Mester ved Maskin innen fagområde hydraulikk. Vi ser etter den rette kandidat s…

Mester Plate, - rørverksted

Forsvaret

Forsvarets verksted Bergen Overflatefartøy søker deg som har fagbrev som rørlegger og erfaring fra skipsteknisk vedlikehold på Sjøforsvarets fartøyer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Innfrir du dette sammen med øvrige krav; da er det kanskje deg vi vil ha som Mester ved plate, - rørverksted. Vi ser etter den rette kandidat som ønsker å utfordre seg …

Vil du jobbe med våpen og ammunisjon?

Forsvaret

Regional Logistikkledelse Midt søker nye teknikere innen våpen og ammunisjon ved Ammunisjonsseksjon Trøndelag, vi er lokalisert på Ørland flystasjon og på Værnes Garnison. Som våpen- og ammunisjons spesialist vil du jobbe med høyteknologi i et utviklende og spennende arbeidsmiljø med faglige utfordringer. Vi har bruk for deg som er motivert til å arbeide bå…

Veien til soldatens hjerte er via magen 

Forsvaret

KNM Harald Haarfagre er nå på jakt etter en ny kokk til vårt kjøkken. Vi søker deg som er serviceinnstilt og positiv, og som ønsker en jobb i et hektisk og godt arbeidsmiljø. Har du i tillegg fagbrev som kokk/institusjonskokk eller tilsvarende, kan du være den vi leter etter. Du vil primært ha arbeidssted KNM Harald Haarfagre på Madla, men også delt i perio…

Veien til soldatens hjerte går gjennom magen 

Forsvaret

KNM Harald Haarfagre er nå på utkikk etter deg som ønsker å jobbe som hjelpearbeider ved vårt kjøkken. Vi ser deg som er serviceinnstilt og positiv, og som trives med å jobbe i et godt og til tider travelt arbeidsmiljø. Har du i tillegg relevant erfaring fra institusjonskjøkken, restaurant, kantine eller tilsvarende, kan du være den vi ser etter. Du vil pr…

Er du vår nye mekaniker? 

Forsvaret

FLO Forsvarets verksted Ramsund er på jakt etter en selvstendig og initiativrik mekaniker til vårt verksted. Har du fagbrev som motormekaniker eller industrimekaniker, er det kanskje deg vi søker til vårt verksted. Vår avdeling driver vedlikehold, nyinstallasjon, modifikasjoner og reparasjoner på primært Forsvarets materiell.  Vårt verksted er lokalisert i …

Er du vår nye sveiser, platearbeider eller industrirørlegger? 

Forsvaret

FLO Forsvarets verksted Ramsund er på jakt etter en selvstendig og initiativrik sveiser til vårt verksted. Har du fagbrev som sveiser, platearbeider eller industrirørlegger, er det kanskje deg vi søker til vårt verksted. Vår avdeling driver vedlikehold, nyinstallasjon, modifikasjoner og reparasjoner på primært Forsvarets materiell.  Vårt verksted er lokalis…

Medarbeider redningsmateriell

Forsvaret

FLO Forsvarets verksted Ramsund er på jakt etter en selvstendig og initiativrik medarbeider til vårt verksted. Har du erfaring med reparasjon og vedlikehold av redningsmateriell, er det kanskje deg vi søker til vårt verksted. Vår avdeling driver vedlikehold, nyinstallasjon, modifikasjoner og reparasjoner på primært Forsvarets materiell. Vårt verksted er lok…

Savner du Forsvaret og ønsker nye utfordringer?

Forsvaret

Vi søker en engasjert hovedinstruktør innen tårnsystemer. Som ansatt hos oss vil du jobbe i et skole og fagmiljø som leverer utdanning til hele Forsvaret. Det er stort fokus på samarbeid og formidling av kunnskap, slik at vi kontinuerlig jobber mot best mulig kompetansebygging av teknisk personell. Du vil få utfordrende arbeidsoppgaver med utstrakt kommunik…

Er du vår nye seksjonssjef forsyning?

Forsvaret

Logistikkskolen søker etter seksjonssjef for vår forsyningsseksjon. Logistikk og forsyningstjeneste er i stadig utvikling, og personell i Forsvaret er helt avhengig av kompetanse knyttet til denne funksjonen for å kunne understøtte operasjoner og daglig virke i tjenesten. Logistikkskolen innehar fagkompetanse innen proviant og forpleiningtjeneste, drivstoff…

Savner du Forsvaret og ønsker å jobbe som hovedinstruktør?

Forsvaret

Savner du Forsvaret og ønsker nye utfordringer? Vi søker en engasjert hovedinstruktør innen elektrooptikk og våpen. Som ansatt hos oss vil du jobbe i et skole og fagmiljø som leverer utdanning til hele Forsvaret. Det er stort fokus på samarbeid og formidling av kunnskap, slik at vi kontinuerlig jobber mot best mulig kompetansebygging av teknisk personell. …

Er du vår nye seksjonssjef for forvaltningsseksjonen?

Forsvaret

Logistikkskolen søker etter seksjonssjef for vår forvaltningsseksjon. Logistikkskolen bidrar til effektiv forvaltning i Forsvaret gjennom å levere funksjonsrettet fagkompetanse. SAP/FIF er i stadig utvikling, og personell i Forsvaret er helt avhengig av kompetanse knyttet til denne funksjonen for å kunne understøtte operasjoner og daglig virke i tjenesten. …

Vil du jobbe som utviklingsoffiser hos oss? 

Forsvaret

Logistikkskolen har ledig stilling som utviklingoffiser. Forsvaret skal utvikle et moderne konsept for ivaretakelse av falne i fred, krise og krig. Dette innebærer samarbeid med hele Forsvarssektoren og en rekke sivile instanser blant annet statforvaltere og justis og beredskapsektoren.  Vi ser etter en strukturert og analytisk offiser med stor gjennomføri…

Lyst til å jobbe som CAMO flyingeniør?

Forsvaret

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte militære flyflåter. Når Norge nå kjøper og innfaser nye P-8 overvåkningsfly og maritime helikopter, er det Forsvarsmateriell (FMA) luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem. Disse militære luftfartøyene skal bidra til situasjonsforståelse for politiske og militære myndigheter, samt…

Vil du være med å øke forsvarsevnen til Norge gjennom digitalisering og nytenkning? 

Forsvaret

Vi søker etter en programarkitekt som har lyst til å ha et helhetlig ansvar for arkitektur i program Mime, der du må lede, koordinere og samarbeide med andre arkitekter.   Som en av våre arkitekter vil du jobbe i team med mange dyktige kollegaer der du blir en viktig del av laget som skal bidra til digitaliseringen av forsvarssektoren.  Arbeidssted vil pri…

Vil du bidra med din tekniske kompetanse i Forsvaret?

Forsvaret

Vi har en ledig stilling som seniorkonsulent teknisk støtte for fast tilsetting. Stillingen skal bidra til at Logistikkskolen har tilgang på en moderne og oppdatert teknisk infrastruktur som understøtter skolens behov for opplæringsløsninger for gjennomføring av skolens kursportefølje.  Logistikkskolen har fagansvaret for forsyningstjenesten i Forsvaret. Avd…

Vi ser etter en kokk med stor lidenskap for mat og matlaging

Forsvaret

Er du flink til å lage velsmakende og næringsrik mat? Ved Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) har vi en ledig fast stilling som kokk. Vi søker deg som har stor lidenskap for mat og matlaging og som er interessert å jobbe i et hyggelig arbeidsmiljø på Sessvollmoen. Ved kjøkkenet vårt er vi opptatt av at våre gjester skal få en p…

Vil du bidra til operative undervannsbåter?

Forsvaret

Er du løysingsorientert og positiv til nye utfordringar? Forsvarets verkstader Bergen Ubåtseksjonen er på jakt etter deg som har fagbrev som data-/serviceelektroniker. Ved Forsvarets verkstader Bergen er det over 400 tilsette, og vi vedlikeholder Sjøforsvarets materiell på landsbasis. Vedlikehaldet vårt spenn seg over et vidt spekter av fagfelt frå høgtekno…

Er du maskiningeniør og har lyst til å jobbe med skipstekniske systemer for Forsvaret?

Forsvaret

Er du nøyaktig, metodisk og har god vurderingsevne? Hvis du også har erfaring med skipstekniske systemer kan vi tilby deg en viktig og engasjerende stilling. Vi har tre ledige stillinger som overingeniør maskin innen fagområdene maskin- og hjelpesystemer, hydraulikk og bærekraft og miljø.  Som overingeniør i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter får du anl…

Er du systemorientert og ser at posisjon, navigasjon og tidsangivelse er premissgiver i stadig flere systemer?

Forsvaret

Har du kunnskap om- og interesse for teknologi innenfor fagområdet Posisjonering, Navigasjon og Tidssynkronisering (PNT)? Har du lyst til å jobbe med militær anvendelse av PNT i digitale løsninger og forsterke vårt fagteam?  Da er du vår nye kollega. Din kompetanse må ikke nødvendigvis være dypt fokusert mot konstruksjon og tilvirkning av PNT teknologi el…

Har du kunnskap om radarteknologi og erfaring med anvendelse av dette i ulike systemkonfigurasjoner ? 

Forsvaret

Har du god forståelse for systemtenkning og teknologiske fag ? Har du lyst til å arbeide med, og få ansvaret for systemkonfigurasjoner hvor radarteknologi benyttes til ulike operative formål? Da er du vår nye kollega. Din kompetanse må ikke nødvendigvis være dypt fokusert mot konstruksjon og tilvirkning av radarer i seg selv, ei heller en spesiell type ra…

Har du erfaring med digital infrastruktur og sikker sømløs sammenkopling av informasjons- og kommunikasjonssystemer?

Forsvaret

Forstår du hva informasjonssikkerhet, digital infrastruktur og mellomvare betyr for dagens og fremtidens militære systemer? Har du lyst til å jobbe med digitalisering og standardisering for å oppnå sikker sømløs integrasjon av ulike informasjons- og kommunikasjonssystemer? Da er du vår nye kollega. Din kompetanse må ikke nødvendigvis være dypt fokusert mot …

Utrednings- og kostnadsanalytiker

Forsvaret

Vi søker etter en rådgiver som har god kunnskap om- og interesse for kostnadsanalyse. Du vil få ansvar for å lede og gjennomføre kostnads- og usikkerhetsanalyser, samt beregne levetidskostnader for Forsvarets nye kapasiteter. Stillingen vil rapportere til sjef for Utrednings- og kostnadsanalyseseksjonen og bli en del av et team med flere dyktige rådgivere. …

Vi ser etter deg som setter HMS og arbeidsmiljø i første rekke

Forsvaret

Vi er på jakt etter deg som vil bli vår nye kollega og som setter HMS og godt arbeidsmiljø i første rekke. I stillingen som HMS forvalter vil du være avdelingenes sakkyndige, rådgivende og koordinerende instans innenfor helse, miljø og sikkerhet. I 2. Bataljon og Ingeniørbataljonen er det rundt 300 ansatte og rundt 700 soldater inne til førstegangstjeneste.…

Ønsker du å arbeide innen stort fagfelt hvor du “aldri” blir utlært? Da er dette jobben for deg. 

Forsvaret

Vi søker en overingeniør innenfor fagområdet Taktisk Datalink (TDL) som kan støtte hele spekteret fra planlegging av anskaffelsen via forvaltning og drift til utfasing. Vi tilbyr en variert hverdag hvor du kan jobbe med forvaltning av egne systemkomponenter og understøtte anskaffelser av systemer i Hær, Sjø- og Luft-forsvaret. Være med å kravstille og verif…

Vil du bidra i anskaffelsen og forvaltningen av materiell til Forsvaret?

Forsvaret

Vi søker to overingeniører som er systematiske og resultatorienterte og som skal anskaffe og forvalte forsvarssektorens ingeniørmateriell. Stillingene er organisert under Forsvarsmateriell Landkapasiteter, Landsystemavdelingen, Ingeniørmateriellseksjon. Ingeniørmateriellseksjonen har ansvaret for å ivareta materiellsikkerhet og teknisk understøttelse av fo…