• Bransje
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  986105174
 • Nettside
  Forsvaret
 • Adresser
  Besøksadresse
  Glacisgata 1
  0015  OSLO

Forsvaret

Forsvaret er en mangfoldig arbeidsplass med gode muligheter for karriere og egenutvikling. Som ansatt hos oss blir du en del av et kompetent fagmiljø med ulike yrkesgrupper som jobber sammen hver dag for å forsvare landet vårt.

Ingeniører, kokker, teknikere, økonomer, HR-personell, leger – militære og sivile – er bare noen av yrkesgruppene du finner i Forsvaret.

Mange forsvarsansatte trekker frem følelsen av å bidra til fellesskapet som en positiv ting med å jobbe i Forsvaret. Som ansatt hos oss bidrar du til å sikre norske interesser, slik at landet vårt skal bestå som det er i dag. Det gjelder uansett om du jobber ute i felt, på kontoret, i kantina, verkstedet eller på sykestua.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Senior Risk Manager

Forsvaret

Programorganisasjonen Mime/MAST skal lede, styre og koordinere transformasjonen for å få til den betydelige omstillingen som må til for å realisere Forsvarsdepartementets digitaliserings- og IKT-strategi for forsvarssektoren. Målet for digitaliseringen er å styrke Forsvarets evne til å løse sine oppgaver. Dette skal gjøres ved å legge til rette for mer effek…

Har du erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid og god kunnskap om sikkerhetsloven? 

Forsvaret

Er du en som trives med kompetansedeling og ønsker å være en viktig ressurs for våre prosjektledere? Da kan du være akkurat den personen vi er på jakt etter. I stillingen som prosjektsikkerhetsleder vil du få bred erfaring i å støtte prosjekter med sikkerhetsrådgivning innen forebyggende sikkerhet. Vi tilbyr en spennende og variert arbeidshverdag, der du i …

Er du vår nye Systemingeniør nettverk?

Forsvaret

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR) skal planlegge og gjennomføre CIS-støtteoperasjoner. Levere en helhetlig tjenesteleveranseansvar innen kommunikasjonstjenester, samle fagressurser og sikre evne til å følge teknologiutviklingen.  For ytterligere informasjon om Cyberf…

Er du vår nye Senior systemingeniør nettverk?

Forsvaret

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR) skal planlegge og gjennomføre CIS-støtteoperasjoner. CCR har også ansvar for en helhetlig tjenesteleveranse innen kommunikasjonstjenester. CCR skal samle fagressurser og sikre evne til å følge teknologiutviklingen. For ytterligere in…

Er du sykepleier og ønsker en jobb i Forsvaret?

Forsvaret

For at soldatene våre skal opprettholde stridsevnen er det viktig å forebygge, utrede og behandle skader og sykdom som oppstår. Som sykepleier hos oss jobber du i et team med kompetente sykepleiere, leger og sanitetssoldater. Det er en selvstendig jobb som blant annet innebærer behandling av Forsvarets personell, sanitetsstøtte ved øvelser, seleksjon og ann…

Sjøforsvarsstaben søker rådgiver innen sikkerhet og kvalitet (HMSK) 

Forsvaret

Sjøforsvarstaben ser etter deg som ønsker å jobbe som fagrådgiver innen sikkerhet og kvalitet ved vår Avdeling for Sikkerhet og Kvalitet (ASK). Du vil sammen med våre dyktige medarbeidere gi råd i saker som gjelder sikkerhet (safety) og kvalitetsstyring. Sjøforsvarsstaben støtter Sjef Sjøforsvaret med saksforberedelser og beslutningsgrunnlag knyttet til S…

Vi trenger flere for å ivareta våpen til Forsvarets fly 

Forsvaret

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye F-35 jagerfly, P-8 overvåkningsfly og redningshelikoptre, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, anskaffer og forvalter dem. Teknologiavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er den primær…

Vil du jobbe med mission support til Forsvarets fly? 

Forsvaret

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye F-35 jagerfly, P-8 overvåkningsfly og redningshelikoptre, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, anskaffer og forvalter dem. Teknologiavdelingen i Forsvarsmateriell Luftkapasiteter er den primær…

Bidra i planleggingen av vedlikehald for Forsvarets fartøy?

Forsvaret

Er du god på å koordinere og brenn for utvikling og vedlikehald? Forsvarets verksted har ledig ei stilling som Skipsteknisk plankoordinator og vi ser etter deg som har unik kompetanse og skipsteknisk erfaring. Stillinga er tillagt eit ansvar for utarbeidelse og koordinasjon av planar for gjennomføringen av Hovedoverhaling Fregatt mot interne og eksterne le…

Vil du være med å styrke oss som kulturinstitusjon?

Forsvaret

Forsvarets fellestjenester (FFT) består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av FFT bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer. FFT er leverandør av fellestjenester til Forsvaret innenfor de underlagte avdelingers tjenesteportefølje. Forsvarets musikk (FMUS) er Norges største arbeidsplass for profesjone…

Er du god på ledelse og regnskapskontroll?

Forsvaret

Forsvarets økonomisenter er en meget spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse  innenfor økonomiområdet. Som ansatt ved Forsvarets økonomisenter får du varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter til å videreutvikle din kompetanse innenfor området.   I stillingen som leder for fagseksjonen vil du blant annet ha et faglig overordnet ansvaret for at r…

Er du vår nye industrimekanikar? 

Forsvaret

Er du løysingsorientert og positiv til nye utfordringar i din arbeidskvardag? Forsvarets verkstader i Bergen ynskjer å kome i kontakt med deg som har fagbrev som industrimekanikar, og som har lyst til å jobbe med ubåtar. Ved Forsvarets verkstader Bergen er det over 400 tilsette, og vi vedlikeheld Sjøforsvarets materiell på landsbasis. Vedlikehaldet vårt spe…

Er du vår nye industrimekanikar? 

Forsvaret

Er du løysingsorientert og positiv til nye utfordringar i din arbeidskvardag? Forsvarets verkstader Bergen ynskjer å kome i kontakt med deg som har fagbrev som industrimekanikar, og som har lyst til å jobbe med ubåtar. Ved Forsvarets verkstader Bergen er det over 400 tilsette, og vi vedlikeheld Sjøforsvarets materiell på landsbasis. Vedlikehaldet vårt spenn…

Sykepleier 

Forsvaret

På Luftforsvarets kampbase Evenes, skal det bygges opp en sykestue/Role 1. Her er det fast 100% stilling som sykepleier.  Baseforsvarsbataljon er ansvarlig for levering av sanitetstjenester på Evenes flystasjon. Vår nye sykepleier vil være med å drifte vår sykestue. Vi søker sykepleier med relevant klinisk erfaring. Stillingen er en militær stilling i kate…

Sykepleier - Vikariat

Forsvaret

  På Luftforsvarets kampbase Evenes, skal det bygges opp en sykestue/Role 1. Vi søker en sykepleier til vår vikariatstilling.   Baseforsvarsbataljon er ansvarlig for levering av sanitetstjenester på Evenes flystasjon. Vår nye sykepleier vil være med å drifte vår sykestue. Vi søker sykepleier med relevant klinisk erfaring. Stillingen er en militær stilling i…

Avdelingslege

Forsvaret

På Luftforsvarets kampbase Evenes, skal det bygges opp en sykestue/Role 1. Her er det fast 100% stilling som avdelingslege. Baseforsvarsbataljon er ansvarlig for levering av sanitetstjenester på Evenes flystasjon. Vår nye avdelingslege vil være med på oppbygningsfasen og drift av vår sykestue. Vi søker avdelingslege med relevant klinisk erfaring. Stillinge…

Lege (RBA - 18 timer pr. uke)

Forsvaret

På Luftforsvarets kampbase Evenes, skal det bygges opp en sykestue/Role 1. Her er det fast 100% stilling som lege. Baseforsvarsbataljon er ansvarlig for levering av sanitetstjenester på Evenes flystasjon. Vår nye lege vil være med på oppbygningsfasen og drift av vår sykestue. Vi søker lege med relevant klinisk erfaring. Stillingen er 100% med redusert bunden…

Lege i grenseland 

Forsvaret

Som avdelingslege hos oss får du en selvstendig jobb og ansvar for å lede den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen. Det innebærer blant annet at du vil bidra med medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, og støtte sanitet ved øvelser og ved annen etterspørsel. I tillegg vil du utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og …

Vil du forvalte Blåtind skytefelt for Forsvaret?

Forsvaret

Ønsker du å være medarbeider i Nord-Europas beste klasserom for Forsvaret? Da er Blåtind skytefelt stedet for deg. Som skytefeltbefal ved Blåtind skyte- og øvingsfelt vil du ha ansvar for å klargjøre, drifte og vedlikeholde skytebaner, øvingsfelt og øvingsområder. Vi ser etter deg som har teknisk innsikt, er praktisk anlagt og som er flink til å finne gode …

Ansvarlig redaktør – Forsvarets forum

Forsvaret

Forsvarets forum er Norges største fagmedium om forsvar og sikkerhet. Vi søker nå en faglig sterk ansvarlig redaktør med store ambisjoner for videre utvikling av virksomheten. Mediehuset er inne i en spennende digital vekstfase, og redaksjonen har de siste årene mottatt en rekke priser for sitt arbeid. Redaksjonen har som mål å være den beste og mest relevan…

Vil du jobbe med IKT-anskaffelser til Forsvaret?

Forsvaret

Vi søker nå etter rådgivere til Kontraktsavdelingen i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter.   Avdelingen har blant Norges største anskaffelsesmiljøer på IKT-området, med ca 30 medarbeidere omtrent likt fordelt mellom jurister og medarbeidere med økonomisk eller administrativ bakgrunn. Vår oppgave er å sikre korrekt og hensiktsmessig gjennomføring av anskaffel…

Er du serviceinnstilt, interessert i IT og motiveres av god brukerstøtte? 

Forsvaret

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets avdeling for IKT-tjenester (CIKT) ivaretar sentral drift og modernisering av Forsvarets IKT-tjenester og forvaltningssystemer. CIKT har CYFORs største IKT-miljø, og består av en rekke svært varierende kompetansemiljøer som avhenger av god samhandling. …

Vil du sørge for drift og vedlikehold av skyte- og øvingsfelt på Evje? 

Forsvaret

Vil du forvalte Forsvarets skytebaner på Evje? Kan du løse problemer med målmateriell og håndtere oppdukkende behov for støtte i avdelinger? Ønsker du i tillegg å jobbe mye utendørs i flott natur? Som driftstekniker vil du samarbeide med ulike aktører ettersom vi har flere brukere av våre skyte - og øvingsfelt. Vi ser derfor etter deg som en omgjengelig i t…

Ønsker du en spennende lederstilling som skal lede og utvikle vårt arbeid med HR og kompetanse?

Forsvaret

Forsvarsstaben (FST) har på vegne av Forsvarssjefen (FSJ) utøvende myndighet for å lede og styre Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, og at mål og resultater blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar for eksempel innen IKT, investeringer, modernisering og effektivis…

Har du solid ledererfaring og ønsker en spennende lederstilling innen teknologi og IKT?

Forsvaret

Forsvarsstaben (FST) har på vegne av Forsvarssjefen (FSJ) utøvende myndighet for å lede og styre Forsvaret. FST skal sørge for at oppdrag blir gitt helhetlig til ansvarlige sjefer i Forsvaret, og at mål og resultat blir fulgt opp. Forsvarssjefen har i enkelte sammenhenger også sektoransvar for eksempel innen IKT, investeringer, modernisering og effektiviseri…

Ønsker du å jobbe som vernepliktig akademisk jurist i Forsvaret?

Forsvaret

Har du lyst på et spennende år hvor du i tillegg til juss får utfordret deg selv, får utdanning innen lederskap og lærer mer om hvordan Forsvaret trygger og sikrer Norge? Da bør du søke! Forsvaret trenger både nyutdannede jurister og jurister med noen års erfaring. Vi tilbyr nå muligheten til å tjenestegjøre i militær stilling som vernepliktig akademiker, j…

Vil du glede andre med sunn og god mat?

Forsvaret

Har du fagbrev som kokk og erfaring fra storkjøkken eller institusjonskjøkken? Ser du deg om etter nye utfordringer? Ønsker du å bli en del av vårt gode arbeidsmiljø ved kjøkkenet på Trondenes leir? Er du også opptatt av å yte god service, er fleksibel og jobber godt sammen med andre? Hos oss får du en familievennlig jobb med gode og ordnede arbeidsforhold…

Mekaniker ved Bjugn forhåndslager

Forsvaret

Er du vår nye mekaniker på amerikansk militært materiell? Som mekaniker vil du jobbe på verkstedet ved Bjugn lager. Lageret ligger på Botngård i Ørland kommune og er en del av MEB-seksjonen i Regional Logistikkledelse Midt (RLL M). MEB-seksjon har ansvaret for å ivareta Norges forpliktelser når det gjelder å vedlikeholde og ivareta US Marines (USMC) sitt ma…

Tykkjer du torpedoar er fagleg spanande?

Forsvaret

Forsvarets verkstader Bergen er på jakt etter deg som har eit ønske om å bidra med din kunnskap og kompetanse for å heve vårt arbeid innan vedlikehald av Forsvarets fartøy og system. I dag er vi 14 tilsette ved Torpedoverkstadet, og vi gjer mekanisk og elektrisk vedlikehald på torpedoar tilhøyrande Sjøforsvarets fartøy. Vi søkjer etter deg som er dedikert o…

Veien til soldatens hjerte går gjennom magen 

Forsvaret

KNM Harald Haarfagre er nå på utkikk etter deg som ønsker å jobbe som hjelpearbeider ved vårt kjøkken. Vi ser deg som er serviceinnstilt og positiv, og som trives med å jobbe i et godt og til tider travelt arbeidsmiljø. Har du i tillegg relevant erfaring fra institusjonskjøkken, restaurant, kantine eller tilsvarende, kan du være den vi ser etter. Du vil pr…

Ønsker du å jobbe med elektronikk og samband?

Forsvaret

Har du relevant fagbrev og kan tenke deg en spennende jobb innen elektronikk og samband? Bjerkvik Tekniske Verksted (BTV) er det største tekniske verkstedet på landsiden i Forsvaret. Ansatte ved verkstedet innehar høy og komplementær kompetanse som dekker flere fagfelt Elektronikkseksjonen ved BTV vedlikeholder og utvikler Forsvarets kommunikasjons- og våpe…

Områdesjef Molde Heimevernsområde

Forsvaret

En spennende og utfordrende lederstilling i en godt etablert heimevernsavdeling. Områdesjefen vil ha en sentral rolle i videreutviklingen, treningen og beredskap ved en av våre viktigste bysentre. Personell til dette området rekrutteres hovedsakelig fra Molde og fra nærliggende kommuner. Kvalifikasjoner: Stillingen er en deltidsstilling (verv) tillagt kapte…

"Høyest opp i nord, der landet sør seg svinger"

Forsvaret

"Høyest opp i nord der landet sør seg svinger, der Varangerfjorden bred går inn mot vest, ligger der ei bygd hvis navn så liflig klinger, det er Sør-Varanger som meg huer best."  Dette er starten på Sør-Varanger sangen. Vil du bli med på resten? Ønsker du å jobbe som kokk ved vårt kjøkken på Høybuktmoen? Vi ser etter deg som har fagbrev som kokk eller inst…

Er du vår nye senioranalytiker med erfaring fra teknisk og offensiv sikkerhet?

Forsvaret

Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter (CSS) har ledig fast stilling som Senioranalytiker cybersikkerhet. Stillingen skal styrke avdelingens evne til å utføre sårbarhetsundersøkelser i Forsvarets informasjonsinfrastruktur samt støtte ved håndtering av cyberrelaterte hendelser og gjennomføring av defensive cyberoperasjoner. Hovedansvaret for stillingen vil væ…

Vil du bidra til å videreutvikle Forsvarets cyberkapasiteter?

Forsvaret

Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter (CSS) har ledig fast stilling som Seniorrådgiver cybersikkerhet. Stillingen skal styrke avdelingens evne til å videreutvikle Forsvarets cyberkapasiteter. Hovedansvaret i stillingen vil være å koordinere og følge opp avdelingens behov innenfor cybersikkerhet, i tillegg til å utvikle og implementere verktøy innen fagfelte…

Er du en strategisk kommunikatør med god penn? Bare å lese videre!

Forsvaret

Vi gleder oss til å jobbe sammen med nettopp deg. Du er en engasjert og initiativrik kommunikatør med sans for god historiefortelling og smart kommunikasjon. Som senior kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell får du muligheten til å jobbe med svært varierte arbeidsoppgaver og prosjekter. Du behersker bredden i kommunikasjonsfaget og liker å ha mange bal…

Er du Hærens nye kokk?

Forsvaret

Er du flink til å lage velsmakende og næringsrik mat? Har du fagbrev som kokk? Synes du det er viktig å yte god service? Trenregimentet Hæren sitt kjøkken på Setermoen ser etter deg som er opptatt av at våre gjester skal få en positiv opplevelse av vår forpleining, og at matsalen skal være et godt møtested. Forsvaret ble kåret til statens beste lærebedrift …

Senior saksbehandler

Forsvaret

Vi har ledig tre faste stillinger som senior saksbehandler innen disse fagområdene: forpleining, medisinsk utstyr og teknisk utstyr  Med en variert hverdag som spenner seg fra daglig oppfølging av materiell til kravstilling opp mot rammeavtaler og prosjekter i tillegg til opplæring av nytt personell vil det sjelden bli kjedelig. Vi er en seksjon med høyt ak…

Teknisk saksbehandler innen proviant og forpleining i forsvarssektoren

Forsvaret

Med ansvar for vår portefølje innen proviant og forpleining vil du få ansvar og mulighet til å forme deler av  hverdag rundt egne arbeidsoppgaver som varierer fra daglig oppfølging av materiell til kravstilling opp mot rammeavtaler og prosjekter. Vi er en seksjon med høyt aktivitetsnivå og stor variasjon i arbeidsoppgaver og ansvarsområder hvor vi søker å h…

Er du nyutdannet økonom innenfor revisjon eller regnskap? Unik stilling innenfor økonomisk analyse med mye leverandørkontakt

Forsvaret

Er du på jakt etter en økonomistilling hvor du får fordype deg i analyse, revisjon og økonomi, samtidig som du har utbredt kontakt med leverandørene? Vi søker etter deg som vil jobbe med kostnadsanalyse, revisjon og kostnadskontroll av Norges største forsvarsleverandører. Som kontraktrevisor hos oss får du være med ut til leverandørene, og opparbeide deg br…

Vil du være Hærstabens sikkerhetsleder?

Forsvaret

Hærstaben ser nå etter deg som vil lede den forebyggende sikkerhetstjenesten i Hærstaben. Som sikkerhetsleder vil du blant annet gi råd og behandle sikkerhetsrelaterte saker. Du vil støtte plan- og beslutningsprosesser i Hærstaben og være ansvarlig for forvaltning av elektroniske sikringssystemer. Som en del av Stabsavdelingen vil du ha en viktig rolle i ar…

Sjøforsvarets kystvaktstasjon Sortland søker kokk

Forsvaret

Er du vår nye kollega? Kystvakten søker deg som er serviceinnstilt og positiv, og som ønsker en jobb i et hektisk og godt arbeidsmiljø. Har du i tillegg fagbrev som kokk/institusjonskokk, kan du være den vi leter etter. Som vår nye kokk blir du en del av Kystvaktstaben, og din faste arbeidsplass blir på hovedkvarteret på Sortland. Vi ser etter deg som vet s…

Produksjonsleder landmateriell

Forsvaret

Vi søker etter deg som evner å se sammenhengene mellom mennesker, materiellbehov, teknologiutvikling og produksjon:  Du er en tydelig, strukturert og analytisk person med kunnskap om og interesse for å bidra til at forsvarssektorens materiell anskaffes og forvaltes på en best mulig måte. Du koordinerer avdelingens ressurser for best mulig effektiv og bærek…

Evner du å se sammenhengene mellom mennesker, materiellbehov, teknologiutvikling og produksjon?

Forsvaret

Vi søker etter deg som evner å se sammenhengene mellom mennesker, materiellbehov, teknologiutvikling og produksjon: Du er en tydelig, strukturert og analytisk person med kunnskap om og interesse for å bidra til at forsvarssektorens materiell anskaffes og forvaltes på en best mulig måte.  Du koordinerer avdelingens ressurser for best mulig effektiv og bærek…

Vil du å bidra med å gi juridiske- og kommersiell råd i Forsvaret?

Forsvaret

Det er nå ledig en spennende stilling som seniorrådgiver i FLO Strategiske Anskaffelser Kategori Vedlikehold. Avdelingen har hovedansvar for å inngå og forvalte rammeavtaler og kontrakter for å understøtte og drifte Forsvarets kampsystemer.   En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Vi ser etter deg som ønsker å bidra i et viktig samfunnsoppdrag og verne…

Vil du bli med på ei ubåtreise?

Forsvaret

Forsvarets verkstader Bergen er på jakt etter deg som har eit brennande ynskje om å bidra med din kunnskap til å utvikle ubåtverkstadet på Laksevåg. Vi ser for oss at du har skikkeleg lyst til å bli ein del av ein unik og spanande arbeidsplass og at du tykkjer det høyres spanande ut at du skal få være med på reisa mot eit nytt ubåtanlegg på Haakonsvern.  Vi…

Er du glad i motorar?

Forsvaret

Forsvarets verkstader Romerike er på jakt etter deg som har eit brennande ynskje om å bidra med din kunnskap og kompetanse til å heve vårt arbeid innan vedlikehald av Forsvarets kjøretøy. Vi ser for oss at du har skikkeleg lyst til å bli ein del av ein unik og spanande arbeidsplass og at du vil føle stolthet av å bidra til eit viktig arbeid i Forsvaret. I d…

Er du opptatt av kvalitet?

Forsvaret

Er du ein praktikar som likar å analysere? Vi er på jakt etter deg som vil bli vår nye kollega som set kvalitet i første rekke. I stillinga som kvalitetsleiar vil du være avdelinga sin ansvarlege innan kvalitet og kvalitetsforbedringar. Ved Forsvarets verkstader Romerike er det over 100 tilsette, og vi vedlikeheld Forsvarets materiell. Vedlikehaldet vårt b…

Vil du være med og lede kjøkkenet  ved Garnisonen i Sør-Varanger? 

Forsvaret

Er du på utkikk etter nye utfordringer? Ønsker du å være med og forme din egen arbeidsplass? Har du fagbrev som institusjonskokk eller tilsvarende? Kan du i tillegg lede et skift på en faglig god måte? Høres dette interessant ut kan vi tilby deg gode og ordnede arbeidsforhold, en familievennlig jobb med arbeid hver tredje helg og konkurransedyktig lønn. Hos…

Overingeniør innen sensor og simulatorsystemer for landsystemer

Forsvaret

Er du dyktig innen noen av fagfeltene elektrooptikk, elektronikk eller data, og forstår at det er menneskene som skaper resultatene?  Da søker vi etter deg som har kunnskap om og interesse for spesielt elektrooptikk i relasjon til helhetlig leveranse av landsystemer. Vi ser etter en motivert, strukturert og analytisk overingeniør som kan bekle rollen som tek…