Detaljer

 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  29.11.2020
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3248970
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Enhetsleder

Trondheim kommune har ledig en fast 100 prosent stilling som enhetsleder ved Sentrum barnehager.

Sentrum barnehager består av husene Voldsminde barnehage og Nedre Elvehavn barnehage. Barnehagen har i dag plass til  80 barn. 

Enhetens visjon er: SENTRUM BARNEHAGER - MIDT I BLINKEN!
Hovedmålene for dette er konkret jobbing med: SPRÅK – LEK – Å VÆRE EN VENN OG Å FÅ EN VENN. 
Gjennom arbeidet ønsker barnehagen å kunne bli en positiv del av barnas barndomsminner.

Sentrum barnehager følger intensjonen fra Rammeplanen for barnehagen, om å skape ”Den gode barndom”. Dette vil vi gjøre gjennom hverdagsaktiviteter, konfliktløsning, glede og humor, varme og omsorg, kreativitet, verdier og holdninger, pluss normer og regler.

Læringen skal først og fremst foregå i lek og sosial samhandling med andre barn og voksne.
Under jobbingen med barna er det ikke resultatet, men prosessene som vektlegges, og de skal være lekpreget. Her ligger også utfordringen for personalet.

Strategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet i Trondheim kommune. Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Barndommen er umistelig. Trondheim kommune ønsker fremoverlente og visjonære barnehageledere som jobber for å skape spennende, utviklende og  trygge hverdager for alle barn. Barns egne erfaringer skal prege tjenestetilbudet vårt, og dette krever ansatte og ledere som aktivt leter etter spor av barns opplevelser og benytter dem i utviklingen av barnehagene våre. 

Lederteamet består i dag av enhetsleder og fagleder. 

Enhetsleder rapporterer til kommunalsjef barnehage.  

Arbeidsoppgaver
 • Ledelse av lærings- og utviklingsprosesser.
 • Samspill med barn, foresatte og ansatte.
 • Tverrfaglig samarbeid om barns oppvekst og utvikling.
 • Personalledelse og arbeidsmiljøutvikling.
 • Aktiv bidragsyter i trepartssamarbeidet.
 • Endrings- og organisasjonsutvikling.
 • Strategisk ledelse og planlegging.
 • Forvaltning, økonomistyring og resultatkontroll
 • Operasjonalisering av kommunens bærekraftsmål

Ledere er forpliktet på fastsatte, generelle lederkrav og inngår årlige enhets- og utviklingsavtaler med kommunalsjefen. Stillingen som enhetsleder innebærer stort ansvar og stiller krav til selvstendighet.  Det forventes at enhetsleder bidrar i utviklingen av barnehagetilbudet i Trondheim. 

Kvalifikasjoner
 • For stillingen kreves førskolelærer-/barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnehagefaglig kompetanse.
 • Ledererfaring fra barnehage er nødvendig og lederutdanning ønskelig.
Personlige egenskaper

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent.

Vi ønsker en engasjert leder som:

 • Forstår betydningen av medvirkning og samskaping med ansatte, barna, foreldre og nærmiljø for å skape sterke barnefellesskap.
 • Legger til rette for åpne dialoger og nettverksarbeid til beste for barn og barns oppvekst.
 • Aktivt legger til rette for delaktighet og faglig fokus også utover egen enhet.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

En utviklingsorientert organisasjon med:

 • Innflytelse i strategiske diskusjoner og tjenesteutvikling.
 • Introduksjonsprogram for nytilsatte og lederutviklingsprogram.
 • Deltakelse i bydel baserte ledernettverk.
 • Lederstøtte fra fagstab, interne tjenester og tverrfaglige team.
 • Tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester for barn og unge.
 • Stor selvstendighet og myndighet.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Det gis gode muligheter for faglig og personlig utvikling.