• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3947870
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Engasjement prosjektmedarbeider 100% stilling i ett år

Bergen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Engasjement prosjektmedarbeider 100% stilling i ett år ved Øvingsarena Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie

Etat for Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten er delt inn i fire byområder, to by-omfattende enheter og et Kunnskapssenter. Øvingsarena er organisert som en avdeling i Kunnskapssenteret. 

Vil du være med på å realisere og drifte en tverrfaglig øvingsarena for alle medarbeidere i Etat for barn og familie? 


Vi søker en engasjert, nytenkende og faglig sterk medarbeider til prosjektet «Realisering og drift av øvingsarena i Etat for barn og familie». Stillingen lyses ut som engasjement, da prosjektet fortsatt er under utprøving. Øvingsarena er forankret i planen Bergens barn – byens fremtid, som et av flere strategiske virkemidler. Målet med prosjektet er å etablere en fast øvingsarena som et verktøy for medarbeidere på alle nivå i organisasjonen, til å utvikle sin faglighet og yte best mulig tjenester til barn og familier. Forprosjektet er nå avsluttet og det foreligger rapport som hovedprosjektet bygger videre på. Vi har startet pilot ifht øving og vi er i ferd med å konkretisere driften ytterligere.
Vi har et høyt ambisjons- og aktivitetsnivå og har behov for en medarbeider som skal arbeide tett sammen med avdelingsleder for Øvingsarena med å iverksette og levere i henhold til etatens mål for Øvingsarena.
Planlagt oppstart: September 2021

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og drifte en fleksibel øvingsarena i forlengelse av det gjennomførte forprosjektet. Organisere praksisnær og nyttig øving i et trygt og godt lærings- og øvingsmiljø, hvor en legger til grunn et kunnskapssyn som bygger på innsikt fra brukere, forskning og medarbeidere.
 • Fremme øving som virkemiddel og verktøy i organisasjonen ved å markedsføre øvingsarenaen
 • Assistere avdelingsleder i utviklingsoppgaver knyttet til etablering av Øvingsarena etter Bergen kommune sine verdier, strategi og aktuell prosjektmetodikk
 • Administrasjon og logistikk knyttet til øvingsforløp for medarbeidere i etatens ulike avdelinger
 • Bistå med prosessledelse og fasilitere øving i etaten.
 • Bidra til kommunikasjon, informasjon og samhandling internt og eksternt
 • Administrativt arbeid knyttet til ulike driftsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelornivå eller høyere
 • Det er ønskelig med erfaring som prosjektleder innen utviklingsprosjekter
 • Ønskelig med noe kunnskap om endringsledelse
 • Kompetanse og/eller erfaring fra koordinering og tverrfaglig samarbeid innen helse- og sosialfeltet vil være en fordel
 • Erfaring med utvikling av kurs, undervisning, prosessledelse, trening eller øving
 • Ønskelig med kjennskap til brukerreiser, tjenestedesign, forbedringsmetodikk, og digitalisering

Personlige egenskaper:

 • Gode planleggingsevner, løsnings- og leveranseorientert
 • Systematisk og strukturert med god ordenssans
 • Innovativ, engasjert, nysgjerrig og oppdatert på nye trender innen feltet
 • God relasjons kompetanse, en nettverksbygger
 • Initiativrik og ansvarsfull med evne til å arbeide selvstendig
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på ulike nivå i organisasjoner
 • Kunne håndtere komplekse prosesser og problemstillinger
 • Evnen til å formidle mål og status i ulike sammenhenger og motivere ulike samarbeidspartnere
 • Løsningsorientert tilnærming * Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å bidra i et innovativt og nytenkende miljø
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere og godt sosialt miljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter kommunens regulativ
 • Gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger 
 • Bedriftsidrettslag 

 
 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  17.08.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3947870
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune