• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4090901
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Einingsleiar for bemanningssenteret

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på ei spennande utfordring?

Sunnfjord kommune, sektor omsorg, skal etablere, utvikle og drifte ei heilt ny eining - eit Bemanningssenter. Vi søker etter ein einingsleiar til å gjere dette arbeidet.

Bemanningssenteret skal være ei eining som tilbyr kompetanse og arbeidskraft ved fråvær i einingane. I første omgang startar vi med einingane i omsorgssektoren. Eininga skal ha kompetanse på lov og avtaleverk knytt til turnus/arbeidsplanar, og ha gode kunnskapar på vårt ressursprogram (RS).

Du vil verte  ein del av ei drivande kjekk og kunnskapsrik leiargruppe.

Arbeidsoppgåver:
 • ansvar for tenestekvalitet, økonomi, personale, og helse, miljø og tryggleik
 • være med å leie og utvikle avdelinga og medarbeidarar i tråd med Sunnfjord kommune sine målsettingar og retningslinjer
 • sikre gode og kostnadseffektive tenester og ressursutnytting innan tildelte økonomiske rammer
 • sikre rett kompetanse i eininga
 • sjå ressursar og behov på tvers av einingane i omsorg
 • utvikling og forbetring av rutinar i samarbeid med einingane i omsorg
 • systemansvarleg/superbrukar for ressursprogrammet RS
 • rettleiing i lov og avtaleverk, knytt til turnusplanarbeid
 • andre oppgåver kan komme til

Det kan bli aktuelt etter kvart å bygge ut eininga slik at den og tilbyr kompetanse og arbeidskraft til både skule- og barnehagesektoren.

Vi vil ha deg som har:
 • relevant høgare utdanning innan området leiing og administrasjon eller liknande 
 • leiarerfaring
 • god økonomiforståing og erfaring
 • gode norsk kunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • IT kompetanse

Relevant leiarerfaring kan kompensere for manglande leiarutdanning.

Og har desse personlege eigenskapane:
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibel, kreativ, nytenkjande og løysingsorientert
 • evne til å skape samhald og eit godt arbeidsmiljø
 • stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Kva tilbyr vi:
 • gode utviklingsmoglegheiter
 • engasjert leiargruppe
 • god samhandling
 • tillit, mykje ansvar og nødvendig myndigheit
 • god og tilstadeverande leiing
 • ein arbeidsplass du kan vere stolt av
 • leiaravtale som tydeleggjer forventningar til stillinga
 • gode løns-, pensjons- og forsikringsordningar
Om arbeidsplassen:

Sunnfjord kommune har etablert omsorgstenester i sentrumsområda, Førde, Naustdal, Sande og Skei. Tenesteområda er institusjon, heimetenester, bu- og miljøteneste og butiltak psykisk helse. Vi har spesialiserte tenester innan rehabilitering og korttidseining.
Som tilsett i Sunnfjord kommune identifiserar du deg med våre verdiar; engasjert, inkluderande og nær.


Verkar dette interessant? Ta kontakt for ein uforpliktande samtale med kommunalsjef omsorg Kirstin Bruland. Telefonnr. 57 72 20 00

Du må søke elektronisk

 

Velkommen som søkar!

 
 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  25.09.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4090901
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune