Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Eiendom - renholder

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Innlandet fylkeskommune har ledig 100% fast stilling som renholder i Seksjon forvaltning på Eiendomsavdelingen for tiltredelse 1. februar 2023. Arbeidssted vil være på Hamar.

Om enheten

Stillingen er organisert i seksjon forvaltning på Eiendomsavdelingen. Seksjonen har i dag 21 ansatte og dekker mange ulike fagområder som dokumentasjon, tegning, kontrakt, økonomi, renhold, kantine, saksforberedelser osv.

Seksjon forvaltning har blant annet ansvaret for:

 • forvaltning av eiendomsporteføljen
 • kantine i sentraladministrasjonen
 • renhold i sentraladministrasjonen
 • renholdsrådgivning
 • areal og tegning

Vi søker deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har motivasjon og tar initiativ
 • er fleksibel, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • har evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • et nettverk av gode og dyktige kollegaer hvor hjelp og støtte aldri er langt unna
 • et aktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • snarlig tiltredelse
 • arbeidssted Hamar 

Arbeidsoppgaver

 • profesjonelt daglig renhold av kontorer og fellesarealer i sentraladministrasjonen. 
 • periodisk renhold av de samme lokalene

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev eller vilje til å starte på fagbrev i løpet av første 12 mnd.
 • relevant erfaring fra moderne, profesjonelt renhold
 • gode muntlige norskkunnskaper
 • god kjennskap til bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.