• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4143186
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune

Brannkonstabel/Røykdykker 4 stk. 4,20 % fast stilling– Øygarden brann og redning KF

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden brann og redning KF (ØBR) er eit kommunalt føretak. Føretaket har eiga styre som rapporterer direkte til kommunestyret. ØBR er inndelt i ei administrasjonsavdeling, beredskapsavdeling og førebyggjande avdeling. Hovudbrannstasjonen ligg på Ågotnes. Her held også førebyggjande avdeling til. Føretaket har om lag 70 heil- og deltidstilsette.

Øygarden brann og redning KF (ØBR) har ledig 4 stillingar som brannkonstabel. Dei ledige stillingane skal innplasserast i fast vaktberedskap med 2 i kvar av stasjonane, Dalsneset brannstasjon på Blomøy/naturgassparken, og Ågotnes brannstasjon ved CCB-base.

Dalsneset og Ågotnes brannstasjonar har mannskap i deltidsstillingar (heimevakt) og har kvar ca. 115 oppdrag pr. år

 

Om avdelinga:

ØBR si beredskapsavdeling har til saman 60 personar som ivaretek brann og redningsberedskapen i Øygarden kommune. Mannskapa er fordelt på 3 brannstasjonar. Avdelinga har 3 heiltidsstillingar. Beredskapen er ivareteken med deltidsmannskap heimevaktordning. 

Arbeidsoppgåver:

 • Brannkonstabel/Røykdykkar/sjåfør – skal delta i ØBR sin beredskap mot brann, ulykker og anna som brann og redningsvesenet vert kalla ut for å handtere
 • Dei tilsette må vere i stand til å utføre røykdykking, vere sjåfør på køyretøy og båtar vi disponerer
 • Brannkonstabel må være aktiv i eigen kompetansebygging. Dersom den som vert tilsett ikkje har den formalkompetanse det er krav om for å inneha stillinga, pliktar vedkomande å delta på den opplæringa som er naudsynt

Kvalifikasjonar: 

Søkjar må:

 • Ha god helse og vandel ihht krav i "røykdykkerveiledningen". Legeattest som stadfestar dette og bestått fysisk test er vilkår før tilsetting
 • Inneha bilsertifikat kl.C, eller for eigen kostnad tilegne seg dette innafor prøvetid på 6 mnd.
 • Kunne delta i opptil heil vekevakt i 4-delt turnus
 • I vaktperiode kunne stille på brannstasjonen innen 5 minutt etter alarm

 Ønskjeleg med:

 • Kompetanse i tråd med «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen»  § 7-3 eller påbegynt utdanning ihht denne
 • Kode 160 (utrykkingskjørekompetanse)
 • Erfaring med yrkesbåt/maritimt virke
 • Fagbrev eller teknisk utdannelse
 • Anna beredskapsrelatert utdanning

Personlege eigenskapar:

 • Samfunnsengasjert og beredskapsorientert
 • Evne og vilje til å yte sitt beste under stress og evne til å jobbe i team
 • God trenings og øvingsmentalitet i forhold til oppgavene som kan komme

Anna: 

 • Vi har vaktordning i normalt 4-delt vakt
 • Stillingane rapporterer til seksjonsleiar beredskap deltidsstyrke
 • Stillingane er knytta til faste vaktlag og vaktordning i 4-delt turnus basert på heimevakt
 • Vaktlengde vert fastsett individuelt etter avtale og innafor gjeldande vaktturnus

 Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
 • Lønn som brannkonstabel/fagarbeidar for tida frå kr 371.200,- til 446.000,- avhengig av lønsansiennitet

 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

 
 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2021
 • Sted:
  STRAUME
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  STRAUME
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4143186
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune