• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  922530890
 • Antall ansatte
  4392
 • Opprettet år
  2019
 • Adresser
  Foldnesvegen 1
  5354  STRAUME

Øygarden kommune oppføring hos:

Øygarden kommune

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeidar 75% fast , Straume bu og servicesenter

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du helsefagarbeidar og vil jobbe i eit triveleg og godt arbeidsmiljø med spennande og varierte oppgåver?   Om avdelinga: Straume bu og servicesenter er eit unikt og levande senter lokalisert sentralt på Straume. Vi har ein flott personalgruppe som saman gjer sitt beste for at våre bebuarar skal få vere aktiv, oppleve tryggleik og meistring. På sent…

Ferievikarar 2024 - Helse og velferd

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Vil du vera med på laget vårt i sommar og gje gode tenester til  brukarane våre?  Dette er ein sommarjobb der du kan utgjera ein forskjell i kvardagen til dei som treng våre tenester. Om du kan gje oss av di arbeidsglede, engasjement og vilje til å lære nytt, set vi pris på det. Du vil få verdifull arbeidserfaring og kjennskap til arbeid innan helse og …

Helsesekretær 70% fast stilling.

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skogsskiftet legekontor søkjer ny helsesekretær i 70% fast stilling. På vårt legekontor er det 7 fastlegar og 1 lis-lege. Du finn oss i store og lyse lokalar i Helsehuset i Skogsvåg. Kontoret driftast av Øygarden kommune. Arbeidsoppgåver: Resepsjonsarbeid med bla telefonbetjening, timebestillingar, postbehandling og skanning. Laboratoriearbeid med…

Sommarjobb for ungdom mellom 16 - 18 år

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sommaren 2024 får 17 ungdommar i alderen 16 - 18 år moglegheit til å bidra til aktivitet og livsglede i Øygarden kommune sine omsorgsplassar. Erfaring frå tidlegare år viser at  sommarjobb for ungdom er populært både blant ungdommane  og i omsorgstenesta. Dei som får sommarjobb vil jobbe på topp av den ordinære bemanninga. Typiske oppgåver kan være å f…

Helsefagarbeidar 52% fast natt, Straume bu og servicesenter

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du helsefagarbeidar og vil jobbe i eit triveleg og godt arbeidsmiljø med spennande og varierte oppgåver? Straume bu og servicesenter er eit unikt og levande senter lokalisert sentralt på Straume. Vi har ein flott personalgruppe som saman gjer sitt beste for at våre bebuarar skal få vere aktiv, oppleve tryggleik og meistring. På senteret jobbar det sju…

Fagarbeidar 50% vikariat

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 400 innbyggjarar og 2 800 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknolo…

Matrikkelførar (bygg) 100% vikariat

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknolo…

Einingsleiar 100% vikariat

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Leirstaden Barnehage er ein barnehage med 5 avdelingar sentralt på Foldnes, få minuttar unna kommunesenteret på Straume. Vi er ein kulturbarnehage og i år har vi satsingsområde «Kystkultur» der vi er i startfasen av eit samarbeid med «Fremtidshavet». Vi har òg eit godt samarbeid med kulturskulen og tilbyr i år dans, der det er lagt fokus på tema vi jobbar…

Lærarstillingar ved ungdomsskulane i Øygarden kommune skuleåret 2024/2025

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Øygarden kommune har 20 grunnskular, fordelt på 16 barneskular og 4 ungdomsskular. I tillegg kjem vaksenopplæringa og morsmålsopplæring/ tospråkleg faglærarar. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medar…

Lærarstillingar ved barneskulane i Øygarden kommune skuleåret 2024/2025

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Øygarden kommune har 20 grunnskular, fordelt på 16 barneskular og 4 ungdomsskular. I tillegg kjem vaksenopplæringa og morsmålsopplæring/ tospråkleg faglærarar. Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medar…

Lærling i ernæringskokkfaget

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Øygarden kommune har vi trygge og gode arbeidsstader. Lærlingane våre får variert og god opplæring, dyktige rettleiarar, nettverksmøte og fagdagar.   Arbeidsoppgåver: • Legge til rette, planlegge, lage måltid m.m. i tråd med læreplan for ernæringskokkfaget Kvalifikasjonar: Det krevjast: • Fullført og godkjent eksamen VG1, restaurant- og ma…

Lærling i helsearbeidarfaget

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Øygarden kommune har vi trygge og gode arbeidsstader. Lærlingane våre får variert og god opplæring, dyktige rettleiarar, nettverksmøte og fagdagar.   Arbeidsoppgåver: • Helsefaglegeoppgåver som pleie, stell, aktivisering og sosialisering Kvalifikasjonar: Det krevjast: Fullført og godkjent eksamen VG1, helse og oppvekstfag og VG 2, helsearbe…

Lærling i IT-driftsfaget

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Øygarden kommune har vi trygge og gode arbeidsstader. Lærlingane våre får variert og god opplæring, dyktige rettleiarar, nettverksmøte og fagdagar. Arbeidsoppgåver: Oppgåver i tråd med læreplan for IT-driftsfaget Kvalifikasjonar: Det krevjast: Fullført og godkjent eksamen VG1, Informasjonsteknologi og medieproduksjon og VG2, IT-dri…

Lærling som barne- og ungdomsarbeidar

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Øygarden kommune har vi trygge og gode arbeidsstader. Lærlingane våre får variert og god opplæring, dyktige rettleiarar, nettverksmøte og fagdagar. Arbeidsoppgåver: • Legge til rette, planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitetar med barn/ungdom • Delta aktivt i det daglege arbeidet med barn/ungdom Kvalifikasjonar: Det krevjast: Fullfør…

Sjukepleiar 80% fast stilling

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Er DU vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø på somatisk avdeling ?  Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi arbeidar  tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 – 10 pasientar. Sundheimen h…

Fritidskontakt/ støttekontakt - Helse og velferd

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du tid i kvardagen din og ønskjer å utgjere ein skilnad for nokon? Då ønskjer vi at du sender søknad eller tar kontakt for uforpliktande samtale! Øygarden kommune har behov for fritidskontaktar (støttekontaktar) som kan bidra til at andre får moglegheit til ei meir aktiv og sosial fritid. Det er og behov for time- og helgeavlastarar. Øygarden kommu…