• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  922530890
 • Antall ansatte
  4392
 • Opprettet år
  2019
 • Adresser
  Foldnesvegen 1
  5354  STRAUME

Øygarden kommune oppføring hos:

Øygarden kommune

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeidar, 65% vikariat- Heimetenesta sone nord

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknolo…

PP-rådgjevar 100% fast, PPT

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Pedagogisk psykologisk rådgjevar 100% fast – PPT Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 300 innbyggjarar og 2 800 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert s…

Helsefagarbeidarar, 70% fast natt stilling, Sundheimen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Er du vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 – 10 pasientar. Sundheimen har i hovudsak langtidspasienter med komplekse og samansatte diagnoser. Som he…

Sjukepleiar/vernepeiar til 50% fast stilling, Sundheimen, avd. demens

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer no etter sjukepleiar/vernepleiar til 50 % fast stilling til demensavdelinga på Sundheimen   Om eininga: Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar tverrfagl…

Sjukepleiar 100% fast, Sundheimen avd. demens

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye sjukepleiar på Sundheimen avd. demens    Om eininga: Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet, er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar avde…

Sjukepleiar 80% vikariat natt, Sundheimen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar  tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kva…

Sjukepleiar 50% fast natt, Sundheimen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar  tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kva…

Helsefagarbeidarar, 2x80% og 1x70% fast stilling, Sundheimen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø?  Vi har 3 ledige helsefagarbeidarstillinger på demensavdelinga Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens.. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 – 10 pasientar. Sundheimen har i hovudsak lan…

Helsefagarbeidarar, 85% og 80% fast stilling, Sundheimen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Vi har to ledige helsefagarbeidarstillinger på somatisk avdeling da ein av våre tilsette pensjonerer seg og ein søkjer andre utfordringar. Er du vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens.. Kvar avde…

Spesialrådgjevar/jurist – 2 faste stillingar

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 300 innbyggjarar og 2 800 tilsette. Straume er kommunesenter med kommunedelsenter på Ågotnes, Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kom…

Eigedomssjef, Øygarden kommune

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønskjer du å bli ein del av eit team der framtida i Vestland si nest største kommune vert skapt? I ein kommune som er kjent for å vera framoverlent og utviklingsorientert? Har du leiarerfaring, trivst i eit miljø med høge forventningar, spanande arbeidsoppgåver og i eit samfunn i stor utvikling, er kanskje dette stillinga for deg.  Som Eigedomsjef i Øygar…

Startlåns-rådgjevar 100% fast, Service

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Spel hovudrolla i kommunen sitt startlånsarbeid   Bli vår nye startlåns-rådgjevar Du blir del av eit team som årleg er i kontakt med 600-700 innbyggarar. Du skal gje veiledning og råd for å koma seg inn på bustadmarknaden. Behandle søknadar om startlån etter startlånsforskrifta og finansavtalelova. Ta stilling til refinansieringssøknadar og avdra…

Fastlegeheimlar Skogsskiftet legekontor og Arkaden legesenter

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig 2 fastlegeheimlar i Øygarden kommune. Fastlegeheimel ved Skogsskiftet legekontor. Kontoret held til i moderne og funksjonelle lokale. Ca.30 minuttars kjøretid frå Bergen sentrum. Det er 6 fastlegar og ein LIS1 lege på legekontoret. Flinke og erfarne legesekretærar. Ein nyttar Infodoc journalsystem. Listestorleik er for tida 850 pasientar. List…

Brukarstyrt personleg assistent (BPA) 40% fast, Heimetenesta sone Straume

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Assistent 40% fast stilling BPA,  heimetenesta sone Straume   Vi søkjer etter assistent til kvinne i 30 åra. Ho er sjølv arbeidsleiar og har fleire assistentar. Søkjer bur sentralt i egen leilegheit og treng hjelp til de fleste daglege aktiviteter og gjeremål Det er viktig for søkjer at den som blir tilsett kan ta beskjeder og utføre dei slik sø…

Psykolog, psykologspesialist, 100% vikariat, innan Barn unge og familietenester i Oppvekst

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknolo…

Faste helgestillingar 15-20%, Sundheimen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeidar/sjukepleiar - vernepleiarstudent fast ca 15% - 20 % Sundheimen Er du vår nye medarbeidar i eit spennande, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 300 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsente…

Fritidskontakt/ støttekontakt - Helse og velferd

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune har behov for fleire fritidskontaktar (støttekontaktar) i Helse og velferd som kan bidra til at andre får moglegheit til ei meir aktiv og sosial fritid. Er du ein person som trivast i samspel med andre og ønskjer å utgjere ein skilnad for nokon? Send gjerne ein søknad eller ta kontakt for ein uforpliktande samtale.   Arbeidsoppgåver: …

Sjukepleiar 75% fast, demensavdeling Fjell sjukeheim

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sjukepleiar 75% fast stilling, dement avdeling - Fjell sjukeheim Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og k…

Konsulent 50% fast - Forvaltning og støttetenester

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Konsulent kommunale bustader  50% fast – Forvaltning og støttetenester Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjare og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vere ein framtidsrett…

Sjukepleiar 75% fast, Heimetenesta sone nord

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sjukepleiar fast 75% stilling- Heimetenesta sone nord Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbas…

Helsefagarbeidar 75% fast, Heimetenesta sone nord

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeidar, 75% fast stilling- Heimetenesta sone nord Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnsk…

Klubbmedarbeider 14% fast

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vere med å arbeide med ungdom? Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 000 innbyggjarar og 2 800 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med Kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har fire klubbar Det lysast ut ein stilling som klubbmedarbeidar på F…