• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  922530890
 • Antall ansatte
  4392
 • Opprettet år
  2019
 • Adresser
  Foldnesvegen 1
  5354  STRAUME

Øygarden kommune oppføring hos:

Øygarden kommune

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Gartnar/anleggsgartnar

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Gartnar/anleggsgartnar 100% fast – Tenesteområde Park, plassar og torg Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsret…

Vi søkjer sjukepleiar til 2 x 80% fast stilling ved Heimetenesta sone sør

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du den nye sjukepleiaren vår? Er du sjukepleiar og ønskjer deg jobb med gode kollegaer og varierte oppgåver? Me søkjer etter deg som er engasjert, fleksibel og har fokus på høg kvalitet for brukarane våre. Heimetenesta i Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd, og er inndelt i tre geografiske soner. Som sjukepleiar i heimetene…

PP-rådgjevar 100% fast - PPT

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det vert no lyst ut etter PP-rådgjevar barnehage i 100% fast stilling, frå 01.08.2022. Stillinga er plassert i PP-tenesta, og vil ha ein sentral plass i tenesta sitt arbeid med rådgjeving til tilsette i barnehage/skule, samtaler med barn og unge, og sakkunnig utgreiingsarbeid, med særleg fokus mot dei yngste barna. Vi legg vekt på å nytta den unike fagkom…

Helsefagarbeidar/spl.student/assistent 13-20% fast, Øygarden kommune

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Er du vår nye medarbeidar på helg?  Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. Vi har for tida 3 sjukeheimar med somatisk og dement avd. I heimetenesta er vi inndelt i 3 soner. Vi treng no helgepersonell innenfor både heimetenesta og sjukeheimane. Vi treng deg som er ein kompetent medarbeidar …

Helsefagarbeidar 20% fast

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeidar 20% fast stilling – Straume bu og servicesenter - Servicedelen Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein fram…

Helsefagarbeidar 25% fast

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeidar 25% fast stilling – Straume bu og servicesenter - Servicedelen Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein fra…

Morsmållæarar i faste stillingar og vikariat til skulane i Øygarden kommune

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune gir tilbod til barn frå språklege minoritetar om opplæring i, og på morsmålet. Dette gjeld for barn som ikkje har tilstrekkeleg dugleik i norsk, for å kunne følgje ordinær undervisning. Kommunen har for skuleåret 2021/2022 ledige stillingar som tospråkleg lærarar i følgjande språk: Bosnisk/kroatisk Portugisisk Spansk Swahi…

Er du vår nye spesialpedagog med retning mot framtida?

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sund ungdomsskule- med røter i fjæra og retning mot framtida Sund ungdomsskule er ein offentleg grunnskule som ligg sør i Øygarden kommune, i den delen som som fram til 2020 var Sund kommune. I dag har vi 345 elevar fordelt på 13 klassar, og vi er 50 tilsette. Sund ungdomsskule er ein god plass å arbeide. Det blei gjennomført ei stor medarbeidarunders…

Barne- og ungdomsarbeidarar til skular og barnehagar i Øygarden kommune

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune søkjar barne- og ungdomsarbeidarar i faste stillingar og vikariat til våre skular og barnehagar. Stillingane vil variere i stillingsstorleik og lengde på vikariat. Arbeidsoppgåver: Omsorg og leik med barna Følge skulen/barnehagen sine rutinar og planar Gje støtte og hjelp til born i læringsarbeid, sosial utvikling og i sams…

Barnehagelærar 100% fast og 100% vikariat - Bjorøy barnehage

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi er 21 tilsette i Bjorøy  barnehage. Alle er til å stole på, vi behandlar andre med respekt og interesse. Saman har vi høg kompetanse. Vi tek ansvar for fellesskapet og veit vi har «verdas viktigaste yrke». Barnehagen har økt fokus på å fremma sosial og emosjonell kompetanse via «Dei utrulege åra», Circle of security, Dinosaur skulen og språkløypar. Bar…

Barnehagelærar 100% fast - Marihøna barnehage

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver: I samarbeid med pedagogisk leiar ansvar for vidareutvikling av barnehagen som ein god lærings- og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument Planlegge , tilrettelegge, gjennomføre og dokumentere Utfordre og støtte medarbeidare til det beste for barnas utvikling og læring Bidra til eit godt samarbeid på tvers …

Logoped 100% vikariat - Vaksenopplæringa

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga: Stillinga ligg organisatorisk til vaksenopplæringa, men oppgåvene vert også utført i heimen til dei vaksne, samt i ulike helseinstitusjonar i kommunen. Vaksenopplæringa samarbeider med koordinator for rehabilitering av vaksne. Vaksenopplæringa har 18 tilsette og er lokalisert sentralt på Straume. Vi har eit svært godt arbeidsmiljø med engasje…

Avdelingsleiarar 2x100% fast - Sund ungdomsskule og Stranda skule

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sund ungdomsskule- med røter i fjæra og retning mot framtida Sund ungdomsskule er ein offentleg grunnskule som ligg sør i Øygarden kommune, i den delen som som fram til 2020 var Sund kommune. Til hausten blir vi 345 elevar fordelt på 13 klassar, og vi er 50 tilsette. Elevane som går på Sund ungdomsskule kjem frå barneskulene Stranda, Spildepollen og …

Vernepleiar 100% fast - Hjelteryggen skule

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga: Hjelteryggen skule er ein barneskule med om lag 170 elevar på 1.-7.trinn. Skulen ligg idyllisk til på austsida av Sotra, like etter Sotrabrua. Hjelteryggen skule har ei spesialavdeling for born som treng eit særleg tilrettelagt undervisningstilbod. Avdelinga gir eit heildagstilbod til born med ulike funksjonshemmingar. Personalet jobbar …

Helsefagarbeidar 2 x 80% fast

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeidar 2 x 80% fast stilling, heimetenesta sone Straume Er du den nye helsefagarbeidaren vår? Ønskjer du deg fast stilling, med gode kollegaer og varierte oppgåver? Vi søkjer etter deg som er engasjert, fleksibel og har fokus på høg kvalitet for brukarane våre. Heimetenesta i Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd o…

Sjukepleiar 100% fast

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye kollega? 100 % sjukepleiar Kvednatunet Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 38 500 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbas…

Sjukepleiar 85% vikariat

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sjukepleiar vikariat 85% stilling- Heimetenesta sone nord Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskaps…

Sjukepleiar 75% fast

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sjukepleiar fast 75% stilling- Heimetenesta sone nord Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbase…

Helsefagarbeidar 75% fast

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helsefagarbeidar 75% fast stilling – Straume bu og servicesenter - Servicedelen Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein fra…

Vi søker driftsansvarleg for BUA på Ågotnes i 50% vikariat

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 39 115 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknolog…

Vi søker medarbeidarar til våre klubbar på Ågotnes, Rong og Straume

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vere med på å skape gode møteplassar for barn og unge i Øygarden? Ungdomsklubben på Rong er ein open møteplass for elevar på 8.-10.trinn. Klubbkveldane finn stad på Øygarden ungdomsskule annan kvar onsdag kl. 18.00-20.30. På programmet står ulike spel, konkurransar og turneringar, open kiosk og kjekke utflukter. Ungdomsklubben på Ågotnes skal…

Helsefagarbeidar 80% og 60% fast stiling - Fjell sjukeheim

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume. Sjukeheimen har 46 pasientar fordelt på somatisk avdeling med 38 pasientar  og dementavdelinga med 8 pasientar. Somatisk avdeling har avlastnigsplassar, korttidsplassar og langtidsplassar. Avdelinga har god dekning med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, leger og  musikkterapeut. Pasientane får fysioterapi og ergotera…

Vi søkjer helsefagarbeidar til fast helgestilling - Fjell sjukeheim

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fjell sjukeheim ligg sentralt på Straume. Sjukeheimen har 48 pasientar, fordelt på somatisk avdeling med 40 pasientar og dementavdelinga med 8 pasientar. Somatisk avdeling har avlastningsplassar, korttidsplassar og langtidsplassar. Avdelinga har god dekning med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, leger og musikkterapeut. Pasientane får fysioterapi og ergotera…

Personleg assistent (BPA) 49 % vikariat- Heimetenesta sone Sør

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Brukarstyrt personleg assistent (BPA) er ei teneste under Helse og velferd. Tenesta vert tildelt innbyggjar med store samansatte hjelpebehov. Tenestemottakar er arbeidsleiar, Øygarden kommune har det overordna ansvaret for ordninga. Assistenten arbeider ofte i heimen til arbeidsleiar, men yt elles og hjelpa der tenestemottakar måtte opphalde seg både i jobb/…

Sjukepleiar natt 75% Fast - Sundheimen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar  tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 – 10 pasientar. Sundheimen har både korttids o…

Sjukepleiar fast 50% stilling natt- Heimetenesta sone sør

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Heimetenesta i Øygarden Kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. I heimetenesta vil du møte brukarar i alle aldrar og med stor variasjon i hjelpebehov. Du får høve til å utfordre, utvikle og tileigne deg mykje ny erfaring, i eit miljø som er oppteken av å vere fagleg oppdatert. Vi har fokus på å gje brukaren…

Sjukepleiar 75% fast stilling, Sundheimen, demensavdelingen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar …

Sjukepleiar 50% fast ved demensavd. på Sundheimen

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø?  Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar  tverrfagleg for å møta pasientane sine behov. Kvar…

Sjukepleiar 70% fast stilling på Sundheimen, somatisk avd.

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar  tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar…

Sjukepleiar 100% vikariat - Sundheimen, somatisk avdeling

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Er du vår nye medarbeidar i eit travelt, triveleg og utviklande arbeidsmiljø? Ein av våre tilsette går ut i svangerskapspermisjon   Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande - og i ei palliativ fase. Vi arbeidar …

Avdelingsleiar 100% fast - avdeling geodata og oppmåling

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver: Fagleg oppfølging og utvikling av fagområda geodata og oppmåling Personaloppfølging og samhandling internt på avdelinga Driftsoppgåver som t.d. saksfordeling, faktureringsgrunnlag, klagesakshandsaming Deltaking i regionale fora for geodata og oppmåling, og kontaktperson til Kartverket Samhandling med eninga og andre fagom…

Oppmålingsingeniør 100% fast - Plan, geodata og oppmåling

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidsoppgåver: Oppmålingsforretningar Matrikkelføring Rettleiing og kontakt med kundar Kvalifikasjonar: Må ha: Høgskuleutdanning med eigedoms- og landmålingsfag tilsvarande minimum Bachelor-grad. Studentar på siste semester til relevant Bachelor-grad kan vurderast God datakunnskap Førarkort kl. B, manuelt gir Øns…

Barnevernkonsulent 4 x 100% fast - Barneverntenesta

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nyoppretta Barnevernvakt for Askøy og Øygarden kommune.   Vi søker etter deg som er fagleg nysgjerrig , interessert, trygg  og relasjonelt modig .  Om Barnevernvakta: Barnevernvakta vil ha ansvar for å ta imot og handtere akutte bekymringsmeldingar som vedkjem barn og familiar i akutte situasjonar/kriser. Samtalar, konfliktløysing, råd og rettlei…

Miljørettleiar/Miljøkonsulent 4x100% fast - Barneverntenesta

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden barnevernteneste treng fleire kloke medarbeidarar for å bidra til at barn og familiar får hjelp til endring! Om avdelinga: Barneverntenesta er organisert saman med skule, barnehage, PPT og barn, unge og familietenester under kommunalsjef for Oppvekst. Barneverntenesta omfattar 57 stillingar og er inndelt i team; einslege mindreårige flyktni…

Barnevernkurator 2 x100% fast og fleire årsvikariat - Barneverntenesta

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har plass til fleire på laget i Øygarden barnevernteneste! Om avdelinga: Barneverntenesta er organisert saman med skule, barnehage, PPT og Barn, unge og familietenester under kommunalsjef for Oppvekst. Barneverntenesta omfattar 57 stillingar og er inndelt i team; einslege mindreårige flyktningar, tiltak/undersøking, ettervern, omsorg og stab. Vi …

Førebyggjande personell 100 % fast - Øygarden brann og redning KF

Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer deg som ønskjer å bli del av ei brann- og redningsteneste med store ambisjoner for det brannførebyggjande arbeidet. Er du klar for å bli med på laget? Øygarden brann og redning KF (ØBR) er eit kommunalt føretak. Føretaket har eiga styre som rapporterar direkte til kommunestyret. ØBR er inndelt i ei administrasjonsavdeling, beredskapsavdeling og…