Ledig stilling

Gjøvik kommune

Boligsosial miljøveileder NAV Gjøvik - 100 % prosjektstilling 1 år

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:  

NAV Gjøvik har ledig 100 % prosjektstilling. Prosjektperioden er 1 år. Prosjektet gjennomføres med midler fra Statsforvalteren i Innlandet, i nært samarbeide med Gjøvik Boligstiftelse som administrerer kommunale utleieboliger i Gjøvik kommune. Stillingen inngår i Drift- og Økonomiavdelingen ved NAV Gjøvik.

NAV Gjøvik ligger i sentrumsnære lokaler. Vi er over 100 medarbeidere som er organisert i 5 avdelinger. Avdelingene jobber tverrfaglig og helhetlig med utgangspunkt i hver enkelt brukers behov. Hos oss vil du møte et stort og engasjert fagmiljø som er opptatt av å gi helhetlige tjenester av god kvalitet. Fleksibilitet, samarbeid, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling er viktig i vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av beboere i kommunale utleieboliger
 • Bistand til beboere som har anskaffet egen eid bolig
 • Råd og veiledning til beboere om regelverk, boferdigheter og brannsikkerhet
 • Bidra til å skape gode bomiljø i våre kommunale utleieboliger
 • Bidra til å skape varig endring hos beboere
Kvalifikasjoner:
 • Sosialfaglig utdanning (vernepleier, sosionom), vaktmesterskole eller lignende. Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring med og evne til god dialog med personer i utfordrende situasjoner
 • Erfaring/evne til å yte praktisk oppfølging og veiledning i bosituasjon
 • Evne til å bistå beboer med enklere oppgaver i boligen
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å yte god service i en hektisk arbeidshverdag
 • Kunne arbeide målrettet og løsningsorientert
 • Gode samarbeids-, veilednings- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Trives med høyt arbeidstempo og faglige utfordringer

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby:
 • Spennende, utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med gode kollegaer, preget av stor arbeidsinnsats og høy kompetanse
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • For stillingen gjelder ansettelse på vanlige kommunale vilkår, herunder pliktig pensjonsordning med 2% trekk og 6 måneders prøvetid
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter kommunens regulativ
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.