• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  959272581
 • Antall ansatte
  713
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Våler kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Kjosveien 1
  1592  VÅLER I ØSTFOLD
 • Sosiale medier

Våler kommune oppføring hos:

Våler kommune

Våler kommune ligger i Østfold fylke og har et totalareal på 256 km2. Kommunen grenser mot Moss og Vestby i vest, Rygge, Råde og Sarpsborg i sør, Skiptvet og Spydeberg i øst og Hobøl i nord. Fire fylkesveger krysser gjennom kommunen – fylkesvegene 114, 115, 120 og 121. Reisetiden til Oslo med bil er ca. 45 minutter. Tog fra Sonsveien stasjon i Vestby til Oslo tar 40 minutter. Kjøretiden til Svinesund er ca. 1 time.

Våler kommune har drøyt 5335 innbyggere (1.januar 2017). To tredjedeler av befolkningen bor i de tre tettstedene Våk, Kirkebygden og Svinndal. Over 80 % bor i eneboliger med relativt store tomter (ca 1.0 dekar og oppover). I alle de tre tettstedene er det kort veg til barnehage, barneskole og butikk. Våler kommunen har en av Østfolds yngste befolkninger. I nesten alle aldersgruppene til og med 66 år har Våler en større prosentandel enn både gjennomsnittet for Østfold og landsgjennomsnittet. I gruppen over 67 år ligger andelen av befolkningen i Våler betydelig lavere enn Østfold og landet for øvrig.

Kommunen preges av til dels store sammenhengende skogsområder i et bølgende åslandskap der skogsområdene er atskilt av flate jordbruksarealer. Ca 25 % av kommunens areal er definert som særlig viktige viltområder. Over 200 registrerte viltarter innenfor kommunens grenser forteller om en stor artsrikdom.

I sør ligger innsjøen Vansjø. En naturperle med en samlet strandlinje på over 20 mil og med mange idylliske øyer, viker og bukter – et eldorado for natur- og friluftsinteresserte med gode muligheter for kanopadling, fiske og for studier av et rikt dyre- og planteliv. I Vansjø er det registrert 19 forskjellige fiskearter.

Den største arbeidsplassen er Våler kommune med ca 230 årsverk. I landbruket er det ca 125 årsverk. Det øvrige næringslivet er preget av små og mellomstore bedrifter, flere knyttet til næringsmiddelforedling, mekanisk industri, handel, institusjonsdrift og transport.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeider/assistent

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune ligger attraktivt til i Mosseregionen i den østre delen av Viken fylke, med kort vei til Oslo. Vi er en landbrukskommune med en usedvanlig kombinasjon av sentral beliggenhet og landlig naturskjønt landskap. Våler kommune har om lag 6000 innbyggere, og er en kommune i stor vekst. Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og leverer go…

Helsesykepleier i skolehelsetjenesten

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune har den yngste befolkningen i Østfold, og er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Vi er en kommune med mye skog, et rikt landbruk, gode oppvekstvilkår og boområder, flott natur, innsjøen Vansjø og et eldorado for natur- og jaktopplevelser. Kommunen kan tilby et variert organisasjon- og kulturtilbud og har fine rekreasjonsomr…

Fastlege

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune har over 6 000 innbyggere, vi har en ung befolkning og er i rask vekst. Kommunen ligger sentralt i Østfold med grense til Moss, Vestby, Råde, Sarpsborg, Skiptvet og Indre Østfold. Reisetiden fra Moss er ca. 15 minutter og fra Oslo ca. 45 minutter.  FASTLEGEHJEMMEL MED LISTELENGDE PÅ 700 PASIENTER Våler kommune har ledig fastlegehjemme…

Helsefagarbeidere

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Kommunehelsetjenesten er i stor endring og arbeidsdagene er varierte, innholdsrike og utviklende. Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst mulig, det betyr at pasientene i sykehjem er sykere og mer komplekse hvilket krev…

Helsefagarbeidere/studenter

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Kommunehelsetjenesten er i stor endring og arbeidsdagene er varierte, innholdsrike og utviklende. Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst mulig, pasientene er sykere og mer komplekse hvilket krever høy faglig kompe…

Renholdere - vikarpool

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune har rundt 6 200 innbyggere og ligger sentralt med grenser til Moss, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Vestby og Indre Østfold.  Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse.     Dersom du registrere deg som søker i vika…

Støttekontakter

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse: Tiltak funksjonshemmede søker etter støttekontakter.   Støttekontakter ansettes på oppdrag. Det er vanlig med 3-4 timer pr. uke Det er behov for både menn og kvinner, gutter og jenter. Ønsker du å gjøre en forskjell oppfordres du til å sende inn en søknad.   Oppdragets hovedoppgaver: Målsetningen med tjenesten er å gi assi…

Lærere - vikarpool

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Dersom du registrere deg som søker i vikarpoolen vår, kan du bli kontaktet med tilbud om kortere undervisningsoppdrag.   Vi lyser ut lengre vikariater i egne stillingsannonser. Faste lærerstillinger lyses ut i januar/februar hvert år.  Om skolene  I Vålerskolen har vi ca 800 elever fordelt på tre barneskoler og en ungdom…

Assistenter/helsefagarbeidere

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Helgestillinger Våler kommune har den yngste befolkningen i Østfold, og er en av de kommunene som vokser raskest i landet. Vi er en kommune med mye skog, et rikt landbruk, gode oppvekstvilkår og boområder, flott natur, innsjøen Vansjø og et eldorado for natur- og jaktopplevelser. Kommunen kan tilby et variert organisasjon- og kulturtilbud og har fine rekr…

Assistenter

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune har ca. 6 000 innbyggere og ligger sentralt med grenser til Moss, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Vestby og Indre Østfold.  Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Om skolene: I Våler kommune har vi fire grunnskoler, Våk skole …

Tilkallingsvikar/vikarer

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

VIKARPOOL - TILKALLINGSVIKAR/VIKAR VED BARNEHAGENE VÅRE Våler kommune har ca. 6000 innbyggere og ligger sentralt med grenser til Moss, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Vestby og Indre Østfold.  Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse. Fakta om Våle…

66 % sykepleier natt - fast stilling

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Natt-teamet er organisert under sykehjem og gir tjenester til sykehjem, rus- og psykiatribolig, hjemmeboende inkludert omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet. Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst mulig og vi ser be…

Helsefagarbeidere

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunen satser for fremtiden og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling.  Beskrivelse: Bofellesskap består av Kornveien og Bergskrenten. Bergskrenten er gjennomgangsboliger for personer med utfordringer innenfor  rus og psykisk helse. Kornveien er boliger for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Det er ledig 1…

Sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

Våler kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger sykepleiere, helsefagarbeier/hjelpepleiere, assistenter og annet helsepersonell som kan bistå i en krevende bemanningssituasjon.  Arbeidsoppgaver  du vil inngå i driften og utføre de oppgavene vi til enhver tid trenger utført    Kvalifikasjoner  autoriserte sykepleiere  helsefagarbeidere  assistenter Personlige…