• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  959272581
 • Antall ansatte
  713
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Våler kommune

Adresse

Besøksadresse
Kjosveien 1
1592  VÅLER I ØSTFOLD

Våler kommune oppføring hos:

Våler kommune

Våler kommune ligger i Østfold fylke og har et totalareal på 256 km2. Kommunen grenser mot Moss og Vestby i vest, Rygge, Råde og Sarpsborg i sør, Skiptvet og Spydeberg i øst og Hobøl i nord. Fire fylkesveger krysser gjennom kommunen – fylkesvegene 114, 115, 120 og 121. Reisetiden til Oslo med bil er ca. 45 minutter. Tog fra Sonsveien stasjon i Vestby til Oslo tar 40 minutter. Kjøretiden til Svinesund er ca. 1 time.

Våler kommune har drøyt 5335 innbyggere (1.januar 2017). To tredjedeler av befolkningen bor i de tre tettstedene Våk, Kirkebygden og Svinndal. Over 80 % bor i eneboliger med relativt store tomter (ca 1.0 dekar og oppover). I alle de tre tettstedene er det kort veg til barnehage, barneskole og butikk. Våler kommunen har en av Østfolds yngste befolkninger. I nesten alle aldersgruppene til og med 66 år har Våler en større prosentandel enn både gjennomsnittet for Østfold og landsgjennomsnittet. I gruppen over 67 år ligger andelen av befolkningen i Våler betydelig lavere enn Østfold og landet for øvrig.

Kommunen preges av til dels store sammenhengende skogsområder i et bølgende åslandskap der skogsområdene er atskilt av flate jordbruksarealer. Ca 25 % av kommunens areal er definert som særlig viktige viltområder. Over 200 registrerte viltarter innenfor kommunens grenser forteller om en stor artsrikdom.

I sør ligger innsjøen Vansjø. En naturperle med en samlet strandlinje på over 20 mil og med mange idylliske øyer, viker og bukter – et eldorado for natur- og friluftsinteresserte med gode muligheter for kanopadling, fiske og for studier av et rikt dyre- og planteliv. I Vansjø er det registrert 19 forskjellige fiskearter.

Den største arbeidsplassen er Våler kommune med ca 230 årsverk. I landbruket er det ca 125 årsverk. Det øvrige næringslivet er preget av små og mellomstore bedrifter, flere knyttet til næringsmiddelforedling, mekanisk industri, handel, institusjonsdrift og transport.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse