Ledig stilling

Våler kommune

Helsefagarbeidere

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunen satser for fremtiden og ser nå etter flere medarbeidere som ønsker å være med på vår utvikling. 

Beskrivelse:

Bofellesskap består av Kornveien og Bergskrenten. Bergskrenten er gjennomgangsboliger for personer med utfordringer innenfor  rus og psykisk helse. Kornveien er boliger for personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Det er ledig 1 fast 13% helgestilling som  helsefagarbeider  i Bergskrenten

Det er ledig 1 vikariat 22% helgestilling som helsefagarbeider i Kornveien

 Begge stillingene er ledig f.om .d.d

 

Kvalifikasjonskrav:

 Helsefagarbeider eller høyskolestudenter.

For stillingen i Bergskrenten- erfaring fra arbeid med personer med utfordringer ifht. rus og psykisk helse.

 

Stillingens hovedoppgaver:

 • Selvstendig ansvar for å ivareta funksjonene; helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor brukere med ulike bistandsbehov
 • Målrettet miljøarbeid
 • Praktisk bistand opplæring
 • Vurdere behov og planlegge tiltak
 • Utdeling av medikamenter/multidose etter forskrifter og vedtatte rutiner
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Sørge for faglig forsvarlighet i tjenesten, rapportere og gi innspill til ledelsen om forbedringer som sikrer kvalitet i tjenesten

 

Personlige egenskaper: 

 • Velutviklet evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Evne til å motivere og skape engasjement
 • God rolleforståelse og arbeidskapasitet
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Flink til å kommunisere
 • Klar og tydelig
 • Systematisk og strukturert
 • Gode sosiale egenskaper
 • Godt humør

 Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for selvutvikling
 • Et stimulerende og hektisk arbeidsmiljø.
 • Kommunale vilkår og gunstig pensjonsordning gjennom KLP

 Annet:

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere. 

Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønske om unntatt offentlighet i hvert enkelt tilfelle.