Ledig stilling

Våler kommune

66 % sykepleier natt - fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Våler kommune pleie og omsorg (PLO) består av hjemmesykepleie, sykehjem, dagsenter, praktisk bistand og kjøkken. Natt-teamet er organisert under sykehjem og gir tjenester til sykehjem, rus- og psykiatribolig, hjemmeboende inkludert omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet. Det er et nasjonalt mål at man skal kunne bo i eget hjem lengst mulig og vi ser behov for å styrke sykepleierkompetansen på natt og redusere sårbarhet. Kommunehelsetjenesten er i stadig endring med sykere pasienter som krever høy faglig kompetanse. Det er totalt fire ansatte i hvert natt-team, to av disse ønsker vi nå at skal være sykepleiere, mot en tidligere.

 

Vi søker derfor 2 x 66 % sykepleier fast stilling, med arbeid for tiden på natt.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til pasienter i institusjon og hjemmeboende
 • Faglige utfordringer med stadig sykere pasienter i kommunehelsetjenesten
 • Dokumenatsjon i Gerica pasientjournal

 

Vi søker deg som:

 • Har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på nivå med B2
 • Ser muligheter fremfor begrensninger
 • Har allsidig erfaring som sykepleier
 • Er faglig sterk og tydelig på faglig og etisk standard i tjenesten
 • Bidrar positivt og har godt jobbhumør
 • Har førerkort klasse B, med gir

   

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidshverdag i utvikling
 • Et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • En turnus med gode friperioder
 • Mulighet for faglig utvikling

 

For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde, lønn etter avtale og gunstig pensjonsordning.
Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Våler kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og ber om at søknad sendes elektronisk via stillingsutlysning på våre hjemmesider. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.
Vi gjør oppmerksom på at alle søkere i utgangspunktet vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ved ønske om å unntas offentlighet må begrunnelse oppgis, og ønske om unntak for offentlighet vil bli vurdert ut fra begrunnelsen som er gitt i hvert enkelt tilfelle.